lördag 21 januari 2017

Kvinnoförtryckets apologeter


Varje år uppdateras Svenska Akademiens ordlista med nya svenska ord. 2015 noterades 13 000 nya ord medan 9 000 fick stryka på foten. Den politiska och sociala utvecklingen i Sverige har berikat landet med nya fenomen och därmed språket med nya ord. Som balkongflicka och barnbrud.

Det förstnämnda har varit ett okänt fenomen i Sverige fram till för något decennium sedan. För somliga har polletten ännu inte riktigt trillat ned när det gäller hedersproblematiken (det är ju så känsligt att säga att det finns olika kulturer och att vissa av dem är avskyvärda). Bland dem hittar vi skribenter, debattörer och politiker på vänsterkanten som gör allt för att relativisera det förtryck som drabbar framför allt kvinnor och flickor men även det manliga könet i hederns och traditionens namn.

I dag är det 15 år sedan Fadime Sahindal mördades av sin egen far. Hon blev mördad för att hon inte ville leva enligt familjens önskemål. Mördad för att hon inte ville gifta sig med den man som släkten utsett åt henne. Sahindal var modig och vågade trotsa familj och släkt. Hon talade till och med i riksdagen bara månader före sin död.

Aftonbladets Somar Al Naher skriver om vilken skillnad Fadime Sahindal sannolikt har gjort för andra kvinnor och flickor i samma situation genom att uppmärksamma problematiken. Kunskapen har ökat i samhället, men denna kunskap har uppenbarligen inte nått Aftonbladets ledarredaktion.

Al Naher aktar sig noga för att nämna begreppet "heder". I stället kallar hon det som drabbade Fadime Sahindal för "mäns våld mot kvinnor" - som om detta var exakt samma fenomen som när herr Karlsson i fyllan pucklar på sin fru.

Begrepp som "hedersvåld" eller "hedersmord", som specifikt syftar på brott som begås i hederns och traditionens namn, nämns över huvud taget inte. Aftonbladet gör sig till hedersbrottens apologeter, och det är rent ynkligt att skåda.

Det är just den här sortens relativisering och vägran att se saker för vad de är som har bidragit till att hedersbrotten har kunnat spridas i Sverige. Varje dag drabbas flickor och kvinnor av detta. Varje dag kringskärs deras frihet. Varje dag riskerar de att fara illa enbart för att de vill leva som alla andra.

Svenska språket har fått ännu ett nyord: barnbrudar. Även här blundas det aktivt. Regeringens barnminister Åsa Regnér har varit påfallande passiv och undfallande när frågan om barnäktenskap kommit upp. Migrationsverket och socialtjänsten märker att alltfler asylsökande minderåriga är gifta. Ibland med en annan minderårig, ibland med en betydligt äldre person. Inte sällan väntar paret barn.

Hur ska samhället se på detta? Regnér har inte gett något tydligt svar. Hon har konstaterat att barn inte ska vara gifta och sedan lagt till ett besvärande "men": "Men det är också en ny tid och nya situationer." 

Det är anmärkningsvärt hur lätt mänskliga rättigheter, och i synnerhet flickors och kvinnors rättigheter, väger för den feministiska regeringen och dess anhängare när kränkningarna begås av minoritetsgrupper och inte den vita majoritetsbefolkningen.

Den enda slutsats vi kan dra av detta är att mänskliga rättigheter för somliga är ett politiskt slagord som hellre används på plakat än i den politiska vardagen. De borde skämmas. 

Läs även:
SVT: Få fälls för hedersbrott

19 kommentarer:

Utlandssvensk sa...


Enligt gällande regelverk är en absolut grundbult att Sverige ska vara mångkulturellt.

Samtidigt står denna övergripande regel i direkt konflikt med väldigt stora delar av övrig lagstiftning. Självklart måste t.ex barngifte vara tillåtet om man menar allvar med mångkultur, men likväl är det förbjudet. Under verklig mångkultur är ISIS-rekryteringar helt likvärdiga med svenska finlandsfrivilliga, våldtäkter är något man ibland ska straffa kvinnan för, etc, etc. Faktum är att om svensk lag skulle tillämpas fullt ut, skulle mångkultur vara helt omöjligt.

I princip kan man därför rimligen hävda att denna önskan om att politikerna ska peka med hela handen och berätta vad som gäller, helt enkelt inte kan infrias. Det är inte möjligt att presentera ett rimligt budskap, givet att det som gäller är både A och icke-A, samtidigt.

Att konsekvent tillämpa svensk lag i nuläget är helt omöjligt. Stora befolkningsgrupper lever sina vardagsliv på ett sätt som är grovt kriminellt. Självklart misshandlas fruar och barn i väldigt stor skala av folk från kulturer som anser att detta är rätt och riktigt. Självklart begås det rent enorma mängder sexualbrott av folk som inte anser att dessa handlingar är klandervärda. Det är fria fantasier att vi skulle kunna påtvinga dessa svensk lag. Det går inte med några metoder som vi skulle kunna tänka oss.

Så man måste välja: Mångkultur eller svensk lag.

Om man vill välja svensk lag måste mycket stora delar av alla asylinvandrare repatrieras eller segregeras från övriga befolkningen. Rent teoretisk kan man som ett alternativ se assimilering, men detta kräver nästan säkert att man först radikalt minskar antalet samt noga selekterar rimliga kandidater. Så vi pratar ett relativt fåtal.

Utlandssvensk sa...


Om man pratar om mänskliga rättigheter i ett mångkulturellt samhälle, bör man vara medveten om att alla inte menar samma sak. De muslimska länderna har mycket tydligt förklarat sin syn på saken i den så kallade Kairodeklarationen. De slår där fast att alla mänskliga rättigheter är underordnade sharia:

"Kairodeklarationen om de mänskliga rättigheterna i Islam är en deklaration som 57 medlemsstater i OIC Islamiska konferensorganisationen antog i Kairo 1990 och som förmedlar en muslimsk syn på mänskliga rättigheter och slår fast sharia som deras enda grund.[1] Flera muslimska länder ansåg att FN:s deklaration om de mänskliga rättigheterna inte tog hänsyn till kulturella och religiösa förhållanden.

Exempelvis har Saudiarabien, som ratificerat ett flertal FN-deklarationer med förbehållet att landet endast anser sig bundet av åtagandena i konventionerna i den mån de inte strider mot landets religiösa lagstiftning sharia enligt Koranen. Konflikter mellan islam och de mänskliga rättigheterna finns när det gäller kvinnans ställning, religionsfriheten och yttrandefrihet, områden där Kairodeklarationen skiljer sig från den av FN antagna motsvarigheten."

"Enligt Kairodeklarationen är det således i praktiken förbjudet att konvertera från Islam. Vidare får yttrandefriheten inte användas mot religionen. I artikel 22 A i Kairodeklarationen sägs att ”var och en har rätt att uttrycka sin åsikt fritt på ett sådant sätt som inte skulle strida mot principerna i sharia."

https://sv.wikipedia.org/wiki/Kairodeklarationen_om_de_m%C3%A4nskliga_r%C3%A4ttigheterna_i_islam

Anonym sa...

Sosseregeringen är som ygeman o brottsligheten/dysfunktionell polis , det är bara snack. Ygemans maktbas inom s vilar på sosseavd i Stockholm som är identitetspolitisk,kulturrelativistisk. Det förklarar hans passivitet o relativisering i stort som smått.

Anonym sa...

Familjen Sahindals manliga medlemmar hade redan på den tiden utmärkt sig tydligt.
Det är något man fortsatt med.
Men om det ska vi inte berätta.Varför vet alla.

/fd Uppsala-bo

Mjölner sa...

Ordlista som kan tillämpas på det Svenska etablissemanget. Abderitisk, Demimond, Dipsoman, Gaskonad, Hebefreni, Histrion, Noktambulist, Oniomani, Tantalikval, Uriebrev, Vigilera och Suppedanum.

Anonym sa...

Apologeterna är cyniskt utstuderat maktspelande, dom vill inte utmana deras nyanlända väljargrupper. Vad betyder lite människooffer om man kanske kan få sitta kvar vid makten?

Anonym sa...

Hej.

Förfasas och äcklas över de människor och de kulturer som getts lov att invandra till Sverige ja, utifrån deras agerande i linje med sagda kulturer.

Men förvånas kan vi inte.

Sverige har en diger historia av politiker som inte vill agera utifrån vad som är, utan endast utifrån vad som borde vara enligt deras tro.

Att Aftonbladet sin vana trogen vänder kappan efter vad som i nuläget verkar vara det vinnande laget (islam) är föga förvånande givet tidningens historia.

Det är en sak man skall påminna invandringstroende om: allt kunde gjorts på ett helt annorlunda sätt, om man lyssnat på de man i tjugo år kallat rasister.

Kamratliga hälsningar,
Rikard, fd lärare

Dan sa...

Funderade lite på Hans inlägg, vad ska man göra med flyktingar eller invandrare som är gifta när de är t.ex. 12 och kommer till Sverige?

- Inget?
- tydliggöra(Lagstifta?) att dylika giftermål inte har laglig grund i Sverige?
- lagstifta så att brott som har en grund i giftermålet skall anses som allvarligt
- straffa föräldrarna? (funkar endast om de är i sverige)
- kräva att inom satt tidsrymd paret skall inkomma med handling som visar att de har skilt sig annars så utvisas de?

vad ska man göra om de först kommer till Sverige, sedan åker på semester 1 vecka och kommer tillbaka som gifta?

är giftemål ok så länge som de inte har sex?

ska man skicka detta till socialen?

Anonym sa...

Mångkultur är inget smörgåsbord.

Mångkultur erbjuds endast som fullständig avsmakningsmeny.

Utlandssvensk sa...

@ Rikard,

"Det är en sak man skall påminna invandringstroende om: allt kunde gjorts på ett helt annorlunda sätt, om man lyssnat på de man i tjugo år kallat rasister."

Visst, så är det! Tänk om vi hade genomfört SDs 33 punkts plan från 2005!

https://www.google.ch/webhp?sourceid=chrome-instant&ion=1&espv=2&ie=UTF-8#q=sd%2033%20punkter

Fast det bästa hade självklart varit att bara låta Luciabeslutet från 1989 stå kvar. Då hade vi fortfarande varit 8.5 miljoner människor i ett av världens säkraste och mest välfungerande länder.

Anonym sa...

Verkar som om Anders Ygeman har en helt öppen möjlighet att få fundera över sitt gröna kort till Eliasson redan i helgen.Skjuta har vi svenskar alltid gjort och hivat ut kärringen från balkongen med.Börjar bli lite slitet det där om man inte har partibok.

Anonym sa...

Om man gör som kändisarna och demonstrerar mot Trump kan man hoppa över årets uttagning till Idol då och gå rakt på saken så att säga?

Anonym sa...

Hej.

För att förtydliga, eftersom jag tidigare postade i affekt, så är det gärningar så som att kasta ut sin egen dotter eller syster från en balkong på grund av vem hon älskar som äcklar mig - personer som för all del misstycker med barnets val av partner men låter det stanna vid det är en annan sak oavsett ursprung.

Sak, inte person.

Det är starka känslor som väcks av sådant här, och hur sådana som Al Naher kan trivialisera det hela av politiska skäl övergår mitt förstånd. Vad hände med den egoistiska men samtidigt altruistiska humanismen som sade: 'Välkommen hit, bli en av oss, och lämna gamla förtryckande sedvänjor vid porten (och om du absolut måste - applicera dem endast på din egen person!)"?

Vi har gått med stormsteg in i det rasistiskt segregerade samhället där hudfärg, kön, läggning och tro skall spalta upp oss i olika läger att tussas ihop av postmoderna bastarder av självhat, socialism och anarkism.

Land skall med lag byggas, och det är en evig sanning, men tydligen gäller även motsatsen: land kan med lag rivas.

Skall vi ändå ha det som i ett klansamhälle kan vi lika gärna återinföra landskapslagarna.

Kamratliga hälsningar,
Rikard, fd lärare

Anonym sa...

