onsdag 28 oktober 2009

När ska media granska Monas lögner?

"Socialdemokratin är en frihetsrörelse – vars främsta uppdrag är att se till att skapa möjligheter för alla individer att själva styra sina liv och sina livsval."

Det går inte ens att skratta åt Mona Sahlins bedrövliga missbruk av begreppet "frihet". Jag är övertygad om att hon själv över huvud taget inte förstår sig på den mänskliga frihetens fundamenta: oberoende och frånvaro av tvång. En människa som tror att arbetslöshet kan avskaffas på en jobbkongress och anser att vuxna människor inte är förmögna, eller ska tillåtas vara förmögna, att leva sina egna liv utan ett ständigt vakande öga från staten är förmodligen ett hopplöst fall.

Sahlin ljuger dessutom väljarna rakt upp i ansiktet. Socialdemokraterna vill höja straffet för sexköp i Sverige. Sahlin hävdar att "det vid många sexköp är [...] uppenbart att de som är offer för sexköparen också har varit offer för människohandel". Detta finns det över huvud taget inga belägg för. Tvärtom har polisens egna efterforskningar i både Storbritannien och Irland visat att trafficking för sexuella ändamål är en ytterst marginell företeelse. Den används dock som murbräcka för att, som i detta fall, får igenom lagstiftning som egentligen inte alls har med trafficking att göra. Sexköpslagen reglerar vuxna människors sexuella kontakter och gäller situationer av frivilligt utbyte av en tjänst mot pengar, inte sexslaveri. Attityden som sexköpslagen bygger på är inskränkt, intolerant och moralistisk.

Mona Sahlin hävdar vidare att sexköpslagen är ett effektivt redskap för att motarbeta trafficking, vilket det inte heller finns något stöd för. Socialstyrelsens egen granskning säger att Mona Sahlin far med osanning. Det finns inte ens några kausala samband mellan lagen och minskad efterfrågan på sexköp.

Mona Sahlin ljuger alltså väljarna rakt upp i ansiktet, får publicitet i Sveriges Radio och behöver inte svara på några kritiska motfrågor. Tänk om det svenska medieetablisssemanget var lika intresserat av att granska Mona Sahlin och Socialdemokraterna som de är av att granska Jimmie Åkesson och Sverigedemokraterna! Eller är lögner acceptabla så länge de kommer från "rätt" håll? Svenska medier är ett enda stort skämt.

Inga kommentarer: