torsdag 18 juni 2009

Hitler som ekonomisk förebild

"Adolf Hitler lät bygga motorvägar och det vände den tyska ekonomin. Men några fick det sämre."

Kristdemokraten Karl-Göran Välivaara vet inte bättre än att använda Hitlers ekonomiska politik som exempel för sin sak. Att påstå att han för den sakens skull "hyllar Hitler" är förstås fånigt. Men att över huvud taget använda sig av myten nr 1, nämligen Hitlers förlovade motorvägsbyggen som en upprustning av tysk ekonomi, är faktiskt lika dumt.

För det första påbörjades byggandet av Autobahn redan innan Hitler kom till makten, planerna utarbetades tidigare. Det är anmärkningsvärt att den nationalsocialistiska myten fortfarande står sig. För det andra var dessa byggen inget annat än gigantiska sysselsättningsskapande projekt. De pressade ned arbetslösheten, javisst, men de gav (som en ekonom från den tiden har uttryckt det) "inte en enda bulle i kaféfönstret". Allt finansierades med ökad inflation, vilket Hitlers ekonomiminister Hjalmar Schacht påpekade för Führern. Och ersattes av Hermann Göring 1937. Hitler ville köra på med både byggen och upprustning och brydde sig inte om konsekvenserna. Inom kort skulle ju Tyskland ändå i princip försörjas av slavarbetare.

"Några få" som fick det sämre var naturligtvis judarna. Och de var, sett till hela befolkningen, faktiskt "några få". De flesta tyskar gynnades nämligen av det rasistiska systemet, vilket lär ha påverkat opinionen i positiv riktning före kriget. Så länge du inte var jude eller aktiv kommunist hade du hyggliga möjligheter att leva ett tämligen bra liv i 30-talets Hitlertyskland. Den paranoia som exempelvis präglade Stalins stat fanns inte på samma sätt i det nazistiska Tyskland.

Nåväl. Allt detta betyder förstås att Välivaaras uttalande inte var särskilt klyftigt åt något håll...

Arbetarpartiets ledare gräver som en riktig arbetare.

6 kommentarer:

Anonym sa...

"inte en enda bulle i kaféfönstret"

Så du är blåst och världsfrånvänd nog att tro att investeringar av det slaget inte ger uppsving i ekonomin i övrigt? Var skulle Sverige befinna sig om vi inte hade en meter motorväg? Om vi inte hade en meter järnväg heller? Staten har ju t.o.m. enligt vår käre smed Adam som syfte att smörja det ekonomiska maskineriet.

Och vilken inflation under Hitlers maktperiod pratar du om? Var vänlig läs på!

Din blogg är f.ö. som alla andra naiva sam-barns, ni som förutsätter en hel rad objektiva värderingar, helt kass.

Hans Li Engnell sa...

Du ska veta att sådan här lös kritik som kommer från någon som inte ens törs skylta med sitt eget namn inte biter särskilt hårt... Återkom med konkret kritik under ditt eget namn så kanske det kan vara värt att replikera på.

Gunnar Arnkvist sa...

Visserligen började autobahn att anläggas innnan Hitler kom till makten. Men det var Hitler som drev på att det skulle byggas snabbare och intensivare.

Det lustiga är att socialdemokraten Kent Ögren kritiserar den ekonomiska politik som Karl-Göran Välivaara refererade till och som hitler bedrev. Det är ju en del av den mycket verkningsfulla ekonomiska politik Maynard Keynes förespråkade. En politik med en förgrund i Knut Wicksells eminenta arbete.

Den ekonomi Hitler förde med stora statliga beställningar ökade efterfrågan och skapade därmed en ekonomi som stabiliserade den allmänna marknaden. Detta ledde i sin tur att arbetslösheten minskade när efterfrågan ökade. Det vara samma ekonomiska politik som bedrevs av både F D Roosevelt i USA och P-A Hansson i Sverige. Om Ögren tycker att den ekonomiska politik Hitler bedrev var vansinnig kan han lika bra tycka att Hanssons ekonomiska politik var vansinnig också.

På tal om diktatorer som gjorde gott trots sin blodtörstighet kan ju nämnas kommunisten Stalin. Han var förutseende nog att nise at elektricietet skulle ge högre levandsstandard. Han bedrev en politik där det byggdes kraftverk och elnät över hela Sovjetunionen. Bara för att man tycker det var en bra politik behöver man inte gilla Stalins politik i övrigt. För den var lika judehatisk om inte mer än den politik Hitler bedrev.

Anonym sa...

Tillväxt-fascismen visar sitt ansikte, jag tycker uttalandet är helt logiskt, sett till att vi lever i ett samhälle som ENBART se tillväxt som det högst goda.

Discarded sa...

Staten kan inte trolla fram värde genom att expandera pengamängden. De pengarna som Tyskland investerade i vägar fanns redan i samhället och skulle gjort bättre nytta där genom vinstmaximering. Hade samhället varit fritt och om vägbygge var en skitbra idé hade de byggts ändå.

Och det spelar ingen roll om Stalin tvingade folk att bygga elkraftverk istället för statyer av honom själv. Han tvingade dem likförbannat. Det är dålig politik oavsett vad som byggs. Jävla kommunist!

Och till den ovan: tillväxt betyder bara att man får mer värde för samma mängd arbete, eller bibehållet värde och mer fritid. Tillväxt är nödvändigt för att du skall kunna sitta vid datorn och skriva handikappade kommentarer istället för att vara förstörd av 18 timmars arbete på åkern.

Anonym sa...

Många tror att det var Hitlers rustningar som minskade arbetslösheten i Tyskland. Men rustningen kom inte igång förrän långt senare. Hitler och President Franklin D Roosevelt kom till makten samtidigt i var sina hemländer och där Tyskland ekonomsikt låg åratal efter med en sönderslagen industri. Men sanningen är att Hitler lyckades över alla förväntningar där Roosevelt ständigt misslyckade. Detta kan vara en förklaring till Roosevelts ursinniga hat mot Tyskland och i synnerhet Hitler. USA fick inte ordning på sin industri och ekonomi förrän man själv började rusta och sälja krigsmateriel till England och Frankrike 1939/41. Hitler var också mycket för utvinning av metanol från matavfall vilket påbörjats på 30-talet i München samt föreslog att man inte skulle låsa upp sig på den begränsade resursen av olja utan framtidens energibehov skulle tillgodoses av vattenkraft i vattendrag eller utvinning av oceanernas energi i form av vågor.