måndag 19 september 2016

"Fixa det!"


I morgon presenterar regeringen sin budgetproposition, men mycket av dess innehåll är redan känt eftersom regeringen hållit ett antal presskonferenser under vilka de portionerat ut delar av politiken för att varje förslag ska få maximal uppmärksamhet.

Under måndagen höll Ylva Johansson och Per Bolund en gemensam pressträff som fokuserade på nyanlända. Det största bekymret som regeringen har att hantera under de kommande åren är att kapa tiden det tar för nyanlända att komma i egen försörjning.

Innan detta kan ske måste dock ärendena handläggas. Migrationsverket får därför ett påslag på 1,7 miljarder under 2017 och 1,2 miljarder under 2018. Ingen annan myndighet är i närheten av dessa extra belopp - som jämförelse får polisen 180 miljoner extra under nästa år.

Under de efterföljande åren räknar regeringen med att kostnadsökningarna avtar, men det är förstås helt beroende av antalet asylsökande.

Det ska betonas att det regeringen vill beskriva som "satsningar" i själva verket är rena kostnadsökningar. Förutom de tio så kallade välfärdsmiljarderna till kommuner och landsting - som enligt SKL kommer att ätas upp av kostnadsökningar till följd av asylmottagandet - är kostnadsökningen för Migrationsverket regeringens främsta "reform". Det säger en del om hur begränsat reformutrymmet är, och detta är särskilt bekymmersamt då vi befinner oss i en högkonjunktur.

Ett antal journalister ställde envisa frågor om vad som händer om regeringen inte klarar av att effektivisera vägen för nyanlända att komma in i arbete. Ylva Johansson och Per Bolund ville inte riktigt kännas vid frågan. "Vi ska lyckas!" upprepade etableringsministern. Inställningen går att förstå. Ty alternativet till att lyckas är så pass obehagligt att ministern inte ens vill tänka tanken.

Redan i dag är gapet mellan inrikes och utrikes födda i arbetslöshetsstatistiken gigantisk: 4,2 respektive 21,6 procent. Detta betyder i klartext att det går väldigt bra för vissa grupper medan andra halkar efter och aldrig får ett jobb. De fastnar i försörjningsstöd, pysselsättning och "studier".

Inget tyder på en vändning i denna utveckling. Tvärtom kan vi vänta oss en stigande arbetslöshet i gruppen utrikes födda (i synnerhet utomeuropeiskt födda) när de två senaste årens asylinvandrare kommer in i rullorna. Samtidigt sker en stegvis överskjutning av kostnader till kommunerna som enligt SKL kommer bli särskilt kritiska 2019 och framåt. Alltså efter nästa val.

Om vi ska försöka hitta något positivt i denna soppa är det möjligen att regeringen, till skillnas från Reinfeldts regeringar, åtminstone inte förtiger alla fakta. Etableringsministern konstaterar krasst att två tredjedelar av de nyanlända endast har grundskoleutbildning eller inte ens en avslutad sådan i bagaget. Hur dessa ska kunna komma i arbete inom två år förblir en gåta.

Än så länge verkar uppgiften från Riksdagens utredningstjänst, att det tar 15 år innan var tredje person som fått asyl i Sverige har ett helårsarbete, vara lite för svårsmält även för Ylva Johansson att använda vid mötena med pressen. Men etableringsministern uppger att hennes budskap till Arbetsförmedlingen är tydligt: "Det här måste ni bara fixa."

Om regeringen ska ha en skuggans chans att korta nyanländas tid till egen försörjning till en rimlig nivå måste den suga i sig alla fakta på bordet och presentera konkreta och realistiska lösningar. Där är vi inte ännu.

Tidigare bloggat:
Mirakelekonomi

14 kommentarer:

Anonym sa...

Efter en promenad i stadens centrum, klockan 15 en eftermiddag,konstaterar jag lakoniskt det ser mörkt ut.Min tro är att det inte blir bättre,kvinnor i exotisk klädsel, promenerar med 2 ungar hängande i kjoltyget,i barnvagnen ligger en klimp,i kvinnans mage ytterligare en medborgare.Någon brist på arbetskraft blir det nog inte i det framtida Sverige,men kanske brist på arbete som i de länder de migrerade ifrån?

Olof sa...

Eftersom vi alla vet att det inte finns en chans att 'fixa' det problemet på något sätt som är kompatibelt med hur svensk arbetsmarknad fungerar så hade det kännts tryggare för alla inblandade om man kunde börja planera för den utvecklingen redan nu. Är tanken att höja kommunalskatten med 5kr samtidigt som välfärden skärs ner? Då bör många medborgare börja leta efter boende och flyttregler till andra EU länder.

Är planen att säga 'oops', lämna över till SD som inte kommer se något annat alternativ, och förmodligen ha folkligt stöd för det, än att starta ett deporatationsdepartement och be om hjälp från EU med den inre gränskontrollen för att bli av med människor utan uppehållstillstånd. Då borde de som riskerar att utsättas ges chansen att redan nu se sig om efter andra möjliga länder och inte luras att slösa bort ytterligare år på ett Sverige som aldrig kommer ha någon plats för dem och som de förmodligen ändå förr eller senare kommer avvisas ifrån, antingen rent fysiskt, eller genom att deras livssituation görs helt omöjlig.

Att låta andra människor ta smällen för att man nu, ovanpå alla felbeslut och naiva fantasier, inte vill stå med riktigt så mycket skam riktigt än är bara ren ondska. Svälj den bittra medicinen, erkänn att i ett läge där vi snart kommer se delar av transportnäringen bli i princip människofri, så finns det inte en chans att sysselsätta ens i närheten av den del som sysselsätts idag. Enda alternativet skulle vara att införa en verklig underklass med arbetstillstånd, men med ungefär samma villkor som svartarbetare. Det lär inte hända i Sverige.

Anonym sa...

Jag hoppas att det går åt helvete ganska snart för alternativet är en skattehöjning på 20 kr till 2035.

Anonym sa...

"till skillnas från Reinfeldts regeringar, åtminstone inte förtiger alla fakta"

Mjo, de försökte faktiskt de med i början. Tills det inte gick längre.

Det blir lite för uppenbart då det kommer hela 180 000 och de kostnaderna stiger i grader av mer än hela UNCHRs biståndsbudget för 65 miljoner i världen. Och inte står arbetsgivarna där och stampar för att anställa de "resurser", "nybyggare", "högutbildade" etc som man klarat av att tuta i majoriteten av svenska befolkningen har varit de som kommit genom alla år.

Det nuvarande regering dock har fortfarande helt gemensamt med tidigare är tron på att de kommer att få en stor del av dessa i jobb. Bara man satsar ännu mera pengar så ska det minsann gå!

Anonym sa...

Så mycket skitsnack!
Så mycket idiotiskt skitsnack!
Och ändå finns det dom som fortsätter rösta på skitsnackarna?

Anonym sa...

Sverige är på väg åt fel håll.Kanske t.o.m åt helvete.
Aftonbladets Lena Mellin klarar inte längre av att hålla skenet uppe.
Vad ska Anders Lindberg säga nu på fikarummet?

http://www.aftonbladet.se/nyheter/kolumnister/lenamellin/article23554503.ab

Anonym sa...

SD säger, enligt uppgift till statsmedia, nej till regeringens budget.
Så vad säger en Allians?
Man lägger ner och godtar för att larva vidare i KU.En lågoddsare.

#popcorn

Lars Åhlin sa...

Staffan Danielsson är en beundransvärd politiker, med stort engagemang och åsikter som man lätt tar till sig. Men den RUT-rapport han beställt och redovisat är lurig. Siffran 34% avser alla dem som vid mättillfället hade vistats i Sverige 0 - 15 år. Ser man enbart till dem som hade 15 års vistelsetid är andelen drygt 50%.

Såhär skriver han i ett uppföljande blogginlägg: " Andel flyktingar inklusive anhöriga som hade helårsarbeten efter 0-5 års vistelsetid i Sverige var 2013 15 %, efter 6-10 år var andelen 40%, efter 11-15 år var andelen 50 % och efter 16 år och längre var andelen 59 %." http://staffandanielsson.blogspot.se/2016/05/ny-rut-rapport-59-av-flyktingar-i.html

Hans Li Engnell sa...

Bra förtydligande.

Anonym sa...

Var det inte över hälften av budgeten som går till nyanlända om jag hört rätt?
Jag tänkte man skulle stoppa all asyl-hantering permanent och lägger ned migrationsverket, det största, skadligaste, mest orättvisa och dyraste verk man någonsin upplevt i Sverige. Synd att det inte är val i helgen.

Anonym sa...

Nu är det väldigt viktigt att vi borgerliga kritiserar budgeten i lagomt tonläge.
Skulle vi ta i för hårt finns risken att våra väljare inte tycker att vi ska släppa igenom
något så felaktigt.Det vore naturligtvis inte bra om tveksamheter på så vis skulle uppstå.
Därför bör budgeten kritiseras lagomt mycket och hårt utan överdrifter!

//Alliansen

Anonym sa...

De finns inget alternativ att rösta på. En sk opposition som inte ens vill reagera, kan de bli mer ynkligt än så?

Noterar efter att ha skummat några presskonferenser: M och Kd har en del gemensamt. Varje gång en av partiledarna är ute ur bilden så en ersättare får rycka in och täcka upp blir resultatet -bättre. Kort sagt; det blir oftare bättre flyt, budskapet går fram, politiken blir tydligare.

Och när partiledarna är tillbaks (vab:at färdigt, vill vara i tv) bryts illusionen igen. I ena fallet regression tillbaka till monotona intetsägande ickesvar -samma tonläge, inga gester, inga understrykningar, inga livstecken... och i andra fallet tillbaka till skolan och ett barn som håller ryckig grupparbetes-redovisning. Men äpplet på katedern räcker nog inte denna gång.

Anonym sa...

Om jag skulle skulle fråga mina vänner det här?

"Jag vill flytta till Japan. Jag har kommer med stor sannolikhet inte kunna lära mig tala, läsa eller skriva japanska i tillräcklig omfattning för att klara ett jobb där. Jag har ingen utbildning som är gångbar i Japan. Jag tänker förlita mig på att japanerna ska försörja mig och mina barn, helt och hållet. Tror ni att det är en bra idé?"
Ingen skulle svara ja. Ingen. Ändå tror mina vänner att det ska fungera för invandrare från Mellanöstern och Afrika här i Sverige. Har alla tappat förståndet?
För övrigt tycker jag vi borde bita i det sura äpplet: ge upp idén om staten dom kan ta hand om allt och alla. Och det innebär att vi måste krossa många drömmar. Invandrarnas drömmar om ett liv med bidragsförsörjning och fri sjukvård. De "humanitäras" dröm om en "humanitär stormakt".
För övrigt- vad var det makt de drömde om? De hade och har makt över våra skattepengar men det kan väl ända inte vara det som dillade om?

Anonym sa...

Hej.

Sen på bollen, men ändå:

Vad skulle hända om vi godkände respektive underkände budgeten via tvingande folkomröstning i samband med val, och att budgeten lades fram av respektive parti före valet?

Kamratliga hälsningar,
Rikard, lärare