tisdag 21 maj 2013

Papperslösa: Någon ordning måste det vara

"Ingen människa är illegal" är kampfrasen för den rörelse som vill ha fri invandring och/eller det som beskrivs som en mer human migrationspolitik.

DN har i ett flertal reportage berättat om en livet för papperslösa i Sverige. Det är lätt att känna empati med föräldrar vars barn inte känner samma frihet som de jämnåriga klasskamraterna med fullständigt personnummer. Som är rädda när det ringer på dörren. Samtidigt måste vi fråga oss vilka konsekvenser det får om papperslösas rättigheter blir desamma som alla andras.

Regeringen har i en överenskommelse med Miljöpartiet gett grönt ljus till att papperslösa ska få samma rätt till vård som asylsökande. Alla tycker inte att det räcker. Rädda Barnen och Röda Korset vill att Socialstyrelsen tar fram riktlinjer som ger papperslösa rätt till mat och boende i Socialtjänstens regi. Mikaela Hagan, handläggare för flykting- och asylfrågor på Rädda Barnen, tycker att barnen borde få frizoner där polisen inte har rätt att leta efter familjen. Hon nämner fritidsaktiviteter som en sådan tänkbar frizon.

Om detta skulle bli verklighet får vi en mycket förvirrande rättslig situation. Tänk en situation där Migrationsverket har gett avslag på ansökan om uppehållstillstånd. Detta har prövats rättsligt. Samtidigt ska polisen inte ha rätt att verkställa avvisningen eftersom samhället enligt Rädda Barnens önskan uppdelats i frizoner som polisen inte får arbeta i. Det är en väldigt märklig syn på rättsäkerhet och sänder också signalen att den som inte får stanna i Sverige kan räkna med både boende och fickpengar från svenska skattebetalare. Dessutom skulle det i praktiken leda till ett krig mellan olika myndigheter.

I mediernas värld är allt väldigt enkelt. Vi ska visa empati med den som gråter framför kameran, och det är klart att den som hungerstrejkar måste få uppehållstillstånd. Migrationsverket håller lyckligtvis fast vid att det är en domstol, inte medierna, som ska avgöra den saken. Och hungerstrejker förmår inte Migrationsöverdomstolen att överpröva tidigare beslut. Om så vore fallet, skulle det skapas ett oerhört godtycke.

Min inställning är enkel: vill du bo och arbeta i Sverige, välkommen. Har du arbete och kan försörja dig själv finns ingen anledning att inte bevilja permanent uppehållstillstånd. Alla som vill komma hit, arbeta och bidra bör välkomnas med öppna armar. Vi bör även i viss mån ta emot personer som flyr från krig och förtryck.

Jag kan förstå att vissa av humanitära skäl hjälper papperslösa att gömma sig. Det är vackert att hjälpa en människa i nöd. Det finns säkert fall då samvetet säger att man inte kan agera på något annat sätt. Men från samhällets sida måste den hårda verkligheten gälla: avvisningsbeslut ska verkställas. Den som vistas illegalt i landet ska inte kunna räkna med något försörjningsstöd eller boende via Socialtjänsten. Någon jäkla ordning måste det faktiskt vara.

9 kommentarer:

Anonym sa...

Ja hellre skicka människor tillbaka till länder där de förföljs, vantrivs eller far illa, än att de lever här utan skattefinansierad trygghet säkrad av staten. För deras egen skull.
När tänker du offentliggöra din övergång till SD Hans?

Hans Li Engnell sa...

Du missade alltså:

"Vi bör även i viss mån ta emot personer som flyr från krig och förtryck."

Ingen som är seriös föreslår att alla som vill ska få stanna i Sverige och få tillgång till försörjningsstöd och gratis boende via Socialtjänsten.

Anonym sa...

Antar att Hanne Kjöller är sverigedemokrat också då..

/Harald

Anonym sa...

Anonym, är du helt galen?/peter

Anonym sa...

Man kan aldrig vara något annat än en sverigedemokrat om man så mycket som andas något som kan uppfattas kritiskt till den förda invandringspolitiken.

Det har Micke och hans vänner i RF bestämt.

Anonym sa...

@ Hans Engnell

Nu använder du halmdockeargument.

Ingen som är seriös hävdar problemet är att människor vill bo och leva i Sverige, och inte välfärdsstaten.

Det du rent faktiskt föreslår är att kasta ut folk till svält, misär eller lidanden, istället för att göra välfärdssystemen frivilliga.

Om du vill göra andras rörlighet till din angelägenhet ligger bevisbördan på dig Hans. Och kalla det inte liberalt.

Hans Li Engnell sa...

Jag som liberal önskar naturligtvis en mindre stat och ett samhälle byggt på större frivillighet. Men det Rädda Barnen kräver, och som jag berör i bloggposten, är att papperslösa ska få försörjningsstöd och boende av Socialtjänsten. Det tycker jag, av i bloggposten angivna skäl, är orimligt. Se sakfrågan i dess rätta kontext.

Och om det nu är så att vi ska avskaffa eller kraftigt minska välfärdsstaten och de sociala förmånerna, vad ska erbjudas de som flyr hit från krig och förföljelse? Personer som inte har en krona på fickan och som är traumatiserade. Det kan förstås lösas på frivillig väg genom NGO:s och människors privata deltagande. Först då ser vi ju hur pass givmilda folk egentligen är när de inte tvingas ge pengar via skattsedeln till exempelvis försörjningsstöd eller jourboenden.

Wagner sa...

"Ja hellre skicka människor tillbaka till länder där de förföljs, vantrivs eller far illa, än att de lever här utan skattefinansierad trygghet säkrad av staten."

När blev vantrivsel ett frikort in i svenska samhället?

Anonym sa...

Grejen är att det faktiskt ÄR svårt att få asyl i Sverige trots verkliga skäl. Däremot får dem få som får detta även ta hit resten av släkten. Vidare så hämtar svenska män hit asiatiskor i mängder vilka även dem har hela klanen i släpfölje. Svenskor tar hit halva Afrika osv.

SVP 2014