måndag 19 oktober 2009

Kristdemokrater på tillnyktringspromenad

Göran Hägglund har i en rad tal och debattartiklar tagit ställning för den "vanliga människan" (det som blivit känt som "verklighetens folk", ett begrepp som onekligen har satt sig) mot politiken. Han har erkänt att Kristdemokraterna är ett förbudsparti och att han vill ändra på detta.

Med skeptiska ögon har vi följt Hägglunds utspel. Partiet har ett uselt track record när det gäller att arbeta mot moralism och förbudsmentalitet. Vi har väntat på handling. Nu börjar det hända saker.

Kristdemokraterna tar ett första litet steg bort från en av partiets heliga erogena zoner, nämligen alkoholpolitiken. Det handlar inte om någon total omprövning, inte om någon nyfunnen övertygelse. Men väl ett luggande av den existerande alkoholpolitikens mest absurda delar: förbudet för restaurangägare att krydda och ombuteljera brännvin efter eget recept (och lite annat smått och gott).

Partiet ansluter sig också till övriga riksdagspartier när det gäller avskaffandet av filmcensuren. Göran Hägglund et al anser att subsidiaritetsprincipen ska råda, vilket innebär att beslut ska fattas så nära människor det är praktiskt möjligt. Vad kan vara närmare människor än att låta människorna bestämma själva? Så resonerar nu Kristdemokraterna när det gäller film. "Vuxna människor [har] möjlighet att stänga av teven eller gå ut från biografen om personligt definierade gränser passeras." Självklart! Det är bara så fascinerande att det skulle ta partiet flera decennier att komma fram till denna ståndpunkt.

Fortfarande handlar det om ytliga skrapningar på en hård yta av moralism. Hur ställer sig partiet till våldspornografi? Är det möjligt för vuxna människor att stänga av TV:n/datorn då också? Kommer partiet att söka samma frihetliga argumentation när det gäller sex, samlevnadsformer och familjepolitik? Det är svårt att se en sådan utveckling i just Kristdemokraterna.

Den avgörande frågan är om partiet ämnar vara konsekvent eller bara välja ut ett fåtal områden som anses tillräcklig ofarliga att ompröva. Genom att tala om principer öppnar partiet emellertid upp för ytterligare omprövningar framöver. Det är positivt och lite spännande. Göran Hägglund får mer än gärna fortsätta överraska oss!

Inga kommentarer: