torsdag 30 maj 2013

Har föräldrar rätt att indoktrinera sina barn?

Kränker religiösa föräldrar sina barn genom att lära dem vad de uppfattar som den rätta läran? Bör alla barn till troende föräldrar därför påtvingas en sekulär motbild i syfte att undvika religiös indoktrinering?

Barn formas av sina föräldrar, det går inte att komma ifrån. De flesta mammor och pappor kommer vilja uppfostra sina barn utifrån sina egna värderingar och lära dem vad som är rätt och fel i föräldrarnas subjektiva ögon.

Men är det värre att lära ut att Jesus offrade sig för våra synder än att kommunismen är den största gåvan till mänskligheten? Är det värre att tvingas med till kyrkan än att dras med i ett utdraget politiskt väckelsemöte (också kallat valrörelse)? Det är inte alls självklart. Barn syns överallt i svenska valrörelser. Vad skulle göra politisk påverkan bättre än religiös? Hur många gånger har vi inte hört socialdemokrater stolt proklamera att de röstar som sina föräldrar och farföräldrar och att det aldrig funnits något alternativ? Hur reagerar vi när en ung muslim förmedlar samma sak om sin religiösa tillhörighet?

I Sverige tillåter vi religiösa friskolor. Vi tillåter emellertid inte hemskolning. Det är alltså fritt fram för en muslim eller kristen att sätta sina barn i en skola som visserligen måste hålla sig till en nationell skolplan men som fokuserar på religionen. Samtidigt är det förbjudet för en sekulär familj att undervisa sina barn hemma. Det är svårt att få ihop den bilden om det nu är barnets bästa som intresserar oss. Förklaringen är förstås politisk och har väldigt lite med barnens väl och ve att göra.

I en perfekt värld skulle alla barn få möjlighet att välja både sin religiösa och politiska tillhörighet. Vi vet emellertid att vi påverkas av våra föräldrar, även om alla inte medvetet försöker styra eller påverka i en viss riktning. Jag tror inte att det är en slump att jag som tonåring gick med i Muf i stället för Ung vänster - samtidigt var mina föräldrar aldrig pådrivande på något sätt.

Det finns ingen bra väg runt detta. Ansvaret för barnuppfostran måste trots allt ligga på föräldrarna, inte samhället. Att detta inbegriper att lära barnen "den rätta tron" i just det specifika hushållet får vi helt enkelt acceptera. Det är faktiskt bättre med ett aktivt föräldraskap som sätter ramar och förmedlar normer än ett icke-existerande sådant.

4 kommentarer:

Anonym sa...

Att skrämma upp små barn med djävulen de kommer hamna hos, och helvetet de kommer brinna i för evigt, om de inte passar sig noga, följer bibelns bud och tror tillräckligt mycket på gud, är trots allt en form av barnmisshandel som kanske inte riktigt går att jämföra med vanlig politisk indoktrinering.

Men det är sant att det inte finns några lätta vägar runt det. Staten fanns där inte för mig när jag blev utsatt för det.

I sådana situationer behövs nog snarare ett starkt civilsamhälle och engagerade människor.

Hans Li Engnell sa...

Extremerna finns förstås. Och samtidigt finns det gott om människor som inte utövar något föräldraskap över huvud taget. Instämmer i vikten av ett starkt civilsamhälle.

Anonym sa...

Det minst dåliga är nog att förbjuda alla skolor med religiös profil, det är priset som får betalas för att slippa mindre trevliga religiösa skolor.

Anonym sa...

Det vore ett allvarligt avsteg från religions- åsikts- och tankefriheten.

Those Who Sacrifice Liberty For Security Deserve Neither.

- Benjamin Franklin