måndag 26 september 2016

När samhället ger upp


Uppfattningen att Sverige håller på att glida isär är inte ny. Från vänsterhåll har den varit ett stående inslag i klasskampsretoriken i decennier. Men då har den avsett inkomstgap, skillnader i uppväxtvillkor, förmögenheter och liknande. Nu har den kommit att betyda något annat.

Det alltfler i dag menar med ett Sverige som glider isär är uppdelningen av landet i välfungerande områden respektive förlorade områden. Detta är något nytt, och det borde oroa alla oavsett politisk hemvist.

Det finns en rad samverkande faktorer som lett fram till denna situation. En ohållbar migrationspolitik med misslyckade integrationsåtgärder. En misslyckad skolpolitik. En undfallande kriminalpolitik. En allmän förflackning när det gäller att försvara viktiga värden i ett demokratiskt rättssamhälle. Blindhet, naivitet och grava politiska felprioriteringar har skapat en situation som inom bara något år kan komma att bli rent explosionsartad om vi inte vänder utvecklingen.

Berättelsen om Sjumilaskolan i Biskopsgården i Göteborg är ett tydligt men skakande exempel på vad som händer när samhället ger efter för kriminalitet genom att trivialisera ungdomsbrottslighet som exempel på "tristess" och "frustration", låter brottsligheten växa till sig år för år och samtidigt misslyckas med både arbetsmarknadspolitik, migrationspolitik och skola. Då går det precis så här (läs reportaget).

Alla goda intentioner i världen är förgäves om de bottnar i en naiv verklighetsuppfattning. Inga mångfaldsplaner eller genusglasögon hjälper om det saknas utbildade lärare som kan prata svenska eller en ledning som kan skapa förutsättningar för studiero.
Sjumilaskolan, där en tredjedel går ut med godkända betyg, är alltså den mångkulturella kunskapsskola som borde vara det liberala Skolsveriges skyltfönster på samma sätt som det konkursmässiga Malmö borde vara socialdemokratins paradexempel för Sverige och världen. Gemensamt för Göteborg och Malmö är att det är två städer som har styrts av Socialdemokraterna nästan ostört sedan den allmänna rösträttens införande. Men S känner inget ansvar för hur illa situationen har blivit.

Om situationen i Biskopsgården säger sociologen Maria Wallin:
Det handlar om att vi inte klarar att upprätthålla samhällets normer och då träder andra normer och maktsystem in. Göteborg är inte unikt. Då hade vi löst det här för länge sedan. Inte heller storstäderna är unika. Problemet kommer att eskalera över hela landet, det är en utveckling vi förutsåg redan när gängbråken började i Backa för sju år sedan. 
Wallin lyfter något som är självklart och samtidigt så skrämmande: om vi inte klarar av att upprätthålla samhällets normer kommer de att ersättas av nya. Det är just vad som nu sker på en rad håll. I Sverige finns områden där det är vardag att kriminella gäng dominerar gatubilden, stjäl, hotar, attackerar blåljuspersonal för att markera revir samt lever på att sälja stöldgods.

Det ska visserligen nämnas att väljarna i dessa områden faktiskt också har ett delansvar - genom att fortsätta att rösta på samma politiker med samma misslyckades politik har de själva bidragit till att skapa denna situation.

Men detta handlar även om rikspolitik. Skolan är ett nationellt misslyckande och inget unikt enbart för de mest utsatta områdena, även om läget är extra allvarligt där. Migrationspolitiken är inget som beslutats om i Biskopsgården. Ej heller polisens kris är Biskopsgårdsbornas fel.

Sjumilaskolan visar ett samhälle som har gett upp om unga elevers framtid, som inte tycker att den är värd att kämpa för. Som låter kriminella härja. Som låter bråkstakar styra. Och som sviker de elever som faktiskt vill något. När det tillåts gå så här långt återstår snart bara panikåtgärder, och de är sällan särskilt bra.

Titta noga, politiker. Detta är konsekvenserna av den politik som förts under de senaste 25 åren. Ni borde skämmas. 

41 kommentarer:

Anonym sa...

Politikerna har inte en aning.Och eftersom en mängd yrken politiserats har utövarna inte heller någon aning.Tex forskare,poliser,jurister,lärare osv.Det är därför det är så viktigt att markera mot populister.Risken finns ju att deras enkla och praktiska lösningar fungerar!

Anonym sa...

Hade vi haft militärer, så hade jag sett fram mot en militärkupp för att rädda den sista spillran av det, som vi kallar Sverige. Ja, de ansvariga borde skämmas. Man saknar ord när man ser vad som händer, men väntar bekymrad och tålmodig på nästa val och hoppas rivningen av Sverige inte hinner nå slutkatastrof. Det är oroväckande lång tid till en ny regering kan ta itu med de sista spillrorna om nu någon har lust?

Anonym sa...

Jag håller inte med den som säger,politikerna har inte en aning.De politikerna i västliga stormakter har i stort som i ödeläggelsen av Irak Libyen Afghanistan och nu senast Syrien skapat de migrantströmmar som nu våra politiker i smått verkställer,under slogans som humanitet,alla skall med,allas lika värde,landet tillhör de som kommer nu?ödeläggs våra viktigaste samhällsfunktioner.Landet blir på sikt som de länder som västmakterna bombat till fred och frihet.Kaos underutveckling kriminalitet klanvälde.men några tjänar på utvecklingen,men det är inte folkflertalet!

Anonym sa...

Jag tror tom. många politiker och myndigheter tillsammans med många tidningar har mer medvetet inflytande i samhället än de vill göra sken av. Att militären är avskaffad och polisen rivs ned samt skolan blir en lekskola, att bostadsområden av 2G-3G invandrare blir laglösa zoner av fienlighet mot Svenskt civilförsvar och polis samt att tullen inte får stoppa införsel av illegala vapen eftersom de är underbemannade är nog ingen tillfällighet. Jag tror det är en långtgående strategi av fiender, som hatar Sverige och Svenskarna och i sina inflytelserika roller tar personlig hämnd för eventuell inneboende ilska mot sina landsmän pga. sina tidigare misslyckanden i livet. Inflytelserika med psykopatiska drag är den farligaste formen av fiender, för de är inte enkla att avslöja. En form av den ökända trojanska hästen. Kanske det låter fantasibetonat, men vad f*n skall man tro?

Fd moderat sa...

Den typ av skjutning vi såg i Malmö igår kommer att bli vardagsmat allt medan faktaresistenta borgerliga, nyliberaler och vänstermänniskor som är för öppna gränser utan kontroll kommer att att säga att allt var värre förr och att det bara är anmälningsbenägenheten somhar ökat.
Vad kommer att hända med de två tredjedelar som inte går ut grundskolan med fullständiga betyg? Det finns i stort sett bara en väg som är öppen för dem och det är kriminalitet.
Frågan är vad vi i dagsläget kan göra för att förhondra en brasiliansk situation där det omgivande samhället fullständigt struntar i vad som händer i dessa områden. Om de däremot begår brottlighet utanför de här områdena kommer polisen att ta tag med hårdhandskarna.

Anonym sa...

"En kvinna som bott i området i tjugo år skyller våldet på arbetslöshet och sysslolöshet.
– De här killarna har inga jobb, inga pengar, inget att göra. Istället börjar de hänga ute och skjuta på varandra, säger hon."

Så klart dom gör.
Skjuta någon har alltid varit ett alternativ i Sverige.
Det är bara det att anmälningsfrekvensen gått upp på senare år.

Anonym sa...

Jag vet att Sverige har flumskola, men hur mycket kan man belasta lärare och rektorer för att Sjumilaskolans elever vägrar lära sig? Lärare har som uppgift att lära ut till elever och rektorer att styra skolverksamhet. Flumskolan gör faktiskt inte att 70 % får underkänt, snarare att nivån sänks och samtliga blir godkända fast med mindre kunskap. Detta påvisar att Sjumilaskolan i Biskopsgården har väldiga bekymmer då enbart 30 % blir godkända, och det i FLUMSKOLAN!

Det måste komma hemifrån och från bostadsmiljön. Föräldrar, barn och civilsamhället måste leva dynamiskt. Politiker och proffstyckare kommer inte kunna göra mycket förutom låsa in människor bakom galler som begår brott.

Hade ett liknande fall när jag gick i gymnasiet 2007 då en polis från en Stockholmsförort klev in på min skola (en svenne- och blatteskola som ligger i en blattig kommun) som dels visade en film från en helblatteskola i samma kommun (gymnasium), dels berättade vad som där sker. Han ville visa att blattarna inte riktigt ville lära sig utan i stället tjafsade med lärarna och inte ville ta emot instruktioner eller ordna godkänt på tentan.

Jag tror inte läraren kan tvinga in pappret i elevens mun och skrika: "Nu lär du dig satans odåga." Det går inte, polisen var hopplös och jag som 17-årig grabb satt där och fattade att SD behövde mandat.

Tror inte att favelorna i Brasilien kommer blomstra i närtid, inte heller Sveriges invandrarghetton under kommande decennium. Pessimist eller optimist? Realist eller idealist?

Magne

Anonym sa...

"Frågan är vad vi i dagsläget kan göra för att förhindra en brasiliansk situation där det omgivande samhället fullständigt struntar i vad som händer i dessa områden."

Precis så jag resonerar. Vill inte att mitt område ska skadas, skiter fullständigt i invandrarghetton. Skiter lika mycket i Danderyd och vad som där sker. Aristokratin röstar på massinvandring och pöbeln i invandrarghetton vänster. Måste jag bo i ett invandrarghetto har jag ingen bil då den riskerar att bli nedbränd och rör mig från tunnelbanan till lägenhet och är alltid förberedd att försvara mig vid angrepp på väg hem från tunnelbanan.

Finns ingenting som kan göras förutom att själv bevara sin rätt till liv, frihet och välstånd. Svenne har kapitulerat framför feminism och vänsterliberalism. Blattarna har underutvecklade seder och kapacitet och förvandlar samhällen till MENA. Återstår för oss själva, fria människor, att leva våra egna liv och försvara rätten till dem.

Magne

Anonym sa...

På besök i verkligheten.
Ungefär som när Allians-topparna travade runt i förorten.
Har Carin Götblad sålt skokartongen i Visby?
Som hon köpte för det högsta kvadatmeterpriset i Sverige det året?
Ja den ligger naturligtvis inte i förorten den heller.

http://www.unt.se/uppland/uppsala/verkstad-hela-veckan-for-polischeferna-4384649.aspx

Anonym sa...

Finns det egentligen något av alla utspel och påståenden från eliten kvar som faktiskt stämmer?Att SD växer har inte så mycket att göra med deras egen skicklighet som deras motståndares uppenbara lögner.Det är inte så konstigt att SD fortsätter växa vad än som påstås så i slutändan återstår inte så mycket annat än att förbjuda dem.Det eller att dö då föstås.Framtiden ser inte särskilt ljus ut!

Radovan sa...

Instämmer i det mesta men håller inte alls med om att problemet ligger i Sveriges integrationspolitik. Många invandrade grupper har integrerat sig i Sverige, vilket bevisat att landet gör det möjligt för de som vill. De som väljer att avstå från integration är MENA-migranter. Det är en grupp som har uppvisat samma integrationsresistens i samtliga andra europeiska länder.

Felet är således inte integrationspolitiken utan invandringspolitiken. Vill man ha integration ska man helt enkelt inte tillåta invandring av icke integrerbara grupper.

Anonym sa...

Integration innebär att två grupper eller former slås ihop. T.ex. integrationen av Öresundsbron då Sverige och Danmark integrerades med varandra. Nu integreras Mena med svensk kultur, precis så som integration ser ut. Alltså MENAsvensk-kultur, så som integrationen syftar till.

Hur ser skolresultaten ut i Irak och Syrien i MENA? Syrien har typ 70 % som slutar studera i grundskolan (något i den stilen) och Irak har skolväsendet mycket lägre nivå än i Sverige. Somalia har flertalet analfabeter.

Vågar nog påstå att integrationen i Biskopsgården har varit mycket lyckad för dem, kanske att 40 % klarade godkänt hade varit mer lyckat men 30 % får sägas vara strålande ifall man ser på deras hemländer Irak, Syrien och Somalia. MENAsvensk-kultur och bildning har gett strålande resultat, bara att erkänna att integrationen utifrån förutsättningarna (och målet) är ypperligt.

En eloge till den MENAsvenska-integrationen. MENA är nu en integrerad del i det svenska skolväsendet. Två helt olika delar har slagits ihop och bildat ett fantastiskt resultat sett från förutsättningarna.

Magne

Anonym sa...

Polisen: ”De kriminella har ingen spärr”
http://www.sydsvenskan.se/2016-09-26/polisen-de-kriminella-har-ingen-sparr

Han har tydligen inte läst den socioekonomiska förklaringen..

Utlandssvensk sa...

@ Fd moderat & Magne,

"Frågan är vad vi i dagsläget kan göra för att förhindra en brasiliansk situation där det omgivande samhället fullständigt struntar i vad som händer i dessa områden."

Min uppfattning är att en "brasiliansk situation" är best case för Sverige och att frågan snarare är vad som krävs för att uppnå denna. Vi har varit inne på detta tidigare, men enligt mig är det absolut livsviktigt att släppa fantasierna om att Sverige ska kunna bli ett normalt, fungerande västland i framtiden. Det går inte.

Brasilien är inget skräckexempel, utan tvärtom en extrem framgång. Det är viktigt att inse att Brasilien importerade ungefär 10 gånger så många slavar från Afrika som USA och den svarta andelen av befolkningen är mycket, mycket större. Nu är detta en väldigt laddad fråga, men rent praktiskt kan man bara konstatera att i stort sätt samtliga länder med motsvarande befolkningssammansättning som Brasilien har lyckats betydligt sämre och i de flesta fall är de praktiken obeboeliga. Många är failed states.

Brasilien, precis som de flesta länderna i Karibien, är i grunden mest jämförbart med tidigare kolonier i Afrika söder om Sahara. Länder som Chile eller Argentina är något helt annat. Dessa bör jämföras med länder i Europa.

Om man ska ha en meningsfull debatt om Sveriges framtid måste man inse att vi nu väldigt snabbt, och med all sannolikhet irreversibelt, håller på att få en helt annan typ av befolkning än den som tidigare har varit normen i västvärlden. Utfallet för vita minoriteter i MENA länder är normalt katastrofalt och brukar innebära någon blandning av utrotning och fördrivning.

Så frågan är INTE hur vi ska kunna bli ett rikt och välfungerande land i framtiden. Detta ligger helt enkelt utanför de möjliga utfallen och är lika meningslösa fantasier som att t.ex Somalia eller Egypten skulle kunna bli som Japan. Fokus bör istället ligga på hur gruppen etniska svenska överhuvudtaget ska kunna överleva långsiktigt under någorlunda drägliga förhållanden. Detta kan låta som en löjligt låg målsättning, men de facto är det tvärtom, dvs det är något som är extremt svårt att uppnå.

Om vi fokuserade hårt redan nu på att skapa något liknande Brasilien, skulle vi kunna lyckas. Men om vi, vilket är oändligt mycket mer sannolikt, bara fortsätter drömma och i praktiken gör ingenting lär utfallet bli MYCKET värre än i Brasilien.Utlandssvensk sa...

@ Radovan,

"Felet är således inte integrationspolitiken utan invandringspolitiken. Vill man ha integration ska man helt enkelt inte tillåta invandring av icke integrerbara grupper."

Helt rätt!

Den absolut viktigaste faktorn för alla former av framgångsrik immigration är selektion. Till skillnad från vad som av någon märklig anledning verkar vara en vanlig bild tillämpade USA länge väldigt hård selektion och alla invandrare var absolut INTE välkomna. I praktiken tillämpades en ”white only” policy fram till 1965 och även senare har man haft betydligt hårdare selektion än vad som har varit fallet i Sverige de senaste 40 åren, åtminstone vad gäller den legala immigrationen. Detta gäller princip även i andra framgångsrika invandrarländer. T.ex hade Australien en explicit ”white only” policy länge och sysslar i högsta grad fortfarande med väldigt aktiv selektion. Även Kanada lägger väldig stor vikt vid selektion.

Om man har selektion, behövs det ingen integration. Om man inte har selektion, fungerar inte integration.

Om USA hade tagit in muslimer från MENA istället för vita européer, hade landet i dag nästan säkert varit ett helt vanlig MENA land, med allt vad det innebär. Detta var absolut ingen hemlighet för dåtidens amerikaner och man såg tidigt till att i praktiken förbjuda muslims immigration:

"The battle had begun earlier when President Theodore Roosevelt had declared in his State of the Union address back in 1906 that Congress needed to have the power to “deal radically and efficiently with polygamy.” The Immigration Act of 1907, signed into law by President Theodore Roosevelt, had banned “polygamists, or persons who admit their belief in the practice of polygamy.”

It was the last part that was most significant because it made clear what had only been implied.

The Immigration Act of 1891 had merely banned polygamists. The newest law banned anyone who believed in the practice of polygamy. That group included every faithful believing Muslim."

"In his 1905 State of the Union address, President Theodore Roosevelt had spoken of the need “to keep out all immigrants who will not make good American citizens.”

Unlike modern presidents, Roosevelt did not view Islam as a force for good. Instead he had described Muslims as “enemies of civilization”, writing that, “The civilization of Europe, America and Australia exists today at all only because of the victories of civilized man over the enemies of civilization", praising Charles Martel and John Sobieski for throwing back the "Moslem conquerors" whose depredations had caused Christianity to have "practically vanished from the two continents.""

http://www.frontpagemag.com/fpm/263879/when-teddy-roosevelt-banned-muslims-america-daniel-greenfield

Anonym sa...

Det är ingen tvekan om att den ledande politiska eliten avsiktligt och medvetet styr den utveckling vi ser. Ivrigt påhejade av spelare som gör grova pengar på skattebetalarnas bekostnad. Att det sedan finns en lång svans av anhängare som inte förstår bättre är oväsentligt.
Det var ingen tillfällighet att Fredrik Reinfeldt avvecklade försvaret och att polisen nu står på tur. Det är ett steg i den övergripande strategin. Syftet är att kratta hem så mycket som möjligt och se till att ingen kommer åt dem. En av de stora riskerna är att SD får för mycket makt och därmed risken att man blir exponerad, det måste hanteras och vi dagligen exempel på hur man försöker vaccinera befolkningen (Svensson).
Å andra att förbjuda SD och därmed avskaffa demokratin är förenat med stora risker, man riskerar bokstavligen talat att bli huvudet kortare om detta total spårar ur. Så man bränner ljuset i bägge ändar och det är uppenbart att verkligheten för eller senare kommer ikapp dem och slå dem i ansiktet. Det är oundvikligt och bara en tidsfråga.
Under tiden gäller det att tanka av systemet så snabbt det går så man har en välfylld kassa och har bra förutsättningar för att hantera situationen när det väl smäller.

/LL

Anonym sa...

Rättelse:

Skulle vara:

"Å andra sidan, att förbjuda SD och därmed ...."

/LL

Anonym sa...

Snart kommer vi så långt att en invasion av Putin vore räddningen. Det säger en hel del, eller hur?

Utlandssvensk sa...

Magne,

"Syrien har typ 70 % som slutar studera i grundskolan (något i den stilen)"

Enligt seriösa tyska källor är kring 70% av immigranterna från Syrien funktionella analfabeter:

http://www.breitbart.com/london/2016/03/14/migrant-crisis-two-thirds-of-arrivals-are-basically-illiterate/

Att inbilla sig att dessa figurer någonsin ska bli en del av en kvalificerad västerländsk arbetsmarknad är rent trams. Det är helt omöjligt. Vidare stämmer det som du påpekar att för andra stora immigrantgrupper, t.ex somalier, är läget ännu värre.

Eftersom vi kan observera att repatrieringar inte sker, är segregering det enda fungerande alternativet. Om inte heller detta genomförs på ett systematisk sätt, återstår garanterat sönderfall. Detta framstår som det klart mest troliga utfallet för Sverige på medellång sikt.

Anonym sa...

Men fårket röstar ju för det här! Gång efter gång.

Eller är Kjell-Åke och Britt-Inger så korkade att de inte kan göra den enklaste konsekvensanalys?

När den grandiose från Täby 2011 till och med gjorde upp med MP om att mer eller mindre öppna gränsen så ledde till att det enda parti som var emot endast ökade från 5,7 till 12,9%. Resten av väljarna var helt nöjda med sakernas tillstånd. Eller?

Måste säga att jag inte begriper mig på svenska folket. Sedan 1990 har SOM-undersökningarna visat att svensken vill ha MINDRE av invandring och ändå fortsätter man att rösta på de som i bästa fall begränsar invandringen i tre år och vill ha en PAUS såsom M. Sedan skall den humanitära stormakten posera för fullt igen!

Är svenska folket så urbota dumma i huvudet att de inte röstar som de tycker så kan de fara åt h-e. Jag har bostad i annat land och kommer att flytta.

Men det är synd på ett land som var fantastiskt en gång i tiden.

Anonym sa...

Ygeman får vädja till de kriminella att inte skjuta på kända kriminella som har en stor kriminell familj bakom sig.Polisen blir så nedtyngda av arbete då att dom inte hinner med fortkörningsböterna.

Anonym sa...

@ Utlandssvensk:

Sällan hör jag i debatten om befolkningssammansättningen. SD berör den aldrig, de kommer nog inte heller göra det så länge de lockar fler väljare. Pat Buchanan brukar ofta på sin blogg hänvisa till att tredje världens människor har mycket svårt att bygga välfungerande samhällen. De som är i Amerika, svarta och människor från Mexico och nedåt, har mycket svårt att bli en fungerande del av ett civiliserat samhälle. På gruppnivå går det åt helvete.

Jag anser de som diskuterar i debatten och anser att integrationssatsningar kommer göra nytta har missat att se hur grupper agerar på gruppnivå. Man kan peka på att det finns starka bevis att svarta och muslimer har väldigt svårt att bygga civiliserade samhällen och har svårt att integreras i väst. Mexikaner och nedåt på kontinenten har inte heller särskilt mycket lyckade åtaganden på gruppnivå. MENA har ofta 50 % inavel, bara där kan man säga att det går snett.

USA skulle ju egentligen repatriera de svarta efter slavhandeln, att de stannade var för att det var svårt att bara skicka hem dem och de fick till slut amnesti (som de flesta som kom 2015 får snart). Faktiskt inte lyckat, inte heller var det lyckat att slänga in alla mexikaner och övriga sydamerikaner som skett de senaste årtionden.

Magne

Utlandssvensk sa...

@ Magne,

"USA skulle ju egentligen repatriera de svarta efter slavhandeln"

Ja, så är det. Lincoln var en extremt tydlig förespråkare för repatriering. Han ville frigöra slavarna endast för att kunna deportera dem från USA. Landet Liberia grundades just för detta syfte av en förening som Lincoln var medlem i och han var hela vägen tydlig med att han ville ha bort de svarta från USA. Det var heller inte bara löst prat, utan flera storskaliga projekt inleddes. Om inte Lincoln hade blivit mördad hade han nästan säkert drivit frågan vidare efter kriget.

Vidare verkar få vara medvetna om att flera av Nordstaterna också hade slaveri, inklusive under inbördeskriget. När Lincoln gav sin berömda emancipation proclamation, innefattades dessa INTE. Med andra ord kan man hävda att Lincoln avskaffade slaveriet i Sydstaterna, men behöll det i Nordstaterna! Det var främst en militär åtgärd, där man hoppades på att skapa kaos i Sydstaterna.

Fd moderat sa...

Utlandssvensk,

frågan är hur vanliga svenskar kommer att reagera när de inser att Sverige blivit ett land där det är fritt fram att begå brott och att de som skyddar sig blir de som döms. Det kommer inte att accepteras. Risken är att folk kommer att köpa sig skydd i former som får "Sons of Odins" att framstå som västanfläktar.
Att brottsligheten kommer att eskalera är inte svårt att lista ut. Redan nu sker vart tionde mord i Sverige på Järva-fältet i Stockholm. Om hela Sverige skulle ha lika hög mordfrekvens skulle det innebära mellan 1500 och 2000 mord i Sverige per år. Som Reinfeldt skulle säga, det blir ett mer spännande Sverige.

Anonym sa...

Fd moderat:

Reinfeldt nämnde många gånger att framstående samhällen är en "smältdegel" där mångfalden bildar dynamiska och frodande samhällen.

Chicago som har 500 personer mördade per år och under en helg hade 3 mördade och 56 skottskadade kan nog någon svensk stad eller område snart komma upp i. "Smältdegel" eller "morddegel" var och är nog samma sak för psykopaten från Täby.

Tråkigt för boende i Täby att ryktet har blivit så dåligt i och med att psykopaten kommer därifrån och bodde där under en tid som vuxen.

"By April 20 of 2016, Chicago had recorded 1000 shootings. By May 2016, Chicago had reached 1500 shootings.[54] In early July 2016, Chicago had surpassed 2000 shooting victims.[55] August 2016 marked the most violent month Chicago had recorded in over two decades, and included the murder of Nykea Aldridge, cousin of NBA star Dwyane Wade.[16][56] By September 2016, Chicago had reached 500 people murdered and 3000 people shot, surpassing totals for all of 2015 in just 9 months."

https://en.wikipedia.org/wiki/Crime_in_Chicago#Murder_and_shootings

Magne

Fd moderat sa...

Magne,

något som det inte skrivs särskilt mycket om i Sverige, dvs inte alls, är att antalet mord under Obamas tid som president har ökat för första gången på några decenier.
Inte heller skriver media om att det är i demokratiskt styrda städer som det sker flest mord. Minns inte exakt hur många städer det var men om man tar bort Chicago, Detroit, Baltimore och två tre städer ytterligare skulle antalet mord i USA vara på i stort set europeisk nivå.

Utlandssvensk sa...

@ Magne,

Vi har väl en bit kvar till Chicago, men vi utklassar troligen redan övriga västeuropa vad gäller vapenvåld. NRK (norsk TV) kom nyligen ut med en jämförelse av antalet skadade i skottlossningar i de större städerna i Norden under 2010-2015.

Stockholm ligger på 6 gånger fler än Köpenhamn och nästan 20 gånger fler än Helsingfors. Även lilla Malmö hade dubbelt så många fall som Köpenhamn.

https://www.nrk.no/urix/svenske-politifolk-frykter-at-de-taper-kampen-mot-kriminelle-1.13138829

Nu har jag inte sett några siffror för hela Västeuropa, men med all sannolikhet leder Sverige i utklassningsstil per capita. När jag tittade för cirka 5 år sen, var det Malmö och Marseille som slogs om toppplatsen i Europa, men sen dess har nog alla våra storstäder gått förbi med god marginal.

"Reinfeldt nämnde många gånger att framstående samhällen är en "smältdegel" där mångfalden bildar dynamiska och frodande samhällen."

Bildt sa i princip samma sak under sin tid som statsminister. Han kallade det "motsatsernas dynamik" och ansåg att mångkultur var väldigt positivt och nödvändigt. Man får inte glömma att perioden 1991-1994 på många sätt var klart mer skogstokig än vad vi sen såg 2006-2014. Hade Bildt och Westerberg fått sitta 8 år, hade landet helt säkert kollapsat för länge sen.

Anonym sa...

"något som det inte skrivs särskilt mycket om i Sverige, dvs inte alls, är att antalet mord under Obamas tid som president har ökat för första gången på några decenier."

Det är fruktansvärt svårt att få en uppfattning av USA eller övriga världen genom att läsa SvD, DN eller att se på SvT. De vägrar konsekvent att belysa ämnen.

Jag ser själv mycket på Fox News och har Hannity och O'Reilly på TV:n under morgontimmarna. Drar HDMI från datorn till TVn och kan således få en vidgad bild över omvärlden via nyhetsrapportering, t.ex. från BBC och Fox News. Enbart se på datorskärm och spela upp via hemsidor går ju också, fast svårt att spela upp typ 1-2 timmar O'Reilly och Hannity som man gör ibland.

Se den här killen på Fox News (Watters World): http://video.foxnews.com/v/5132607803001/watters-world-italian-cuisine-edition/?playlist_id=1383651764001#sp=show-clips.

Magne

Anonym sa...

@ Utlandssvensk:

Utlandssvensk, jag förstår att man i Schweiz kan tycka att mordstatistik, våldtäkter och skottlossningar är allvarliga företeelser. Men här i Sverige angår det inte medelsvensson.

Jag frågade en kille 2013 ifall det var mycket invandring till Sverige, läste på Universitetet. Han svarade: "Hur drabbar det oss?"

Hur tror du medelsvensson svarar när du drar upp att "Stockholm ligger på 6 gånger fler [mord] än Köpenhamn och nästan 20 gånger fler än Helsingfors. Även lilla Malmö hade dubbelt så många fall som Köpenhamn?" Medelsvensson svarar att villapriserna säkert kommer öka i sitt vita område och att de inte drabbas alls av kriminaliteten. Det är så Svenne resonerar, de som framför allt resonerar så är Thomas Di Leva, Schyffert, Fridolin etc. och många som läser humaniora på universiteten.

Magne

Utlandssvensk sa...


"Det är fruktansvärt svårt att få en uppfattning av USA eller övriga världen genom att läsa SvD, DN eller att se på SvT."

Gör folk fortfarande detta? Svensk MSM har varit så direkt groteskt vinklad i sin rapportering om USA så länge jag kan minnas och nu är det extremt lätt att hitta massor av bra info direkt från USA. Det finns väldigt många bra sajter där, men en som utmärker sig på senare är Breitbart, där även Hans favorit Milo håller till.

Så här skriver de om mord i USA:

In 2012, white males were 38 percent of the population and committed 4,582 murders. That same year, black males were just 6.6 percent of the population but committed a staggering 5,531 murders.

http://www.breitbart.com/big-government/2015/11/28/5-devastating-facts-black-black-crime/

Anonym sa...

Visst är det märkligt att nu när de kommunala underskotten flyter upp till ytan över hela landet så vill man skapa stor-regioner?
Kan inte alla bara som Malmö få del av en kommunal utjämningsskatt så löser det ju sig tills alla våra invandrare kommit i arbete som raketforskare?

Fd moderat sa...

Utlandssvensk,

det jag hoppas på är att man i Sverige återupprustar polisen (kommer nog inte att hända) och sedan håller brottsligheten till områden som Rosengård, Biskopsgården och Järvafältet. Om sedan folk skjuter ihjäl varandra där får vi rycka på axlarna åt det och strunta i att utreda.
Om de däremot begår brott utanför sina områden kommer de att straffas hårt, typ 40 år i fängelse eller att en polis råkar skjuta ihjäl dem. Visst, det är vidrigt men alternativet är att dessa områden sprider sig och blir större och större.
Personligen är jag helt övertygad om att Sverige inte kommer att kunna vända på utvecklingen och att det kommer att gå väldigt fort när raset kommer.

Utlandssvensk sa...

@ Magne,

"Medelsvensson svarar att villapriserna säkert kommer öka i sitt vita område och att de inte drabbas alls av kriminaliteten"

Den var riktigt kul! Dessvärre är det väl även sant, oavsett hur absurt detta är. Bara att tänka tanken att jag skulle bli glad om de började skjuta varandra i grannkantonen, för att detta skulle öka värdet på mitt hus är nästan omöjligt. Jag kan inte få ihop det i min skalle. Men helt klart är det många svenskar, inte minst gamla reinfeldtare, som inte har några problem med detta.

Utlandssvensk sa...

@ Fd moderat,

"det jag hoppas på är att man i Sverige återupprustar polisen (kommer nog inte att hända) och sedan håller brottsligheten till områden som Rosengård, Biskopsgården och Järvafältet. Om sedan folk skjuter ihjäl varandra där får vi rycka på axlarna åt det och strunta i att utreda."

Visst, det hoppas även jag. Helst hade jag sett repatrieringar, men det blir nog ingenting av det. I praktiken är det du beskriver en brasiliansk, eller amerikansk, lösning. Både USA och Brasilien har ganska likartade metoder för att hantera dessa problem. Skillnaden är mest att "problemmänniskorna" fortfarande är en minoritet i USA men en stor majoritet i Brasilien. Men USA rör sig ganska snabbt i riktning mot Brasilien. Detroit är t.ex i praktiken en hel stad som man bara har gett upp på och livet där är knappast bättre än i en favela utanför Rio. Chicago kan mycket väl hamna där snart och det är en verklig megastad. Stora områden i Kalifornien är praktiken redan favelor. Etc, etc. Men det fungerar likväl, i princip enbart för att den vita medelklassen fortfarande framgångsrikt kan segregera sig.

Men som du själv är inne på, kräver denna modell en helt annan polis. Det är det vi borde satsa på NU, så kunde vi ha 50.000 brutala och tungt beväpnade poliser om 3-5 år. Den nuvarande styrkan är sannolikt helt oanvändbar och kanske kan göras om till renodlad trafikpolis.

Om vi inte bygger upp något liknande, kommer problemen snart att spilla över ut i de svenska områdena. Då är det game over! De mest produktiva kommer att flytta väldigt snabbt och sen finns det varken skattebas eller möjlighet att låna. Min uppfattning är att vi är väldigt nära nu. För det som sker är motsatsen till fungerande segregering. Fullt med "ensamkommande" och andra flyttingar placeras ut i tidigare vita reservat. Bilbränder, våldtäkter, etc har redan börjat på Lidingö och i Danderyd. Stoppas inte detta omedelbart, lär det bli exodus av rika och produktiva individer redan nästa år.

Jag gick igenom siffrorna noggrant för Lidingö och skrev några längre poster kring detta. Men för att sammanfatta, så kommer demografin på den ön att utsättas för ren chockbehandling 2016-2017. Och till skillnad från betongettona och småstäderna där man tidigare pulade in asylanterna, finns det många på Lidingö som verkligen enkelt och snabbt kan lämna landet. Många planerar säkert redan detta. T.ex är det väldigt lätt att få högbetalda jobb som läkare i de flesta västländer. Troligen bor det många hundra läkare på Lidingö.....

Om vi inte kan repatriera, måste vi segregera. Eller gå under!


Fd moderat sa...

Frågan är vilka länder som kommer att klara av att stå emot den utveckling vi har sett i Sverige. I Frankrike har man en poliskår som kan vara enormt brutal, så brutal att de kriminella i Paris förorter inte vågar göra något mot polisen.
Om man nu skall fly undan det här tror jag att Visegrads-länderna med sina fel och brister är de som kommer att klara det bäst i Europa. Det är möjligt att Portugal också klarar sig pga sitt geografiska läge. Sedan kommer även Schweiz genom sin strikta politik att klara sig.
Utanför Europa är det Australien, Nya Zeeland och Kanada som kommer att vara fortsatt fungerande länder.
USA kommer säkerligen att ha städer och områden som är helt säkra även fortsättningsvis. Amerikansk polis kan uppträda tillräckligt brutalt och givet de pengar som finns i vissa områden kommer de aldrig någonsin att tillåta att det spårar ur där. Jag har t ex varit i Los Angeles några gånger. Det finns områden som är lika säkra som småstäder var i Sverige på 60-talet. Samtidigt finns det andra där ingen normal människa vill sätta sin fot.

Anonym sa...

"Men sedan kom Kent Ekeroth och förstörde stämningen med att alldeles korrekt påpeka att alla andra partier fram tills nyligen inte lyft ett finger för att göra någonting åt poliseländet."
Dags att avkräva Oisin Cantwell på svar?
Tar han personligen SD:s passiva eller aktiva stöd?
Gör Aftonbladet?
Ja eller nej räcker.

Utlandssvensk sa...

@ Fd moderat,

"Jag har t ex varit i Los Angeles några gånger. Det finns områden som är lika säkra som småstäder var i Sverige på 60-talet. Samtidigt finns det andra där ingen normal människa vill sätta sin fot."

Exakt så! Jag har också varit mycket i USA och har jobbat med många amerikaner. Nyckeln till hela det landet är en fungerande segregering. Men det krävs en hel del för att uppnå detta och i Sverige finns det ingenting som pekar i den riktningen. Tänk dig LA med en svensk polisstyrka! Det skulle bli rena Mad Max ganska snabbt.

Tyvärr sitter den svenska debatten fortfarande fast i rena fantasier. Visst, man har nu insett att man inte kan ta in 10 tusen asylanter i veckan! Hurra för det intellektuella genombrottet efter 20 år....

Men ingen, utom troligen några få inom SD, har någon som helst ledtråd hur man ska skapa ett någorlunda stabilt land med den nya demografin. Man fortsätter att drömma om denna integration, när absolut enda möjligheten är motsatsen, dvs segregering. Empirin är helt förkrossande entydig, men det struntar man glatt i.

Jag håller med dig om att "det kommer att gå väldigt fort när raset kommer" och det är troligen inte långt kvar nu. Jag skulle säga 20% sannolikhet innan valet 2018, 50% inom 5 år och 80% inom 10.

Om man bor i Sverige bör man se till att skaffa detaljerad och uppdaterad info om utflyttningen. När (inte om) man ser en meningsfull ökning av antalet höginkomsttagare och/eller rika personer som lämnar, måste man vara snabb. Dels ligger vi då nära "raset", dels ökar risken påtagligt att svenska staten inför regler, t.ex flyttskatt, som gör det svårare att lämna.

Slutligen har du nog rätt i att Visegrads-länderna är troliga vinnare.

Anonym sa...

@ Utlandssvensk:

"Jag håller med dig om att 'det kommer att gå väldigt fort när raset kommer' och det är troligen inte långt kvar nu. Jag skulle säga 20% sannolikhet innan valet 2018, 50% inom 5 år och 80% inom 10."

Detta är väldigt sannolikt. Men regering, antagligen SD eller ett liknande parti ifall SD blir uteslutna, kommer nog att bli tvungna att öppna för mer gated communities, tuffare polisstyrka etc.

Det kan bli väldigt turbulent de första 2-3 åren men sen tror jag att gated communities och polisstyrkan är på plats.

Jag tror därmed att medelsvensson kommer kunna bo kvar i landet utan att råka ut för kriminalitet, frågan blir väl hur skatterna utvecklas.

Många säger att det är en intressant tid, ja till och med en väldigt intressant tid.

Magne

Fd moderat sa...

Jag pratade med en släkting igår angående utvecklingen i Sverige. Vi diskuterade angående en brasiliansk utveckling i Sverige. Han har bott en del i Sydamerika, bland annat i just Brasiien.
Det vi i Väst har haft är rule by law. I Sydamerika har man i stället law and order. Där har man en brutal polis som alla är rädda för även om man inte har gjort något för att ha något slags ordning. Det är sämre än rule by law men avsevärt bättre än t ex Somalia.
I Sverige får vi vara glada om vi åtminstone har law and order. Rule by law kan vi glömma.

Utlandssvensk sa...

@ Fd moderat,

"Det vi i Väst har haft är rule by law. I Sydamerika har man i stället law and order. Där har man en brutal polis som alla är rädda för även om man inte har gjort något för att ha något slags ordning. Det är sämre än rule by law men avsevärt bättre än t ex Somalia. "

Mycket bra skrivet!

Det handlar i grunden om att acceptera den realitet man lever under och att man försöker att skapa det bästa möjliga givet denna, istället för att jaga regnbågar och enhörningar.

Demografin i Sverige är nu klart sämre än den i USA och den är dessutom helt extremt explosiv. Om vi ska ha någon möjlighet att överleva måste vi börja med att acceptera detta och vidta kraftfulla åtgärder NU. Annars blir det utrotning eller fördrivning som väntar oss.

Anonym sa...

"Det alltfler i dag menar med ett Sverige som glider isär är uppdelningen av landet i välfungerande områden respektive förlorade områden. Detta är något nytt, och det borde oroa alla oavsett politisk hemvist."

Det oroar mig ifall invandrarghettona får för mycket resurser. Man behöver lämna dessa områdena och ge dem till hur invandrarna där vill leva. Den vanlige medborgaren behöver skydd och resurserna är begränsade.

T.ex. ska polisen nu lämna Södertälje efter att ha rensat upp bland kriminella grupperingar, men de behövs kvar. Konsekvensen blir att färre resurser får den vanlige medborgaren som inte begår brott. Medborgaren i Enskede, Bromma eller Stuvsta får inte tag på polisen för de är alltid i Södertälje och bekämpar syrianernas verksamhet.

Man måste försöka bevara frihet och trygghet åt de som bor utanför invandrarghettona och ignorera de som bor i invandrarghettona. De som bor i invandrarghettona får försöka leva där och sköta de kriminella gängen medan vi som segregerar oss får beskydd och frihet.

Magne