torsdag 2 juli 2009

Mexiko på väg avkriminalisera droger

Ingen annanstans i världen har kriget mot drogerna så tydligt visat sitt våldsamma ansikte som i Mexiko. Knarkkartellernas öppna gatustrider med tusentals döda som följd är en direkt effekt av förbudet mot narkotika. De oerhörda problemen har fått politiker att börja tänka om.

Det finns ett förslag om att avkriminalisera innehav av droger för personligt bruk. Förslaget ska ha kommit från president Felipe Calderón själv men saknar ännu hans underskrift för att träda i kraft. Avkriminaliseringen gäller alltså inte bara cannabis utan även amfetamin, heroin, kokain och andra droger. Det skulle i så fall ta ett helhetsgrepp om problematiken eftersom avkriminalisering av cannabis inte löser någonting. Det är inte där pengarna finns, det är inte gräset som knarkkartellerna slåss om.

Presidentens syfte med avkriminaliseringen är inte genuint frihetligt utan mer av praktisk natur: polisens resurser ska ägnas omfattande langning i stället för småskaligt bruk. Det är en rimlig ståndpunkt. Och syftet spelar egentligen mindre roll bara förslaget går igenom.

Det är inte första gången Mexiko försöker avkriminalisera. För tre år sedan lades ett liknande förslag, men den dåvarande presidenten tvangs dra tillbaka det efter påtryckningar från den stora grannen i norr och kritik från president Bush. Den här gången menar vissa att det finns större chans att presidenten står på sig. Därtill ska läggas att det sitter en ny president i Vita huset som inte är lika bindgalen vad narkotikapolitiken beträffar.

Först och främst får vi invänta att förslaget verkligen går igenom, därefter hoppas på att det sköts på ett bra sätt. Mexikos omfattande problem på grund av narkotikaförbudet kommer inte att försvinna över en natt. För att nå framgång krävs att lagstiftarna förstår varför de har avkriminaliserat och vilka möjligheter som nu ligger framför dem. Mexiko kan, precis som Portugal, blir ett exempel för hela världen.

Det har varit märkvärdigt tyst om den här historien, ungefär lika tyst som det är om exemplet Portugal. Kanske är det ett gott tecken...

Inga kommentarer: