onsdag 25 januari 2017

Om samvetsfriheten


En barnmorska som vägrat att utföra vissa arbetsuppgifter med hänvisning till sin tro har fått förnyad uppmärksamhet i dagarna. Fallet ska nämligen upp i Arbetsdomstolen.

Ett skäl till den stora mediala uppmärksamheten är inte så mycket principfrågan som att en amerikansk pro life-grupp har valt att stötta barnmorskan i ärendet. Detta har upprört något oerhört. Abortmotståndare driver ett fall i Sverige!

Som om lobbygrupper var något nytt eller ens negativt i sig. När hörde vi senast stora svenska medier ondgöra sig över att grupper som Fatta!, Kvinnolobbyn med flera aktivt drivit kravet på en förändrad sexualbrottslag för att få på plats ett så kallat samtyckesrekvisit? Eller när feministiska aktivister demonstrerat utanför domstolar efter frikännande domar i uppmärksammade våldtäktsmål? Det dessa grupper gör är att lobba för en förändring. Amerikanska ADF hjälper barnmorskan ekonomiskt.

Det händer titt som tätt att tron krockar med arbetet. Nyligen hade vi ett fall där en muslimsk tandläkarstudent förvägrades täcka sina armar av hygienskäl. Fallet blev ett diskrimineringsärende, och DO hävdade att arbetsgivaren "begränsar de här beslöjade muslimska kvinnorna från möjligheten att utbilda sig och arbeta inom vården" (att likställa tandläkaryrket med hela vården kan tyckas lite märkligt). Tingsrätten gick på DO:s linje och studenten fick rätt att täcka armarna och ett skadestånd på 5000 kr. I ett liknande parallellt fall med en färdigutbildad tandläkare kräver DO ett skadestånd på 100 000 kr. Om den tidigare domen blir vägledande lär DO vinna även denna gång.

I fallet med den kristna barnmorskan är förståelsen från samhället emellertid liten. Det är korrekt att det rör sig om lite olika fall - tandläkarstudenten och tandläkaren har inte vägrat utföra vissa arbetsuppgifter - men principiellt är fallen desamma, även om endast det ena får ledarskribenter att rycka ut och kräva att personen i fråga bör förbjudas att arbeta inom sitt gebit. Sådana krav hörs inte när brevbärare vägrar att dela SD-reklam eller när restauranganställda vägrar att arbeta under vissa event.

För mig är frågan ganska enkel. Om du av något skäl inte kan utföra de arbetsuppgifter som jobbet kräver, då får du söka ett annat jobb. Arbetsgivaren måste få avgöra vad som krävs och vilka regler som gäller på just den arbetsplatsen. Oavsett om det handlar om att inte bära religiösa symboler, att hälsa på alla genom att ta i hand, att inte skyla ansiktet eller att klä sig i lila sparkdräkt under arbetstid.

Svenska mediers dubbelmoral är besvärande. Vad den bottnar i är upp till var och en att bedöma, men det är svårt att inte dra slutsatsen att personer behandlas olika beroende på om de är kristna eller muslimer. Ibland är förståelsen lite större, och DO driver helhjärtat frågor för den ena gruppen.

Sverige som sekulärt samhälle ska hålla hårt på religionsfriheten, men poängen med ett sekulärt samhälle är att religionen inte ska prägla vare sig politik eller arbetsliv. Det är fritt fram att tro på vad du vill, men det övriga samhället ska inte behöva anpassa sig efter just din tro.

28 kommentarer:

Anonym sa...

I dag är vi upprörda över en rysk lag om att tillåta våld i hemmet.Vi är ju feminister allihop utan undantag.Men vi berättar naturligtvis inte alla detaljer.
Vi jobbar inte så.
En del detaljer är för stora, andra är för små, för att berättas.
Vi jobbar så.
Som till exempel att lagförslaget drivits fram av det socialdemokratiska vänsterparitets Elena Mizulina.Och att Kommunistpartiet lade ner sina röster i omröstningen.Detaljer, som är både är för stora och för små.Vi ska ju ändå komma fram till att det är Putins fel i slutändan.Då är detaljer mest i vägen.

/Feministerna

Fd moderat sa...

Ibland har jag som icke-troende och icke-medlem i svenska kyrkan börjat fundera på att avkristningen av Sverige inte har fått större negativa än positiva konsekvenser. Nej, jag vill inte ha tillbaka ett samhälle med en statlig kyrka och jag vill ha ett sekulärt samhälle.
Däremot hade Sverige på ett bättre sätt kunnat stå emot islamister. Det hade funnits ett större motstånd mot att acceptera att muslimer skall ha egna regler.
Sedan är det sorgesamt att se folk som öppet förkunnar att de är ateister men som lägger sig platt för islamisters krav. Det finns liberaler som argumenterar för separata badtider. Tyvärr inser de inte att detta bara är första steget. De kommer inte att nöja sig med separata badtider. När de har fått igenom det kommer de att ta ytterligare ett steg. Jag undrar när de så kallade liberalerna kommer att säga stopp.

Anonym sa...

De kommer aldrig säga stopp, det ligger i liberalismens natur så att säga, att inte stå upp för någonting, att alltid tillåta allting.

Tompa sa...

” För mig är frågan ganska enkel. Om du av något skäl inte kan utföra de arbetsuppgifter som jobbet kräver, då får du söka ett annat jobb.”

I princip håller jag med, i alla fall vad gäller privata arbetsgivare. Jag lutar dock åt att offentliga arbetsgivare bör vara lite mer tillåtande gentemot anställdas personliga preferenser om det inte handlar om grundläggande regler kring säkerhet och hälsa. Anledningen är att exempelvis den offentliga sjukvården konkurrerat ut nästan alla privata alternativ. Exempelvis en barnmorska som drivs av att hjälpa nya människoliv till världen, men inte vill genomföra aborter, har i Sverige inga andra arbetsgivare än den skattefinansierade offentliga sjukvården att välja på.

Om sjukvården däremot hade finansierats av vårdtagare/försäkringsbolag kan jag tänka mig att det hade funnits en större variation, med bland annat mödravårds- och förlossningskliniker som valt att inte utföra aborter.

Hans Li Engnell sa...

I princip håller jag med, i alla fall vad gäller privata arbetsgivare. Jag lutar dock åt att offentliga arbetsgivare bör vara lite mer tillåtande gentemot anställdas personliga preferenser om det inte handlar om grundläggande regler kring säkerhet och hälsa.

Jag förstår argumentet, men det kan samtidigt inte vara arbetsgivarens skyldighet att anpassa sig efter en enskild persons religiösa övertygelser. Särskilt inte när det gäller så pass basala arbetsuppgifter som i det aktuella fallet. Det finns säkerligen en hel del fall där det går att mötas och anpassning kan ske för att få det att fungera utan att patientsäkerhet riskeras eller att arbetsgivarens uppoffring blir orimligt stor.

Anonym sa...

Hej.

Det är en simpel fråga, precis som du själv skriver är den mycket enkel att lösa rättvist.

Min påhittade externa auktoritet, vilken varken kan bevisas eller motbevisas, kan inte vara skäl till undantag från gemensamma regler. Särskilt inte regler betingade i mundana faktorer som smittorisk.

Det spelar ingen roll om det är guden gud, L-Ron, Brian, eller Quetzalcoatl.

Jag kan däremot tänka mig en modererad lösning som komplement till 'arbeta eller bli friställd': löneavdrag.

Du vill således be på arbetstid summa fyrtiofem minuter/dag, plus tid för för- och efterberedelse? Om det är möjligt så får du göra så, relativt själva arbetsuppgiften, men du har samma arbetstid och tjänar en timmes lön mindre.

Du vill arbeta på kvinnoklinik som sjuksköterska men vill inte assistera vid aborter? Samma arbetstid men halva lönen då arbetsgivaren på grund av din vidskepelse påförs en helt godtycklig kostnad.

Låt det kosta pengar, så ser vi snabbt hur troende någon är.


Kamratliga hälsningar,
Rikard, fd lärare
PS Tompa gör ovan en relevant poäng. Lösningen kan dock inte vara undantag för vidskepelse; snarare reduktion av den korporativa statens monopolställning. DS

A nonym sa...

Bör tilläggas att folk inte kan kräva att andra ska visa respekt för deras privata nycker religiösa eller annat.

Men fortsätter det här ska jag gå med i pastafari och kräva att få ha mitt durkslag på huvud överallt i det offentliga och alla måste respektera det och visa hänsyn!

Svenska Pastafarikyrkan

Anonym sa...

Hej.

@Hans, ang. svaret till Tompa:

Jag har ibland under mitt yrkesliv som lärare ställts inför att en klass skall på studiebesök i synagoga, moské eller annat tempel. För mig som inte är religiös är det otänkbart att jag skall tvingas till underkastelse under en religions regler - kippa, tvätta fötter, kollekt osv. Jag har även haft elever som undrat om de verkligen måste följa de religiösa påbuden, och vad som händer om de vägrar.

Jag har valt att lösa situationen (då något som verkligen förenar religioner är styvnackad fanatism avseende petitesser som klädesplagg) genom att för egen del byta timmar med kollegor som inte ser något problem, och genom att ha debatt i klassen avseende tvång i den religiösa praktiken.

Tyvärr finns inget rätt svar här: antingen skall alla elever delta, oavsett egen tro, i syfte att exponeras för olika religiösa system, eller så kan en elev få undantag av skäl såsom att den vägrar följa templets regler, alternativt har en annan tro som förbjuder deltagande i andras ritualer.

Jag brukade föreslå att man istället skall bjuda in religiösa företrädare till skolan, men de flesta samfund är mycket kallsinniga till det. Min tro är att de inte vill släppa möjligheten till att demonstrera kontroll och tvång.

En intressant vinkel på problemet, hoppas jag.

En annan parallell är skolor/arbetsgivare som vägrar låta politiker från det onda partiet presentera sin politik, samt tillåter elever/anställda att utebli om partiet får komma, eller utebli från studiebesök hos det onda partiet.

Kamratliga hälsningar,
Rikard, fd lärare

Anonym sa...

Barnmorskan.Alltså hon som inte får bli barnmorska.
Hon är anställd av en ortodoxt kristen högerextremistisk abortmotståndar-lobbyistiskt amerikansk organisation för att djävlas med svensk abortlagstiftning.
Moskéerna som byggs med pengar från Mellanösterns rikaste oljestater vill bara ge de sina en lokal att vara i lite filantropiskt så.Ädelt av dom.
Barnmorskan ska aldrig få ett jobb ö.h.t eftersom hon inte ställer upp på att abortera foster.Moskéerna däremot ska ha bidrag från Myndigheten för ungdoms-och-civilsamhällesfrågor minst.Troligen för deras liberala syn på abortfrågor.
Vänstern gråter blod i floder över sitt påstått förlorade tolkningsprivilegium på sedvanligt vänstermaner.Tänk talkörer, plakat och tidningsledare.
Hade vänstern klarat att ägna sig åt något slags logisk tankeverksamhet så hade tolkningsprivilegiet kunnat varit deras tills slaget vunnits på Armageddon.
Men då hade man ju inte varit vänstern förstås.Så nu blir man bortkuppade från sitt privilegium.Idiotierna som las på hög växte sig så stora att det bara inte gick i längden.Så nu gråter man blod i floder och gapar i talkörer och viftar med plakat.

/Tänka stort är stort men tänka rätt är större

Tompa sa...

Nej, visst. Det måste finnas någon slags rimlighet i arbetsgivarens anpassning. Om det är rimligt i just barnmorskefallet har jag ingen större uppfattning om då jag kan för lite om deras verksamhet.

Fd moderat sa...

Anonym 09:39,

liberaler är toleranta mot allt som kommer in med invandrarkultur. Man förnekar problemen och hävdar att det alltid har varit likadant. Grova sexuella övergrepp mot kvinnor sägs alltid ha hänt men att det numera bara handlar om anmälningsbenägenhet. De gör sig själva till stollar som ingen utanför den egna kretsen lyssnar på.

Magne sa...

Jag förundrades över hur SVT faktiskt påstod att Donald Trump var extremist i abortfrågan. De besvärade sig ständigt över att Donald Trump inte tillät aborter.

Gång på gång störde jag mig på detta, då det inte är extremistiskt eller förkastligt att inte vilja ha generösa abortlagar. SVT malde dock på med att Hillary vill gott med sin fria abort. Vad ville då Hillary? Vad jag kan se ville hon att om det skadar modern på något sätt, så ska abort kunna genomföras. Det skulle vara möjligt att genomföra aborter inom några minuter innan födseln, har amerikanska Bill O'Reilly hävdat att Hillary ville.

Vad ville Trump: Att man ska kunna välja i olika delstater om man vill göra abort. Delstaterna har olika abortlagar. Delar en stat inte tjänsten att göra abort, åker man till annan delstat.

Den här frågan borde diskuteras mera, men det är synd med SVT som stänger ute åsikter och argument för ensidig vulgär retorik.

Diskuterade frågan med en kulturmarxist som är bekant till min familj. Han sade att det är konsensus i Sverige att man ska få göra abort. Verkar knappt som det har någon betydelse när detta inträffar. SVT malde i alla fall på utan att ställe en enda kritisk fråga om Hillarys abortlagar.

SVT är som en komikshow -- alla påstår att de är så NEUTRALA, när hela bunten går och sjunger om att Demokraterna ska leda USA. Abortfrågan är också partisk och grotesk i sin framställning från SVT.

Diskuterade med en kristen också: Hon sade att detta inte vore ett problem om man väntar med sex tills äktenskapet. Kan väl inte riktigt köpa den retoriken heller. :-)

Anonym sa...

Heliga kor, forskning och statistik och så MSM då...som vanligt.
Vilken förklaring till alltings jävlighet ska vi hålla fast vid nu när inte ens de socioekonomiska faktorerna och de bittra förlorarna får stå oemotsagda längre?

http://www.sydsvenskan.se/2017-01-25/teorin-om-utvecklingens-forlorare-gor-det-lattare-att-avfarda-sd-folket-men-teorin-stammer-inte

skepparn sa...

Var inte Hjalmar Söderberg i "Doktor Glas " inne på den här problematiken?
Tidlöst problem.

Hans Li Engnell sa...

Det börjar kanske bli lite tjatigt, men jag vill åter igen be alla som kommentarer att hålla er till ämnet. Madonna har inget med frågan om samvetsfrihet att göra.

ulf dahl märsta sa...

Jag har läst om ett liknade fall för ett tag sen,den barnmorskan var ochså från Jönköping!!!Hon drev samma mål mot Landstinget i Jönköping. Hon jobbar nu i Norge som barnmorska i Norge hade inga problem med hennes samvete.Man kan undra om det handlar om en princip sak är man barnmorska skall man delta i Aborter och ingen skall tro att man kan smita undan från det.

Magne sa...

Li Engnell:

Jag vet inte om den saken. Läs följande och se videon, "In Profane Speech At Pro-Abortion 'Women’s March,' Madonna Talks About Blowing Up The White House":

"One of the celebrity speakers at Saturday’s Women’s March on Washington was singer Madonna. Staying rather true to her 'Rebel Heart' persona, she did not hold back in her address to the crowd. In addition to thrice saying 'f–k' live on television completely uncensored, she also admitted to having 'thought an awful lot about blowing up the White House.'
---
Madonna had been a vocal, outspoken, and [...] [at] times, outrageous, supporter of Hillary Clinton throughout the campaign. At one point, she offered to perform oral sex on Clinton voters, and she also posed nude in an effort(?) to get people to vote for Clinton. She performed a short, free concert in New York City in a last-ditch attempt to inspire people to vote."

Madonna stödjer Hillarys vision om fri abort, när det påverkar kvinnan på minsta sätt.

http://www.lifenews.com/2017/01/23/in-profane-speech-at-pro-abortion-womens-march-madonna-talks-about-blowing-up-the-white-house/

Anonym sa...

Madonna har väl samvetsfrihet från bl.a bomblagar nu när Trump blivit vald om jag har förstått saken rätt? Hon blir automatiskt undantagen p.g.a sitt samvete då Trump hotar hela världen?
Inte för att jag vill kivas men ser du kopplingen?

Kap Horn sa...

Hej Hans

Inte är det lätt att koncentrerar sig när "känslorna svallar över".
Det finns inte många möjligheter att kunna ge uttryck för det som, än så länge, pyr i den så kallade samhällskroppen.

Tack för att du ger möjligheten och att du styr upp det i alla fall!!!

Du tillhör enligt min uppfattning alltmera de som utgör en viktig röst...du delge din egen uppfattning där du be- men inte fördömar!

Nu var även detta helt ot, men ville ändå ha sagt det.

För att komma tillbaka till temat...
Hur heter det?
"Detta har du, jag, man på DITT, MITT, VÅRAT samvete.
Nyckelordet borde var SAM-vete i det här fallet.

Barnmorskan det är frågan om har det på SITT samvete anser jag.

När jag dessutom lyssnar på argumenten för hennes ställningstagande, så tänker jag att detta låter som "sharialagar"...bara från ett annat håll.


Anonym sa...

Somliga får inget jobb för att de inte vill göra vad jobbet kräver.Andra får inte göra vad jobbet kräver och kan då inte göra jobbet.Sverige är fantastiskt!
40 000 personer har läst Antes öppna brev till Dan Eliasson så här långt.Det är uppenbart att Ygeman behöver göra mer om han ska kunna bakbinda polisen och förse den med munkavle.
http://www.unt.se/nyheter/uppsala/40-000-personer-laste-polisens-brev-4516598.aspx

Anonym sa...

Någon som tror att SVT-journalisten Fredrik Önnevall får sparken bara för att han inte vill följa svensk lag i sitt arbete?
SVT-journalisten Fredrik Önnevall har en samvetsklausul förstås.

http://www.dn.se/kultur-noje/fredrik-onnevall-jag-har-aldrig-angrat-att-jag-tog-honom-med/

Anonym sa...

Expressen kom på att man kan ha alienerat sin främsta målgrupp den senaste tiden igenom alla bråk med andra liberaler.Det var inte bra, vi måste hitta en nyhet som faller målgruppen på läppen.
Sagt och gjort.När det kommer till målgruppen har Expressen ett rymligt samvete.Och så klart när det gäller kulorna.
Kulorna och målgruppen ger Expressen samvetsfrihet.Så har det alltid varit.Coola målgruppen bor på coola Söder och läser coola Expressen.Coola Expressen.

http://www.expressen.se/nyheter/stockholm/soder-bland-europas-fem-coolaste-stadsdelar/

Anonym sa...

En misstänkt bomb utanför ett flyktingboende.
En hemmagjord bomb kastad mot p-lisor.
En svårt skuren i ett annat flyktingboende.
En skjuten i Malmö.
En skjuten i Stockholm.
Sverige faller i korruptionsindex.
Fastighetsverket.Skatteverket.Riksrevisionen.Margot.Mona.Peter.
I Sverige finns ingen korruption som det heter.
Somliga, ingen nämnd och ingen glömd, har samvetsfrihet.

Björn i Bromma sa...

`Land skall med lag byggas`.
Det där med bara armar för vårdpersonal är helt enligt stadgar föreskrivet pga hygieniska skäl med säkerhet för patienten. Det är ju patienten som gäller först.
Man kan ju inte ha olika föreskrifter beroende på olika vårdpersonal och olika patienter.
Det blir ju enbart `polsk riksdag` för varje enskilt fall. Var tog patienten vägen?
Som sagt förut : Håll dig frisk i dagens pajaseriets Sverige!
För övrigt så jobbade jag i Bahrain för 32 år sedan och var hos tandläkare. Den aktuella tandsköterskan där och då hade bara armar och hon var dessutom inhemsk kvinnlig arab.
Det hela är rent vänsterflumskräp som agerar `nyttiga idioter`.

Anonym sa...

Klart att abort inte ska vara fri hur som helst, kvinnan har oxå ett eget ansvar att använda skydd mot oönskad graviditet. Kvinnor, i synnerhet de på vänsterkanten är dumma. Det var ett några år sedan jag läste att i par med vänsteråsikter är det vanligare att kvinnan är gravid med någon annan än den förmodade pappan. Tänk på det när ni ser hipsterparen!

Anonym sa...

Detta är en delikat fråga. Det offentliga kräver miljonbelopp i ersättning för rättsfallet. Troligen för att avskräcka andra från att ifrågasätta politiskt korrekta normer. Jag är kluven i frågan. Troligen har båda parter lite rätt och lite fel. Sedan är det intressant att en amerikansk organisation står för barnmorskans rättegångskostnader. Sett från mitt perspektiv vore det ärligare om barnmorskan fick fri rättslig prövning utan att behöva betala något. Det ska ju vara ett rättssamhälle vi lever i - eller hur. Men kanske samhället känner sina normer hotade och då tar det till storsläggan. Det enklaste vore naturligtvis om det inrättades tjänster för barnmorskor med samvetsbetänkligheter mot abort. Vi lär ju ha brist på utbildade barnmorskor. Därför ser jag det aktuella rättsfallet mera som en principfråga än som ett konstruktivt tänkande. Barnmorskan kan säkerligen få jobb exempelvis i läkemedelsindustrin, men detta ger inte landstinget fler barnmorskor. Vi kan ju också fråga oss om inte svenska organisationer och kanske rent av svenska myndigheter finansierar abortförespråkare och aborter i länder som anser aborter förkastliga. Det finns ju abortbåtar och svensk sjukvård erbjuder aborter till utländska kvinnor. Således brutet den amerikanska organisattionen svenska normer medan Sverige och svenska organisationer bryter mot andra länders normer.
Låt mig avsluta med en analogi. Det är OK att avstå från skolavslutningar i kyrkan trots att vi har skolplikt.

Anonym sa...

@ Anonym 25 januari 2017 23:13

"Sett från mitt perspektiv vore det ärligare om barnmorskan fick fri rättslig prövning utan att behöva betala något. Det ska ju vara ett rättssamhälle vi lever i - eller hur."

På sätt och vis.
Men man kanske skall dela upp frågan i hennes enskilda fall respektive en allmän omprövning av normerna.
Privat fall drives således privat, som i alla andra typ av fall i rättssystemet, och omprövning av normer drivs internt av det offentliga (eller via fackförbund) påhejat av stark opinion.

Jag menar att hon får finna sig i rådande regelverk tills dess att reglerna ändras.
Annars får hon antingen välja annat jobb, eller driva processen helt själv med egna pengar.
Inget konstigt egentligen, det är rätt normalt förfarande i en massa olika sammanhang.


Mvh
Magnus Sjöström

utlandssvensk sa...


Off Topic,

Relaterat till debatten här nyligen om brott och brottsstatistik, såg jag just något intressant:

"Brottsligheten har minskat i Tensta. I alla fall enligt statistik från polisen som visar hur antalet anmälningar om våld i offentlig miljö har minskat med 62,5 procent i Tensta jämfört med samma period 2015."

"Och att brottsligheten i Tensta har minskat är missvisande menar centrumchefen Mats Carinder.

– Vi har fått in väldigt mycket av problemen i vår galleria. Det är droghandel, vapenhandel, så fort det blir mörkt ute kommer man in igen. Det vi upplever nu för gallerians del är att det är värre än någonsin, säger centrumchefen."

"Det är framför allt vid stängning som handlarna känner en otrygghet.

– Den största delen är delvis rädda för sina liv."

http://www.svt.se/nyheter/lokalt/stockholm/centrumchefen-situationen-i-tensta-galleria-ar-varre-an-nagonsin

Så vi har mycket färre anmälningar, samtidigt som alla butiksanställda är livrädda. Uppenbarligen finns det en koppling här, nämligen att folk helt enkelt inte vågar anmäla längre. Min uppfattning är att denna dynamik är exakt vad vi redan ser i många ghetton och att detta kommer att sprida sig väldigt snabbt i hela landet. Sen kan Eliasson presenteras som en hjälte, samtidigt som vanligt folk knappt vågar gå ut längre.