torsdag 2 juni 2016

Brexit-debatt

Svensk EU-debatt har alltid varit futtig. När Sverige skulle rösta om EU-medlemskap 1994 var snuset en stor fråga. På riktigt. Liksom Systembolagets detaljhandelsmonopol. Jag misstänker att en valrörelse i dag hade sett ungefär likadan ut med fokus på perifera frågor som att EU lägger sig i hur gurkor ska se ut.

Sällan får vi en seriös debatt om EU:s demokratiska underskott. Detta är en tongivande fråga i den brittiska EU-valrörelsen. Det rör sig om ett system där bristen på transparens och bristen på ansvarsutkrävande är en högst medveten del av det hela.

Demokrati. Handel. Självständighet. Nedan är en debatt mellan de två sidorna i Storbritannien där de stora frågorna berörs (debatten är lång, men den som vill spara lite tid kan med fördel ta del av Daniel Hannans utläggning här).

Jag blir alltmer övertygad om att Brexit är rätt beslut för Storbritannien. Jag tror även att ett utträde vore rätt beslut för Sverige, men det kommer dröja innan den frågan blir aktuell. En förutsättning för att det ens ska ske kan mycket väl vara att britterna röstar för utträde den 23 juni.

5 kommentarer:

Anonym sa...

Det finns all anledning att lyssna ordentligt till Donald Tusks visa ord nere i Bryssel.
Annars finns risken/chansen att EU blir ett mycket dyrt och mycket havererat projekt oavsett vad Cecilia Malmström säger.

Anonym sa...

Hej.

Låt oss folkomrösta om ett avtal som omfattar tiotusentals sidor text byråkratiska. Föga konstigt att medias fokus låg och ligger på lägsta möjliga nivå (som du skriver: snus & gurkor). Troligen hade färre än tusen personer läst det vi en gång röstade om - en folkomröstning borde inte genomförts alls, men det är vatten under bron som det heter på den perfida ön.

Sverige bör lämna EU så som unionen är och har blivit. En sundare väg framåt hade varit en frihandelsunion mellan de nordeuropeiska staterna, samt Storbritannien och Irland, utan den 'ständigt närmare unionen'.

Kamratliga hälsningar,
Rikard, lärare

Anonym sa...

UK kommer att stå utanför nästa stora beslut i EU.

Enligt tillförlitliga källor kommer man 2017 att sänka den maximalt tillåtna effekten för dammsugare som tillåts salubjudas inom EU till 800W istället för dagens 900W. I Bryssel har man kunnat observera att den redan införda effektbegränsningen har lett till bestående förbättringar för planetens överlevnad vilket gör det angeläget att t möjligt snarast fortsätta på den inslagna vägen.

För att säkerställa genomförandet har man redan nu anställt Åsa Romson som särskild EU-samordnare för övervaka efterlevnaden av det nya och angelägna regelverket.

EU-kommissionen har inlett arbetet med att begränsa effekten i elektriska tandborstar och ett första beslut förväntas kunna tas i början av 2017.

Vid en Brexit riskerar UK att slippa dessa regleringar och det är oklart om landet har egen kapacitet att genomföra regleringarna.

PerH sa...

Är av samma uppfattning, Brexkt, detta är vägen till samarbetande nationalstater i ett enat Europa och inte en storvulen stormaktsdröm.
Hoppas det går vägen för britterna,
PS
Brukar lyssnar på podden Amerikanska nyhetsanalyser som senast behandlade Brexit.

Utlandssvensk sa...


Någon som fortfarande kommer ihåg EFTA? Det var ett utmärkt samarbete mellan likasinnade länder. EFTA grundades i Sverige och britterna var länge medlemmar. Schweiz, Norge och Island är fortfarande kvar.

Låt oss alla hoppas att britterna, tillsammans med Schweiz och Norge, försöker blåsa nytt liv i EFTA om det blir BREXIT. Jag tror faktiskt att det är helt möjligt. Sverige och flera andra länder skulle då få det mycket lättare att lämna EU monstret.

https://sv.wikipedia.org/wiki/Europeiska_frihandelssammanslutningen