Det har berättats att uttrycket "mäns våld mot kvinnor" valts för att inte demonisera de grupper som är överrepresenterade i denna brottskategori. Detta är bara ett exempel på hur vår vänsterliberala politikerelit sätter agendan för oss alla. Nu återstår att se hur mycket vänsterliberal extremism som de vågar hålla sig kvar vid om de inte vill riskera att vårt folk röstar ut dem ur riksdagen. Idag är det ju så ställt att mittelväljarna anser sig ha mera gemensamt med SD och de som finns därutanför än de har med de PK-annamade rödgröna vänsterliberalerna.

Anonym sa...

I Sverige har alla artonåringar alltid burit skottsäker väst. Åtminstone i Malmö.
Utan västen skulle pojken i kväll ha legat sämre till kan man slå fast.
Anders Ygeman drar sig till minnes att för 20 år sen var det ännu vanligare.
Utan västen skulle statistiken se ännu mycket sämre ut och det redan i kväll.
En lämplig konfirmationspresent från oroade föräldrar måntro?
Anders Ygeman tycker i alla fall att föräldrarna borde ta sitt ansvar.Det kan ju vara alkohol inblandat.Utskänkningsreglerna behöver också ses över.Även för flickorna.
Men inte för Anders Ygeman och vapendragaren Dan Eliasson.De drar sig inte för nåt starkt innanför västen.As kalas 24/7 .

Fd moderat sa...

@Anonym 16:58,

"Mångkultur är inget smörgåsbord.

Mångkultur erbjuds endast som fullständig avsmakningsmeny."

Mångkultur är att ta hela smörgåsbordet, lägga till en massa äcklig mat och sedan köra det i en mixer. Det blir samma effekt.

Utlandssvensk sa...

@ Fd moderat,

"Mångkultur är att ta hela smörgåsbordet, lägga till en massa äcklig mat och sedan köra det i en mixer. Det blir samma effekt."

Bra liknelse! Länderna i Västvärlden var som de absolut bästa gourmetmåltiderna, lagade av enastående kockar med de finaste råvarorna. Men det var "tråkigt"! Så då slabbar man i den värsta skräpmat man kan hitta och kör allt i en mixer! Denna eländiga sörja kallar man sen för "spännande".

Sen är det heller inte helt lätt att hitta tillbaka till det man hade när mixern väl har satts igång. Det är, som bekant, betydligt lättare att göra fisksoppa av fisk än motsatsen.....

Anonym sa...

En gruppvåldtäkt och tre skjutningar.Eliasson rivstartar.Så här har det alltid varit och Sverige blir bara tryggare.
Ska det här få rulla på utan att någon synar bluffen?Vad säger journalisterna?Vad säger oppositionen?Vad säger forskarna?Vad säger väljarna?

Magne sa...

Vad säger journalisterna?

Journalisterna säger att vi för en objektiv granskning och låter alla komma till tals. Min mor har sagt att vi journalister är objektiva och neutrala, så det tror jag. Vi ger utrymme och ställer kritiska frågor om varför vi ska leka världssamvete eller om vi ska utforma invandringen efter en modell som tjänar landet väl. Vi är ALLTID lika neutrala i rapporteringen av det amerikanska valet och stödjer inte alls Demokraterna, och har aldrig gjort. Jan Helin är en garant för en opartisk och faktaupplyst neutral journalistik!

Vad säger oppositionen?

Vilken opposition? Sverigedemokraterna?

Vad säger forskarna?

Imiterar Jerzy Sarnecki. Vi har statistiskt underlag att brotten går upp och ner. På fem år har det rört sig lite i statistiken. Det är upp ibland, ibland lite ner, nu är det lite upp. Vi går inte längre tillbaks än så, för det skulle kunna visa helt andra siffror som skulle kunna gynna mörka krafter.

Vad säger väljarna?

Vi har tagit lån precis. Rut och Rot har jag fixat. Det ser bra ut nu, och vi hoppas på fler invandrarghetton så att villan ökar i värde. Mitt område kan fortfarande vara säkert, därmed ökar villan i värde. Men om skatterna höjs, kanske vi blir lite arga att vi ska betala mer i skatt.