fredag 15 maj 2009

Kristdemokraterna vet ditt bästa

Kristdemokraterna är kanske riksdagens mest intoleranta parti. De bygger sin politik på moralism och mögliga kristna värderingar. Det gör att de bekämpar en fri sexualitet (i gott samarbete med övriga riksdagspartier, ska tilläggas), fortfarande går i tron att videovåld och TV-spel leder till ungdomskriminalitet och vill censurera internet. Det har kort sagt inte skett någon utveckling i det kristdemokratiska hjärnkontoret på 20 år.

Att de är varma anhängare av restriktioner på alkohol är således inte förvånande. Det ligger helt i linje med partiets vilja att detaljreglera och leka förmyndare åt medborgarna. Å ena sidan kräver Kristdemokraterna att varje medlemsland måste få rätt att besluta om en egen alkoholpolitik (ty "alkoholen är inte vilken vara som helst"). Å den andra vill partiets toppnamn till Europaparlamentet, Ella Bohlin, påtvinga andra EU-länder den svenska sexköpslagen (ty "kroppen är inte vilken vara som helst"). Konsekvent?

Alliansregeringen borde efter tillträder ha avvecklat Folkhälsoinstitutet och avskaffat den folkhälsofascistiska politik som strävar efter rena, sunda människor i ett rent och sunt samhälle (smaka bara på KD-parollen "Ett friskt Europa" inför EU-valet...). I stället lade Kristdemokraterna beslag på folkhälsoministerposten i regeringen och under Maria Larsson har pekpinneretoriken bara fortsatt.

Jag kan förstå att det finns en oro för ökat drickande i Sverige. Men varför är alkohol fortfarande så spännande? Den svenska alkoholkulturen har präglats av förmynderi under så lång tid att alkoholen närmast har mystifierats. Avskaffade monopol och en utökad tillgänglighet på det enda kvarvarande detaljhandelsmonopolet har avmystifierat alkoholen steg för steg, men fortfarande är alkoholen svenska folkets stora helgnöje. Alkohol är på många sätt en trevlig social drog, men om vi jämför med exempelvis cannabis är effekterna av alkoholdrickande en lördagkväll inte särskilt upplyftande. Jag tror att förmynderiet har bidragit till en destruktiv svensk alkoholkultur. Det har dessutom odlat föreställningen att vi inga andra droger hava ska jämte den allsmäktiga alkoholen, pinad under Systembolaget.

Även Kristdemokraterna måste inse att stängda gränser eller en nitisk tull inte löser något. Det måste bli ett slut på politikernas översittarfasoner gentemot medborgarna. Som vuxna människor har vi rätt att få bli behandlade som sådana och inte som sämre vetande barn.

9 kommentarer:

Anonym sa...

Du kommer in på cannabis, tycker du att det bör legaliseras eftersom det onekligen är mindre "våldsframkallande" än alkohol?

Hans Li Engnell sa...

Ja, innehav och hantering av cannabis bör avkriminaliseras. Det är ett faktum att om folk rökte cannabis i högre utsträckning på helgerna i stället för att supa sig fulla, skulle våld, skadegörelse och våldtäkter minska markant. Sett ur det perspektivet är förstås cannabis en mycket "bättre" drog. Skälen till avkriminalisering ligger dock både på ett ideologiskt och socialpolitiskt plan och har inte med drogens verkan i sig att göra - nolltoleransens politik kränker vår rätt att bestämma över våra egna kroppar och ökar dessutom lidandet för missbrukare och drogberoende.

Niklas Elert sa...

Mycket vore vunnet om man kunde utveckla en konstitutionell modell som gjorde att det parti som brinner mest för ett område (såsom KD gör gällande folkhälsan, sociala frågor) inte under några som helst omständigheter fick komma i närheten av de områdena vid en regeringsbildning, eftersom det man brinner mest för oundvikligen är de ställen där man vill styra och reglera mest.

Hans Li Engnell sa...

Det vore ju på ett sätt fantastiskt. Men då skulle Piratpartiet gå under. ;-)

Niklas sa...

Mycket vore vunnit om nyliberal kunde se verkligheten istället för papperskonstruktioner. Vi behöver restriktioner på alkoholområdet för att minska mänskligt lidande och död, det tycker jag är viktigare än att ge alkoholindustrin fria händer att kränga sprit.

Du kan ju tro vad du vill om att en restriktiv alkoholpolitik leder till drickande. Precis som Ella Bohlin får tro att jorden skapades av gud för 6000 år sedan. Vad vi vet är dock att över tid så har Sverige och andra alkoholrestriktiva länder haft betydligt lägre konsumtion och mindre skador än de alkoholliberala europeiska länder och vi vet att alkoholkonsumtionen och skadorna ökat kraftigt sedan alkoholområdet liberaliserats.

Du kan ju även se vad WHO, som sammanfattar forskningsläget på alkoholområdet, säger om alkoholpolitik. Det är alldeles klart att tillgänglighet och pris är de bästa instrumenten för att hålla skadorna på en låg nivå.

Och för mig är att begränsa mänskligt lidande viktigare än nyliberala principer och att vad forskning visar bör styra mer än vad du eller andra tror.

Hans Li Engnell sa...

Nå, det handlar om vilket slags samhälle vi vill ha och vad staten ska ges för uppgifter: kärnuppgifter eller pekpinneuppgifter. Det är klart att restriktioner har effekter till viss del. På samma sätt skulle ett totalförbud med väldigt långa fängelsestraff ha effekter på drickandet. Men är det för den sakens skull rätt? Jag anser inte att staten ska lägga sig i människors konsumtion av vare sig köttbullar, kakor eller alkohol. Problemet jag har med svensk alkoholpolitik är att det fåtal som har problem med sin alkoholkonsumtion får sätta ribban för en politik som påverkar alla - även oss som inte har några problem. Det är moraliskt fel att påtvinga mig och andra måttliga alkoholkonsumenter groteska skatter och dålig tillgänglighet bara för att vissa människor har problem. Jag skulle föredra stickåtgärder som riktas mot de som har bekymmer med sitt drickande. Men det är såklart mycket mer komplicerat och jobbigt än att bara låta staten kontrollera allting.

Robert sa...

I Sverige har det alltid varit så att 90 % av befolkningen ska drabbas av restriktioner för att
10 % inte kan sköta sig. Man kallar det solidaritet. Denna solidaritet vill inte jag ställa upp på längre. Jag vill ha frihet för mig och min familj, och att ha friheten att göra egna val.

Anonym sa...

Jag tycker vi borde avkrminalisera fentanyl och heroin men förbjuda alkohol. Så blir det när det väl är Euroarabia här.

MVH Idioten

Niklas sa...

Hans:

Du har helt rätt att det handlar om vilket samhälle vi vill ha. Jag vill ha ett samhälle där färre dör eller lider på grund av alkohol än idag. Om man åstadkommer det så tycker jag att det är rimligt att de som väljer att konsumera alkohol drabbas av ett visst krångel och ett högre pris.

"På samma sätt skulle ett totalförbud med väldigt långa fängelsestraff ha effekter på drickandet. Men är det för den sakens skull rätt?"

Nej, men allting behöver heller inte vara svart eller vitt. Att man inte bör ha totalförbud och långa fängelsestraff är inget argument för att man inte kan ha vissa restriktioner. För övrigt tror jag inte att ett totalförbud skulle fungera och det skulle därför heller inte vara en effektiv väg för att minska alkoholproblemen, så det faller så att säga på båda punkterna.

"Problemet jag har med svensk alkoholpolitik är att det fåtal som har problem med sin alkoholkonsumtion får sätta ribban för en politik som påverkar alla"

Som sagt. Det mest effektiva vad gäller att minska problemen totalt sett är att föra en politik som riktar sig mot hela befolkningen. Sedan är det förvisso så att på individnivå att en liten grupp har mycket problem, men sett på samhällsnivå så är det fortfarande gruppen "måttlighetskonsumenter" som står för flest alkoholrelaterade skador, sett till faktiska tal.

"Jag skulle föredra stickåtgärder som riktas mot de som har bekymmer med sitt drickande."

Jag vet inte riktigt vad du menar med stickåtgärder. Om du menar vård och stöd till missbrukare så håller jag med om att det naturligtvis är viktigt och behöver bli bättre än idag. Det är dock både mer humant och mer effektivt att förebygga problemen än att behandla dem när de redan uppstått.