måndag 19 september 2016

Generalsekreteraren och samhällskontraktet


Advokatsamfundets generalsekreterare Anne Ramberg intervjuades i Sveriges Radio P1:s söndagsintervju. I slutet av intervjun (ca 40 minuter in) kom journalisten in på den brännande frågan om migrationspolitiken, som ju Ramberg varit så öppet engagerad i och fortfarande twittrar febrilt om.

Det är uppenbart att Anne Ramberg har väldigt starka åsikter i frågan. Och det får hon givetvis ha. Till skillnad från Migrationsverkets generaldirektör Anders Danielsson eller rikspolischefen Dan Eliasson är hon inte statstjänsteman som ska förhålla sig politiskt neutralt. De som kan ha synpunkter är möjligen advokatsamfundets medlemmar, vilket de också ibland har haft.

Anne Ramberg resonerade kring asylmottagande och välfärdens begränsningar på följande sätt:
Jag inser också att alla de gamla människor som har arbetat ett helt liv nu ska ställas emot att de flyktingar som kommer och som då också tar i anspråk sjukvård och skolor och allt möjligt. Men det är nog på det viset att humanismen kräver faktiskt att man får göra avkall på sin välfärd då.
Uttalandet gick intervjuaren obemärkt förbi. Ramberg fick ingen följdfråga. Journalisten valde i stället att följa manus, vilket var ett missat tillfälle till en intressant diskussion. Det är nämligen ett oerhört anmärkningsvärt uttalande som generalsekreteraren gör, och det hade förtjänat en längre utläggning. Idén att den som betalat skatt för välfärdstjänster under ett långt arbetsliv inte har rätt till dem på ålderns höst om befolkningen växer medelst stor invandring är väldigt radikal.

Vad menar egentligen Anne Ramberg att Agnes, 82, ska göra avkall på för att familjen Ali från Syrien ska få tillgång till hela den svenska välfärdsstaten? Hon medger ju att denna intressekonflikt de facto finns. Menar hon att det är indragen hemtjänst eller sämre tillgänglighet på vårdcentralen som ska vara Agnes bidrag?

Uttalandet är även intressant då det visar att Anne Ramberg, trots sitt intresse för rättssäkerhetsfrågor och rimligen också idén att avtal ska hållas, uppenbarligen inte har något större engagemang för det vi brukar kalla samhällskontraktet. Alltså den konstruktion mellan stat och individ som gör att medborgarna bidrar med sin inkomst i skatt varje månad med löftet att få välfärdstjänster och säkerhet i utbyte.

Jag tror inte att Anne Ramberg finner något större stöd i befolkningen i sin hållning. Det går heller inte att undgå faktumet att hon själv kan köpa privat välfärd när hon kommer i behov av den eftersom hon är höginkomsttagare.

Rambergs privilegierade ställning kan göra hennes förståelse för normalinkomsttagares och i synnerhet fattigpensionärers bristande vilja att se sina skattepengar gå till asylinvandrare något begränsad.

Ej heller om detta fann journalisten skäl att fråga.

19 kommentarer:

Anonym sa...

"Pacta sunt servanda (latin: "avtal skall hållas") är en grundläggande princip inom avtalsrätt, civilrätt och internationell rätt. Principen gäller såväl internationella traktater som privata avtal. Pacta sunt servanda är starkt knutet till tanken om avtalsfrihet."

Om man inte heter Anne Ramberg och är humanistisk och välbetald ordförande för Advokatsamfundet förstås.Då gäller helt andra regler.

Anonym sa...

Hej.

Jodå, visst har Ramberg en ställning jämförbar med politiskt vald eller tillsatt. Vad är alternativen till Advokatsamfundet? Nu kanske jag förutsätter fel, men nog har det samfundet en särställning när det gäller en persons möjlighet att bli erkänd som advokat och att kunna arbeta som sådan?

Om Advokatsamfundet vore sådant att de haft en praxis att aldrig ta ställning eller uttala sig i politiska frågor annat än vad befintlig lag säger, hade saken varit i ett annat ljus.

Din blogg-kollega på Ledarsidorna har skrivit synnerligen alarmerande om de informella nätverk av advokater med politisk koppling som Ramberg kontrollerar. Hon, och hennes medlemmar, blir inte heller personligen fattiga av massinvandringen.

Det är inte bara pacta sunt servanda hon glömt, utan även caveat emptor.

Kamratliga hälsningar,
Rikard, lärare

Anonym sa...

Skrev du inte att intervjun var i SR P1 ? Där ställer man inte sådana frågor, de finns nämligen inte i aktuell utgåva av PK manualen.

Anonym sa...

Sedan kan ju det faktum nämnas, och som Tino Sanandaji påpekat i åratal, att det generellt inte handlar om "flykt för att rädda livet" utan snarare handlar om ekonomiska incitament (välfärdsstaten)när man "flyr" från transitländer som Turkiet eller Grekland. I ljuset av detta framstår Rambergs uttalande om "humanism" särskilt bedrägligt.

Anonym sa...

Advokatsamfundet är väl den grupp, som bjuds på en uppsjö av presumtiva kunder tack vare massiv invandring. Och som sagt var, de känner inte det minsta ekonomiska avkall på något, vad jag kan förstå. Men man undrar vad Anne Ramberg rekommenderar denna pensionär att göra avkall på: https://detgodasamhallet.com/2016/09/19/fattigpensionaren-pa-ica/#more-5140

Anonym sa...

Ja vaddå?
En skribent på Expressen tycker sig ha rätt att tillsätta och avsätta riksdagsmän.
Varför skulle inte advokatsamfundets ordförande få dra in välfärden för pensionärerna?
Vi lever ju i Sverige vettja!

Anonym sa...

Om man ingår i "hemliga" nätverk av frimurartyp och sprider kvasireligiösa budskap från sin plattform backar naturligtvis Sveriges "journalister" från att ställa de besvärliga frågorna.
Det underliggande hotet om repressalier blir för mycket för den tredje statsmakten.Som vanligt.
Vad skulle man annars nätverka för?

http://ledarsidorna.se/2016/09/hilda-ruben-sant/

Anonym sa...

detta ska benämnas som det i verkligheten är, maffiavälde, skendemokrati. Eliten har aldrig haft något "samhällskontrakt" med vanligt folk.det finns över 200 000 fattigpensionäreri Sverige , dessa fattigpensionärer hade inte varit fattiga om inte personer från eliten som fru Ramberg och diverse politiker lurat folk.
Var inte lojal med eliten, betala så lite skatt du kan, skippa tv licens,rösta sd för att jävlas,etc.

Anonym sa...

Jag vet ju inte,men jag TROR INTE journalisterna på DN kommer att notera att det finns en grupp som är kritisk mot Anne Ramberg.Det har inte samma tyngd och vikt som en grupp rasifierade som kräver en programledare på SVT på hans avgång.Där finns godhetspoäng att plocka nämligen.

Björn i Bromma sa...

Advokater och advoktsamfundet får naturligtvis en ny lukrativ bransch. Först i samband med asylerandet och sedan pga att många invandrande hamnar i kriminella miljöer. Man tjänar stålar i bägge ändar således, allt på Skattebetalarnas bekostnad.

Se för övrigt
http://ledarsidorna.se/2016/09/den-dans-som-kallas-for-demokrati/

Folke Lidén sa...

Journalisten kunde exempelvis ställt frågan hur Ramberg tänker sig att pensionssystemet ska fungera. Hon erkänner ju de facto att den massinvandring vi har haft och fortfarande har (den pågår för fullt) är en börda för ekonomin.
Rahmberg förstår uppenbarligen hur välfärdssamhället och dess invånare fungerar.
Man kan inte dra ner "lite" på skola, sjukvård och brottsbekämpning. På samma sätt som det inte fungerar att lätta "lite" på förtrycket i en (åsikts)diktatur. Det senare har skett nu i vårt land. Anne Ramberg har inte fattat det ännu, men hon kommer att bli varse inom kort.

Anonym sa...

Lössen avslöjar alltid sig själva på gången, även kaviarsocialister.

Fd moderat sa...

Jag vet personer som kallar sig nyliberaler som är för höjd skatt om pengarna går till nyanlända. Det är ärligt men frågan är om man inte skall kalla sig miljöpartist i stället då.

Anonym sa...

Jag tror inte Anne Rahmberg kommer stå utan kritik för sina uttalanden, både från advokater och journalister. Hennes tid är förbi, precis som Reinfeldt är en föredetting.

Visst hon kan få ut stålar, men hennes anseende är fläckat. Hon ska bara få några mediala avhyvlingar från Teodorescu, Arpi, Gudmundsson och Li Engnell, så är hon nog också hänvisad till skamvrån.

Magne

Tomas Lenke sa...

"Alla djur jämlika ... svin mer jämlika"

Anonym sa...

Usch ja, i Sverige är 700 som kräver Olle Palmlöfs avgång en nyhet.En ordförande för Advokatsamfundet som kräver pensionärernas pensioner är det definitivt inte.I varje fall tills någon demonstrerar utanför Advokatsamfundet eller SSU:s möte på Sveavägen 68...
Kanske ett uppslag för någon 08:a?

Anonym sa...

Det bästa vore givetvis aTT i solidariter avskaffa rättshjälp vid migrationsdomstolarna. Det kan ändå inte vara en mänsklig rättighet att få gratis rättshjälp. Så ställer man gruppen flyktingar mot advokatsamfundets medlemmar o sparar någon halv miljard.

KnownUnknowns sa...

Bör också noteras att Fru Ramberg har rejäla tentakler inom rätts-staten i och med att hon inte är ledamot i Domarnämnden men också har startat två nätverk, Hilda och Ruben, som förmodligen kan påverka den svenska rätts-staten i dessa frågor.

källa: http://ledarsidorna.se/2016/09/hilda-ruben-sant/

Anonym sa...

Varför tycker så många att det är en självklarhet att Sveriges skattebetalare ska stå för migranternas omkostnader? Varför ska man gratis utbildning om man kommer hit? Varför gratis sjukvård? Gratis bostad? Allt kostar. Ibland tror jag att vi har glömt det eftersom vi betalar för vård, utbildning etc via skattesedeln. man vill inte prata om kostnader när det gäller människor, det blir för jobbigt, för svårt. Man vill inte sätta "prislappar". Men det måste vi ju! Och vi gör det, även om humanisterna inte vill titta på dem. Det finns barn med svåra ämnesomsättningssjukdomar som nekas läkemedel för att de är för dyra. Läkemedlen kostar miljoner per år. Varför är det då kontroversiellt att ifrågasätta t.ex. kostnaderna för s.k. ensamkommande? Det rör sig ju om summor i samma storleksordning. Märkligt!