söndag 28 juni 2009

Sexmoralismen på väg till Danmark

Även Danmark kan vara på väg att få en sexköpslag. Ett flertal oppositionspartier i Danmark, däribland Socialdemokraterna, kräver ett förbud mot sexköp.

Det radikalfeministiska eländet skulle alltså vid ett maktskifte kunna bli verklighet även i vårt södra grannland. Och vi vet hur det brukar gå med sådana lagar när de väl har införts. De kritiska rösterna tystnar och plötsligt är alla så gulligt överens. Inget alliansparti i Sverige vill i dag avskaffa den misslyckade, moralistiska och kvinnofientliga sexköpslagen - trots invändningar innan lagen infördes.

Det är bara att beklaga Danmarks sexarbetare om lagen blir verklighet. Era åsikter är väl, i vanlig ordning, inte av intresse. I radikalfeministernas värld går maktteorier före mänskliga rättigheter.

Läs även Hanna Wagenius inlägg i ämnet.

2 kommentarer:

Linda sa...

Min fråga till dig är hur mycket erfarenhet har du av branschen? Har du sålt din kropp? Har du köpt sex? Att ta betalt för sex är endast ett tecken på ett sista utväg för att kunna försörja sig. Sexköp är inget annat än ett brutalt utnyttjande av svaga. Andelen av alla offer för människohandel som är kvinnor och flickor uppgår till hela 80 procent (ILO Report 2005). Merparten av dessa kvinnor och flickor transporteras rakt in i sexindustrin världen över. Kombination av ekonomiska svårigheter för unga kvinnor i Östeuropa, delar av Asien och Afrika, och en stor efterfrågan av deras kroppar i de europeiska länder där prostitution är legaliserad gör att 90 procent av de prostituerade på de lagliga bordellerna i Tyskland, Österrike och Nederländerna är utlandsfödda. I Sverige är det underklassen samt tyvärr studenter som är verksamma inom prostitution. Vi ska vara stolta över den lag vi har, där vi dömer de som köper sex. Samtidigt måste vi jobba med välfärden och se till att alla kommer in i vårat skyddsnät. Visst får folk välja yrke som de vill, men det ska inte bero på ekonomiska bekymmer eller narkotika bekymmer. Det ska också vara straffbart att köpa sex, för att markera att sex är ingen handelsvara.

Hans Li Engnell sa...

Jag har pratat med rätt många sexsäljare vid det här laget, främst i andra länder än Sverige (jag skriver troligen min C-uppsats om sexarbetarnas villkor nästa år och kommer då även att prata med svenska sexarbetare). Jag vet att det finns många desperata människor som säljer sex. Men det finns även personer som gör ett tydligt kalkylerat val. När det gäller trafficking talar vi om äpplen och päron. Ingen försvarar att en person av någon annan tvingas till något. Det har vi redan lagstiftning mot så sexköpslagen har inget med detta att göra. Vad antalet traffickingoffer beträffar, visade polisen på Irland att det var fullständigt upptrissade siffror. Aktivister använder fantasisiffror, som sedan sprids som fakta, för att göra ett politiskt statement. Se länken nedan för mer detaljer om detta.
http://motpol.blogspot.com/search?q=irland%2C+trafficking

Du är emot sexarbete av ideologiska skäl. Det får du väl vara om du vill. Men du ska inte försöka låtsas att ditt ställningstagande är för sexarbetarnas bästa. I själva verket ogillar du sex mot betalning eftersom det enligt din privata moral är FEL, alltså ska heller ingen annan syssla med det. Sedan letar du sociala argument för att underbygga din ståndpunkt.

Jag tycker att sex är en handelsvara precis som vilken annan vara som helst. Det kan ha kulturella förtecken - i vissa afrikanska länder används exempelvis samlag som ett inslag i affärsuppgörelser - men för mig handlar det uteslutande om människans rätt att förfoga över sin egen kropp. Att sexköpslagen dessutom är föga populär bland sexarbetarna själva, stärker inte direkt argumenten för lagen. Men grundläggande är varje myndig människas rätt att ingå avtal med andra myndiga människor.

Om du är intresserad rekommenderar jag en genomläsning av Susanne Dodillets omfattande avhandling "Är sex arbete?". Den gör en grundlig historisk genomgång och visar med all önskvärd tydlighet att arbetet mot prostitution (det vill säga mot sexarbetarnas rättigheter), länge har handlat om moralism och ett von oben-perspektiv.