söndag 26 juli 2009

Ekologisk odling en bluff

Forskare vid Sveriges Lantbruksuniversitet, SLU, menar att ekologisk odling inte är bättre för miljön än vanligt konventionellt jordbruk. Den är till och med skadligare, berättar SVT:s Rapport.

Ekologisk odling utarmar markens näringsförråd, ger hälften så stora skördar och ger ett minst lika stort växtnäringsläckage som det vanliga jordbruket. Därtill minskar växtproduktionen med 25-50 procent, visar SLU:s studie (som inte verkar finnas på deras hemsida ännu). Ekoodlingen kräver alltså dubbelt så mycket mark för att producera lika mycket som den konventionella odlingen och har inga andra direkta fördelar odlingsmässigt.

Staten pumpar in 500 miljoner skattekronor i det ekologiska jordbruket varje år. Vågar vi hoppas på att det blir ett slut på detta efter SLU:s rapport? Knappast. Detta är egentligen gamla nyheter och de har hittills ignorerats. Förra året kritiserade SLU-forskarna Olof Andrén och Holger Kirchmann ineffektiviteten i det ekologiska jordbruket med omdömet att det var ett "moraliskt förkastligt" slöseri. Och redan 1998 lades det fram en doktorsavhandling vid Uppsala universitet som visade att ekologiskt odlade råvaror fick sämre egenskaper än de som odlades med konventionella metoder (vilket bland annat märktes i sämre smak och lägre proteininnehåll).

Trots detta kommer folk säkerligen fortsätta att betala extra för sämre varor odlade på ett sämre vis. Det ger dem, märkligt nog, ett gott samvete.

2 kommentarer:

Marius S sa...

Den ekologiska trenden är äldre än "klimathotet" och har heller aldrig använts som en lösning mot klimatproblemet. Att det går åt större fält att odla naturligt borde väl alla vetat om vid det här laget? Att ekologisk odling också bör ta upp mer näring från marken borde också vara självklart.

Däremot finns det färre kemikalier kvar i marken då den i vanliga fall hade besprutats. Det är samma kemikalier som du gladeligen tuggar i dig iofs så det bör inte vara ett stort problem i ditt fall.

I ett lite större perspektiv så mår de som arbetar med banan och kaffe bättre då de slipper hantera besprutade produkter.

Anonym sa...

Det finns konspirationsteoretiker på fler sidor än din, läs t.ex detta och detta som kritiserar denna subgrupp på SLU. (SLU har gott om eko-forskare också och de båda grupperna är givetvis inte överens.)