måndag 19 oktober 2009

Sex i skolan

Roland Poirier Martinsson klämmer ur sig konservativa krönikor i vått och torrt. Denna gång skriver han torrt om ett vått ämne...

Poirier Martinsson anser att skolan bör verka för sexuell avhållsamhet för barn under 15 år (gäller det även onani, tro...?) och upprörs över att RFSU får undervisa om sex och samlevnad i landets skolor.

Först och främst: att åldern för sexuell bestämmanderätt är satt till 15 år har gamla anor. Samtidigt som vårt samhälle har blivit friare och öppnare när det gäller sex och våra kroppar når puberteten tidigare, ligger 15-årsgränsen fast. Det finns ett glapp mellan lagstiftning och verklighet här, ty i dag har många ungdomar sex före 15 års ålder. För att kompensera detta får även yngre människor sexualundervisning och hjälp. Detta för att undvika graviditeter, sjukdomar eller bara onödiga skador. Det kan också vara viktigt att lyfta kontroversiella frågor (som analsex) i informationssyfte. Eller är det bättre att ungdomarna själva letar upp (des)informationen på Flashback?

Fortsättningsvis: det är lite komiskt att samtidigt som Poirier Martinsson beskyller RFSU för att stå för en sexualmoral som han betecknar som ett "elitistiskt randfenomen", vill han själv att barnen ska få lära sig den rätta sexualmoralen. Av sina föräldrar. Det betyder att skolan inte ska ansvara för information om sex- och samlevnad till ungdomar på högstadiet eftersom det kan "förstöra" för de föräldrar som har en annan sexualmoral. Detta är exakt samma argument som vissa muslimer använder när de vill att deras barn ska få slippa både sexualundervisning och viss gymnastikundervisning (bad) i skolan då det strider mot islam. Anser Poirier Martinsson att även detta är en rättighet? Var kommer i sådana fall barnets rättigheter in i bilden om det nu är föräldrarnas sexualmoral som är vägledande?

Har man som förälder en sådan bristande auktoritet att man inte kan prata med sina barn om sex utifrån sina egna värderingar när skolan råkar undervisa om sex mer öppet än man själv skulle önska, ligger nog problemet hos en själv. Inte hos skolans sexualundervisning. Sexualundervisning i skolan eller inte - barn och ungdomar har tillgång till all världens information framför sina datorer. Vill man veta, kan man få veta. Är man nyfiken, går det att få information.

Visionen om det vackra tonårssexet verkar förblinda många vuxna i dag. Kanske har de själva glömt att det varken brukar vara vackert eller särskilt skönt den där första gången...

Inga kommentarer: