torsdag 23 juli 2009

Rätt ska vara rätt

Vänsterpartiet försökte utmåla Alliansen som kvinnofientlig på gårdagens DN Debatt. Dels är det en populistisk svada som lägger all skuld för finanskrisens effekter på den svenska regeringen. Dels är artikeln osaklig även i själva sakfrågan. Det är inte alls kvinnor som drabbas värst av den ekonomiska krisen och "regeringens politik".

Förra veckan var 142 000 män arbetslösa i Sverige mot 104 000 kvinnor. Medan kvinnor blir deltidsarbetslösa i större utsträckning, blir männen helt utan jobb. Det förhållandet var tydligen inte intressanta för Lazze Ohlyz. Det ser likadant ut när våld i samhället diskuteras. Det är ständigt "mäns våld mot kvinnor" som lyfts fram i debatten (gärna formulerat för att skapa en kollektiv skuld) och sällan påpekas att de som oftast drabbas av våld faktiskt är män.

Könsskillnader kan vara intressanta. Men att dra sådana enorma växlar på dem och bygga hela sin världsbild på (påstått påtvingade) skillnader mellan kvinnor och män, som Vänsterpartiet och Feministiskt initiativ gör, är bara dumheter.

Inga kommentarer: