söndag 15 januari 2017

Avskaffa integrationspolitiken


Integration har varit ett begrepp som diskuterats på samhällets alla nivåer i flera decennier. "Den som kommer till Sverige måste integreras!", har politiker och tjänstemän proklamerat med övertygelse i rösten. Tyvärr har vi inte kommit så mycket längre än till denna innehållslösa proklamation.

Efter över 20 år av integrationsåtgärder, projekt, särlösningar och plakatpolitik med fokus på en enda sak - sysselsättning - har vi nått stadiet av odiskutabelt misslyckande där hälften av alla inskrivna hos Arbetsförmedlingen är utrikes födda, där trångboddheten i landets utsatta områden slår rekord och där hälften av de hemlösa i det socialdemokratiska skyltfönstret Malmö har utländskt medborgarskap.

Om detta hade gällt något annat än migrations- och integrationspolitik hade en haverikommission tillsats och efter en tid hade en utredare konstaterat att det inte går att fortsätta så här. Det krävs förändring. Det monumentala misslyckandet hade i den bästa av världar fått politikerna att rodna av skam, be om ursäkt och lägga fram en annan politik.

I stället föreslås mer av exakt samma politik för de kommande åren. Socialdemokraterna har inte tänkt en ny tanke sedan Per-Albin Hanssons dagar och borgerligheten har fastnat i en skatteavdragsmani och fäbless för lönesubventioner. Centerpartiet vill tydligen ha en app för att starta företag också.

Hela tänkandet runt dessa frågor måste förändras, och politiken läggas om från en integrations- till en assimileringspolitik. Låt oss först ta en snabb titt på skillnaden de två begreppen emellan så att vi vet vad vi talar om:
Integration betecknar en förening av skilda delar, ex. människor av olika etniska grupper, till en större enhet
Assimilation eller assimilering, syftar på den process genom vilken en minoritet, om processen är fullständig, helt överger sin egen kultur så att de ursprungliga kulturskillnaderna försvinner
Idén med integration är egentligen väldigt sympatisk. Den bygger på föreställningen att ett samhälle med influenser från många olika håll blir en smältdegel av kulturer, traditioner och sedvänjor, vilket berikar livet för alla. Vi har emellertid fått stora bekymmer då Sverige i realiteten inte är det där öppna nybyggarlandet som bland andra Fredrik Reinfeldt fortfarande dagdrömmer om.

Samtidigt som särintressen ser till att det byggs höga murar in på bostads- och arbetsmarknaden har det land som tagit emot den nyanlände en mycket splittrad självbild. Ena dagen är Sverige en humanitär stormakt där solidaritet med flyktingar är något typiskt svenskt. Nästa dag proklameras att det inte finns något typiskt svenskt, ingen svensk kultur, inga svenska värderingar att anpassa sig till.

Integrationspolitikens misslyckade under de senaste två decennierna står bortom diskussion. Frågan är hur vi ska gå vidare. Jag föreslår en mjuk assimilationspolitik. Med mjuk menas att processen måste vara självvald, och jag ser egentligen ingen anledning till att den inte skulle kunna vara det. Ingen, förutom möjligen kvotflyktingar, är tvingade att komma till just Sverige. Den som kommit hit har självfallet ett eget ansvar att anpassa sig för att bli anställningsbar och självförsörjande. Detta måste stå klart långt innan personen i fråga får ett uppehållstillstånd.

I sin integrationspolitik framhärdar allianspartierna och i synnerhet Centerpartiet att allt hänger på jobben. Men att integreras i ett nytt land handlar om så mycket annat än bara en försörjning. Det handlar om att vilja finna en plats i det nya samhället. Att förstå detta samhälle. Och att respektera det. Sålunda: en smula ödmjukhet inför möjligheten att få bo i ett nytt land.

Att assimileras betyder endast i sin mest extrema form att individen överger sin egen kulturella särprägel. Det finns inget egenvärde i att den som invandrar till Sverige blir som majoritetsbefolkningen på alla tänkbara sätt. Men vi behöver ersätta den skadliga normkritiken med ett försvar för de normer som är viktigast i ett modernt samhälle.

Den som tror att det är acceptabelt i Sverige att kringskära kvinnors och flickors rörelsefrihet och självbestämmande får tänka om. Den som tror att det inte får några sociala konsekvenser om du vägrar att hälsa på människor av ett visst kön får tänka om. Och den som förväntar sig att majoritetssamhället ska anpassa sig till ens egna religiösa dogmer, får tänka om. Eller vända om. Klar och tydlig information om vad som gäller i lagen och i den svenska kulturen, som för all del ska fortsätta att vara öppen för yttre influenser, tjänar alla på.

Begreppet integration är på väg att få en ny innebörd. Nu hävdas nämligen att alla, även personer vars släkt har bott i Sverige i generationer, ska integreras. Detta, tillsammans med att Aftonbladet pekar ut det välmående Östermalm i Stockholm som ett värre integrationsproblem än de brinnande förorterna, visar att begreppet helt förlorat sin relevans i debatten.

Därför är det dags att släppa det för gott och börja prata assimilering.

Tidigare bloggat:
Värdet av självvald assimilation

31 kommentarer:

Utlandssvensk sa...


Jag instämmer helt i att integrationspolitiken bör skrotas samt att rätt väg att gå om man vill ha fungerande immigration är assimilering. Vidare håller jag med om att det Hans kallar "mjuk assimilationspolitik" är både det som fungerar bäst och är mest civiliserat.

Men om man vill ha assimilering, så är det också så att man absolut även måste ha selektion och volymkontroll. Alla framgångsrika immigrationsländer har tillämpat detta och det finns massor skrivet om saken, inte minst i USA.

I grunden är det ganska uppenbart: Olika grupper har olika förutsättningar för att assimileras in i ett givet samhälle. Om assimilering då är ett mål, bör man självklart selektera så att man främst tar in de som har högst sannolikhet att uppnå snabb och smärtfri anpassning. Man kan då även acceptera ganska stora volymer på kort tid. Men andra grupper måste man vara mer restriktiv med.

Sen måste man även erkänna hur verkligheten ser ut, dvs. vissa grupper är i praktiken inte möjliga att assimilera. Inget land har t.ex lyckats att assimilera romer, trots många försök. Det vore här ytterst klädsamt om Sverige kunde släppa sin uppblåsta självbild och bara ödmjukt acceptera att om andra västländer har misslyckats med att assimilera vissa grupper, så kommer inte vi heller att ha framgång. För vi är inte bra på detta. Tvärtom, vi är absolut sämst på planeten vad gäller assimilering. Om vi bara kan erkänna detta, vore mycket vunnet.

Men nu sitter vi där vi sitter. En väldigt stor immigration utan selektion har redan skett och fortsätter dessutom. En stor andel av de som har kommit via asylsystemet är i praktiken omöjliga att assimilera och detsamma gäller även för "arbetskraftsinvandringen" sen 2008. Så om vi ska lyckas, måste vi nu införa något helt nytt, nämligen selektion efter immigration. Det urval som borde ha gjorts innan folk fick komma in, måste nu göras med de som redan är här. Man kan debattera exakt hur detta ska gå till samt hur man ska få de som inte platsar att åka hem, men en mycket omfattande selektion måste göras. Annars finns det inget hopp om något annat än att svenskarna på sikt kommer att tvingas assimilera sig till en MENA kultur. Och det lär inte bli någon "mjuk" assimilering...

Utlandssvensk sa...


Ett tillägg:

När man pratar assimilering, brukar USA alltid lyftas fram. Dessvärre är det så att den svenska debatten länge har präglats av en nästan otrolig okunskap om USAs historia som invandringsland, samtidigt som man har använt detta land som ett exempel på lyckad invandring. Det hela är faktiskt rent absurt och många debattörer verkar på fullt allvar inbilla sig att det rådde fri invandring från hela världen till USA under lång tid. Sanningen är dock att USA hade VÄLDIGT hård selektion och vad gäller muslimer hade man i princip förbud mot invandring länge. Här är en bra artikel om detta:

"A hundred years ago, Muslims were furious over an immigration bill whose origins lay with advocacy by a headstrong and loudmouthed Republican in the White House.

The anti-immigration bill offended the Ottoman Empire, the rotting Caliphate of Islam soon to be defeated at the hands of America and the West, by banning the entry of “all polygamists, or persons who admit their belief in the practice of polygamy.”

This, as was pointed out at the time, would prohibit the entry of the “entire Mohammedan world” into the United States.

And indeed it would."

"In his 1905 State of the Union address, President Theodore Roosevelt had spoken of the need “to keep out all immigrants who will not make good American citizens.”

Unlike modern presidents, Roosevelt did not view Islam as a force for good. Instead he had described Muslims as “enemies of civilization”, writing that, “The civilization of Europe, America and Australia exists today at all only because of the victories of civilized man over the enemies of civilization", praising Charles Martel and John Sobieski for throwing back the "Moslem conquerors"

http://www.frontpagemag.com/fpm/263879/when-teddy-roosevelt-banned-muslims-america-daniel-greenfield

Sen fanns det även en stor mängd andra lagar och regler, som tillsammans innebar att man i praktiken hade ”white only” immigration fram till 1965. Det är denna selektion som helt förklarar USAs framgångar som immigrationsland. Hade man tagit in araber och afrikaner istället för vita, hade landet helt säkert nu varit ett MENA land.

Anonym sa...

Håller med (i vanlig ordning).

Jag har i flera år hävdat, att i en sund miljö så behövs ingen integrationspolitik. Människor är anpassningsbara. Tar man steget att flytta till ett annat land, med ett annat språk, med en annan kultur, är man självklart medveten om att man måste anpassa sig. Integrera sig, eller om man helt vill bryta upp, assimilera sig. Detta må vara upp till var och en, men att tro att man kan leva på som vanligt tror jag ingen normal människa med IQ över skosula förväntar sig.

Därför behövs ingen särskild integrationspolitik.

I en sund miljö förstås.

Här i Malmö, där jag bor, råder dock ingen sund miljö enligt senaste crime index: https://www.numbeo.com/crime/region_rankings.jsp?title=2017&region=150

Snart i en stad nära dig.

V

Magne sa...

Vi ska inte ha någon integrations- eller assimileringspolitik.

Vi ska avskaffa proposition 1975:26, som återger att Sverige är ett mångkulturellt samhälle.

Det är inte mer än så vi ska göra.

Den fråga som är aktuell är repatrieringspolitiken. Vilka ska repatrieras och på vilka grunder?

Jag föreslår repatriering på följande grunder:

Person som från 1980-talet kommit till Sverige, men (a) inte kan försörja sig, (b) är kriminell eller (c) har barn i 10-20 års åldern som är kriminella bör:

1. Utvisas till sitt hemland
2. Utvisas till närområdet där de talar språket, har kulturen etc.
3. Förvaras på Gotland tills utvisning till ovanstående områden kan genomföras.

Starka avtal med länderna som de ska utvisas till, och länderna får en viss summa pengar för att ta emot dem. De här människorna kan ju bli en resurs för Somalia, Eritrea, Afghanistan, Irak etc, då de är bättre utbildade och har mer kunskap än den genomsnittlige araben eller afrikanen.

Finns inte möjlighet till repatriering bör vederbörande få möjlighet att välja mellan att stanna på Gotland under ringa förhållanden eller få 100 000 kronor för återvändande.

Kanske att den som ska utvisas stannar tre år men sedan ger upp, och bestämmer att 100 000 kronor i fickan i Somalia, Afghanistan är bättre än att leva under ringa förhållanden på Gotland.

Anonym sa...

Tror du har fel om att den där idén om att också svenskar ska integreras är ny. Brukar inte Thomas Gür påpeka att den tankefiguren har funnits med mycket länge?

Utlandssvensk sa...


"Tror du har fel om att den där idén om att också svenskar ska integreras är ny."

Det var länge en väldigt spridd uppfattning. Det mest kända uttalandet på temat är väl:

"Svenskarna måste integreras i det nya Sverige, det gamla Sverige kommer inte tillbaka" Mona Sahlin i P1-morgon i Sveriges Radio P1 den 17 maj 2001.

Anonym sa...

Kvällens Agenda blir en höjdare.Någon kommer att lämna med brallorna nere vid anklarna.Alltså om inte SVT:s opartiska är lite smått partiska på nåt vis...

Utlandssvensk sa...


@ V,

"Jag har i flera år hävdat, att i en sund miljö så behövs ingen integrationspolitik."

Om man har fungerande selektion, behövs det ingen integrations- eller assimileringspolitik.

Om man inte har fungerande sektion, fungerar ingen integrations- eller assimileringspolitik.


Kap Horn sa...

Hej Hans

Du har starka krafter emot ditt tänkande ser jag just:
"Stop telling immigrants to assimilate and start helping them participate"
So lyder det från World Economic Forum idag där man även föreslår att:

"Language: Allow them to work in their native tongue … so translate all materials! After all, for some time their customers will be those most like them.

Skills: Enough already about the tough cognitive skills taught in school! Persistence. Resilience. Reliability. Endurance. Compassion. Self- discipline. These “soft skills” are, in reality, essential skills. These essentials are not taught in any aspect of formal education yet are inherent in so many people.

Coaching: Immigrants need a guiding hand, and who better to give this responsibility to than those who actually speak their language and understand their culture?"


https://www.weforum.org/agenda/2017/01/stop-telling-immigrants-to-assimilate-and-start-helping-them-participate/

Anonym sa...

Hej.

Mothåll:

Ömsesidig integration i riktning mot en gemensam världsmedborgarkaraktär eller identitet berikar inte; tvärtom. Ju mer generisk identiteten är, desto mer urvattnad och desto mindre egenart innehar den. Även sett över tid och generationer sker den här processen, troligen påverkad av kommunikationshastigheten hos informationen.

Små folkgrupper ställs inför valet att försvinna genom att de är mindre och inte sällan förökar sig långsammare än stora, (givet kultur- och civilisationstyp, art eller grad), eller isolera sig och nischa sig som en avvikande relativt krympande minoritet.

Givet skillnaderna, fundamentala sådana, mellan olika kulturer och folk är det endast en dröm enligt mig. Det bästa sättet för den civiliserade västvärlden att sträva mot den drömmen är genom hårt reglerad immigration, så som Magne beskriver det, samt att via ekonomiska påtryckningar indirekt framtvinga önskvärd utveckling i andra världsdelar. Exempelvis tvinga Saudiarabien att bli ett modernt land (efter att nödvändiga interna konflikter löses utan direkt inblandning) genom att göra deras olja värdelös.

Medhåll:

Vilket medhåll? Vi behöver inte fri invandring - det torde vara en gång för alla bevisat för den som observerar Sverige att massiv invandring utan selektion är ett katastrofscenario. Vi behöver hårt kontrollerad invandring, med snabb deportation av de som ej är lämpliga.

Kamratliga hälsningar,
Rikard, fd lärare

Björn i Bromma sa...

Det går inte att vare sig integrera eller assimilisera islam i västerländsk demokrati.
Det går inte.
https://sv.gatestoneinstitute.org/9735/forsvinnande-kvinnan-europa

Utlandssvensk sa...

@ Rikard,

"Exempelvis tvinga Saudiarabien att bli ett modernt land (efter att nödvändiga interna konflikter löses utan direkt inblandning) genom att göra deras olja värdelös."

Jag är helt med på att vi borde göra deras olja värdelös. Det är även helt möjligt nu och utvecklingen går snabbt i den riktningen.

Men sen är Saudi bara ytterligare ett Egypten, dvs ett helt hysteriskt överbefolkat land med inga möjligheter alls att föda sin befolkning, som likväl kommer att fortsätta att växa explosivt tills det helt enkelt inte längre är möjligt.

1960 bodde det 4 miljoner människor i SA. 2010 var det 28 miljoner.....

Ungefär så ser det ut i alla MENA länder.

Min uppfattning är att det är djupt tragiskt, men att vi inte har med saken att göra. Vi måste skydda oss själva. Men det kommer att bli rent episka katastrofer i MENA förr eller senare. De länder som då inte är villiga att helt stänga sina hjärtan kommer att dras med.

Anonym sa...

Paniken på Twitter när Sarnecki blir pinsamt avklädd in på bara mässningen bara utifrån det faktum att han möter någon som INTE håller med.Likheten med MP är slående.Det är vad som händer när åsiktskorridoren rämnar.Alla kan se att Kejsaren är naken.

/R.I.P Jerzy Sarnecki

Anonym sa...

I inslaget efter Karlsson ./. Sarnecki gick man igenom politikernas taktik att bara möta en jämbördig eller högre stående på den politiska rangskalan.
Helt uteslutet ansågs det vara att en politiker mötte en civilperson aka vanlig medborgare.
Alltså precis vad Karlsson just gjort.Av någon förunderlig anledning missade man det.
Sarnecki får dock anses som en ovanligt insatt vanlig medborgare i turerna kring den ogjorda undersökningen och också det missade man.Karlsson stod där och tog den risk programmet påstod ingen politiker ville ta.Utan att det uppmärksammades.Hur nu det kan komma sig?

Magne sa...

Integration är nödvändig på ett område, och det är ARBETSMARKNADSINTEGRATION. Den ska syfta till att invandrarna som kommit helst ska prestera likvärdigt med svenskarna eller mer än svenskarna. All invandring som är en nettoförlust ska inte tillåtas och inte ha blivit tillåten. Det är ett sunt förhållningssätt i en nation.

Assimilation är förvridet och verkar inte fungera om inte motparten vill det. Motparten i områdena Malmö o Södertälje är ju en arabisk respektive syriansk stad. Varför skulle de vilja assimileras till svenskar, när de bor med varandra som i sitt hemland? Det är befängt att tro något sådant.

Vi ska bara ta bort den där "proposition 1975:26, som återger att Sverige är ett mångkulturellt samhälle". Vi bör inte och ska inte göra mer, eftersom det knappt har någon effekt. Arbetsmarknadsmässigt kan man matcha dem med låglönearbeten, säg 30 kronor i timmen utan subvention från staten, eller vad som nu kan fungera för att få ut hela bunten i arbete. Men min lösning är repatriering genom förslag jag lagt i mitt inlägg ovan.

Föreställ dig följande: Du flyttar till Turkiet där det bor 100 000 tals andra européer och svenskar. Varför skulle du vilja följa turkiska seder, när du har dina svenska seder som du anser passar bra för dig? Varför skulle du avstå från att umgås med dina svenska vänner för att assimilera dig till turk? Det är befängt att tro något sådant! Vi skulle samlas med våra svenska vänner och äta köttbullar och mos. Vi skulle prata med turkarna men inte nödvändigtvis vilja sätta oss och röka vattenpipa, sitta på café eller försöka bli en riktig turk. Turkarna skulle fan inte se oss som turkar för den delen heller.

Seriös Fråga sa...

Muslimer kan inte ens integreras fredligt i muslimska länder.

http://www.dailymail.co.uk/news/article-3511528/Dozens-mothers-children-52-killed-suicide-bomber-targeted-Christians-celebrating-Easter-park-Pakistan.html

Gissa hur det kommer att sluta här?

Anonym sa...

Det sägs att Nixon delvis förlorade ett val på sin ohederliga skäggstubb.Om det ligger någon sanning i det så lär inte Sarneckis ha hjälpt de politrukerna som avstod från att ta debatten i Agenda.Att SD:s Karlsson tog tag i Sarneckis näsa och vred om den innan han dängde svensk kriminologis nestor och strålande polstjärna i väggen så att tänderna skallrar fortfarande lär inte heller ha stärkt segerruset.En kakbit måste den akademiske forskaren ha tänkt innan han mötte den obildade och outbildade bonndrängen från vischan som inte får ligga.Det slutade med att Sarnecki framstod som en första-klassare som inte läst läxan.Nu har man inga läxor i första klass men det har man tydligen inte som kriminologisk höjdare heller.Medans Sarnecki funderar över vad det var som hände så ska nog politrukerna fundera ett varv till också.För är det här samarbetsregeringens strategi inför valet kommer Lena Mellin bli sannspådd.- Ett blodbad,jag tror det blir ett blodbad sa Mellin långt innan Sarnecki blev offentligt avrättad.

Anonym sa...

"visar att begreppet helt förlorat sin relevans i debatten."
Som så mycket annat när Orwellianska nyspråkare får makten över politik och media.

Utlandssvensk sa...

@ Magne,

"Föreställ dig följande: Du flyttar till Turkiet där det bor 100 000 tals andra européer och svenskar. Varför skulle du vilja följa turkiska seder, när du har dina svenska seder som du anser passar bra för dig?"

Ja, det där är helt rätt frågor. Jag brukar använda Afghanistan eller Somalia som exempel. Alla som tror att det är möjligt att integrera eller assimilera folk från dessa länder, bör kunna förklara hur de själva skulle agera om i motsatt fall. Skulle de tycka att det var ok med kvinnlig omskärelse? Skulle de acceptera unga pojkar som sexslavar? Skulle de börja föda 5-6 barn, som de skickade till koranskola? Etc, etc...

Anonym sa...

Mini-minister Morgan tackade nej till Agenda men åker till Malmö för att manifestera mot våldet i Rosengård utanför stadshuset i Malmö.
Vet Morgan att han är minister? Att det är han som ansvarar för våldet i Rosengård?
Mini-minister Morgan gör en MP och manifesterar mot polisbrist, kriminalitet och utanförskap.Om nu inte Mini-minister Morgan tycker det hela är ett lokalt Malmö-problem förstås...
http://www.sydsvenskan.se/2017-01-16/manifestation-i-dag-for-mordad-16-aring

Anonym sa...

Om de som sökt sig hit skall kunna få "riktiga jobb" måste de tala svenska, detsamma gäller för deras barn. Därför bör hemspråksundervisningen flyttas från skolornas scheman till fritidsverksamheter och alla föräldrar som har annat modersmål än svenska bör erbjudas undervisning i svenska språket. Idag är det lättare för vissa andragenerationsinvandrare att läsa IS värvningsbloggar än att läsa en svensk dagstidning. Det kan vi tacka den svenska hemspråksundervisningen för.

Anonym sa...

Under tiden någonannanstans i Sverige.
"Skellefteås kommun delar ut matlådor till de äldre som inte innehåller mer än 300 kalorier per matlåda, rapporterar SVT Västerbotten."
"– Det är lika mycket energi som en kexchoklad. Sedan är det väldigt lite fett, så man kan säga att det är bantarmat, säger Frode Slinde, docent vid Göteborgs universitet till SVT Västerbotten."
Det blir mycket bantning i äldreomsorgen i framtiden.Men det finns andra som inte behöver fettsnåla.
http://www.sydsvenskan.se/2017-01-16/kommunens-aldre-far-300-kalorier-per-matlada

Anonym sa...

Hej.

Ett tillägg för att belysa grundproblemet med integrations- och även assimilationstankar:

>Liberalen/libertarianen: om alla får leva som de själva vill så håller de sams.
Socialisten: om alla får leva som Partiet bestämt att de själva vill så håller de sams.
Kapitalisten: om jag får tjäna så mycket jag kan och har någonstans att fly - än sen?
<Den socialt/religiöst/etniskt konservative: gör som jag säger eller få spö.

Lägg till den relativt etniskt homogena patriotiska och nationalistiska folkstaten, eller landet, till de olika positionerna.

Det finns inte en tredje, universellt god sida där man kan befinna sig annat än i teorin. Det finns ditt land, ditt folk och din gemensamma framtid med dessa. Du kan vara för detta, eller mot det. Du kan vara för olika saker med landet och folket på olika sätt, och du kan kivas med landsmän om vad som är bäst - men bara om ni har samma grundinställning i att tänka 'för landet och folket'.

Som tre människor i en eka - vi grälar om vem som skall ro, vart vi ska och vems tur det är att ösa - men ingen av oss slår hål i botten eller tycker själva roddturen är moraliskt det ena eller det andra. Den som anlägger ett postmodernt ontologiskt perspektiv i all dess nihilism och triviala relativism inbillar sig att den inte sitter i samma båt, utan på en ö av pur självgod överlägsenhet långt borta från sådana djuriska halvfolk som träter om nationsgränser, resurser och livsutrymme.

Vi har att välja och att göra - inte önska, såhär i västerlandets sista skymningstid.

Kamratliga hälsningar,
Rikard, fd lärare

Anonym sa...

Om det anses finnas behov av en särskild integrationspolitik så är det i sig ett bevis för att invandringen är för stor.

Magne sa...

"Ja, det där är helt rätt frågor. Jag brukar använda Afghanistan eller Somalia som exempel. Alla som tror att det är möjligt att integrera eller assimilera folk från dessa länder, bör kunna förklara hur de själva skulle agera om i motsatt fall. Skulle de tycka att det var ok med kvinnlig omskärelse? Skulle de acceptera unga pojkar som sexslavar? Skulle de börja föda 5-6 barn, som de skickade till koranskola? Etc, etc..."

Flyttar en svensk till Turkiet och det i det området nästintill enbart bor etniska turkar, kan personen assimileras. Bor det européer där kommer antagligen svensken börja umgås och skaffa sig subkulturellt beteende.

Hur ser det ut i Sverige? Ja, tre miljoner personer som härstammar utanför Europa. Och hur många från MENA? Ja en beskärd andel av de tre miljonerna kommer från MENA. De bildar "blattebeteende" och umgås med varandra, snackar "jalla", "på Gud" och trivs ihop. Äldre försöker ha sitt sällskap med sina landsmän, syrier, somalier, afghaner, finländare etc. (Finländarna sticker inte precis ut med sin kultur som är snarlik svensk.)

Assimilation är ytterligare en föreställning för att kunna "skapa förändring". Enda förändringen vi behöver är att vi ska avsäga oss mångkulturalismen för en kristen sekulär nation. Det kommer inte att "fixa" invandrarghettona etc., men det kommer i alla fall göra så att människor inte begär särrättigheter.

Ett land, en kultur och en lag, är det vi uttalat är. "En kultur" syftar inte till att assimilera de som invandrat från utanför Europa, utan att de inte under lagen ska kräva särrättigheter.

Anonym sa...

På Lunds universitet startas en utbildning om våldsbejakande extremism på order av den Nationella samordnaren.
I Sollefteå startar ABF en kurs i bilförlossningar när BB stänger.
http://www.expressen.se/halsoliv/halsa/barn/kurs-i-bilforlossning-da-bb-i-solleftea-stanger/

Anonym sa...

– De kriminella ska inte få bestämma i någon stad, i någon stadsdel. Vi får inte tappa tron på samhället, sa Mini-minister Morgan i Malmö.
Vi måste fortsätta leva våra liv som vanligt annars har dom andra vunnit kunde han lagt till.Dom vill skrämma oss men vi låter oss inte skrämmas.
Vi fortsätter leva våra liv som vanligt.Vi får inte tappa tron på samhället.
Vi känner igen ramsan.En politiker, eller en journalist, drar den gång på gång.En meningslös besvärjelse, tom på allt innehåll,som upprepas av dom som tagit besluten som drabbar oss.Det är en del av berättelsen på tomgång.En drös människor med plakat och marschaller på ett torg som tröstas av någon tillrest impotent potentat.

Anonym sa...

Det finns tyvärr en symbios mellan fler bidragsberoende lågproduktiva medborgare och ökat antal vänsterväljare. Det kommer driva vänsterblockets likgiltighet för problemen som hedersmord etc.

Anonym sa...

Pricken över i.Miljonären och solidaritetspoeten Mikael Wiehe bara känner att han måste ge sin syn på saken och spela ett ackord.
http://www.sydsvenskan.se/2017-01-16/vad-ar-tararna-varda

Anonym sa...

Pricken över i.Miljonären och solidaritetspoeten Mikael Wiehe bara känner att han måste ge sin syn på saken och spela ett ackord.
http://www.sydsvenskan.se/2017-01-16/vad-ar-tararna-varda

Anonym sa...

Mini-minister Morgan och sanningen, i varje fall som den kan se ut i Jönköping.Men det är ju inte på det örat Mini-minister Morgan vill höra.
Nä, inga rasister får en Mini-ministers öra.
Toppenkillen i Jönköping tycker nog det är bra om han är tillräckligt nykter någon gång...
http://www.hoglandsnytt.se/polis-svart-skadad-misshandlad-pa-a6/