söndag 31 maj 2009

Kulturkrockar och okunskap

"Ett [...] beslut om befrielse ska i framtiden aldrig kunna avse mer än något enstaka tillfälle under ett läsår och aldrig så att eleven riskerar att inte nå kunskapskraven i ett ämne. Detta innebär att elever inte kan få undantag för undervisning i simning, idrott eller sex och samlevnad, där det finns kunskapskrav i skolans kursplaner."

Enligt den nya skollagen ska det inte vara möjligt för föräldrar att hålla sina barn hemma från simundervisning eller lektioner som handlar om sex och samlevnad mer än vid något enstaka tillfälle, skriver skolministern och integrationsministern på DN Debatt. Diskussionen har funnits länge.

På en föreläsning i plugget blev jag varse hur stora de kulturella skillnaderna kan vara när det gäller synen på sex. Föreläsaren, Ahre Hamednaca, berättade om när han föreläst inför föräldrar och lärare och berört just ämnet sexualundervisning i skolan och vikten av att alla barn får tillgång till god sådan. En man i publiken höjde rösten. Han hade invandrarbakgrund men varit bosatt i Sverige i över 30 år. Hans motiv till att inte ha sina barn på de där sexualundervisningslektionerna var att han inte ville att de skulle delta i sexuella aktiviteter på lektionstid. Han var övertygad om att det var praktik, inte teori, på lektionerna och han ansåg sig ha bevis. Titta bara hur ungdomarna kramas och pussas ute på stan. De får hemläxor! Ja, fi fan asså.

Denne stackars man, som gissningsvis kommer från en kultur där det inte talas om sex offentligt och där sex är en ytterst privat angelägenhet, tycker sig säkert få ytterligare bevis nu på våren när unga människor går lättklädda och kladdar på varandra i närmaste grönområde. Det behöver således inte vara av illvilja eller dominans som föräldrar inte vill att deras barn ska delta i sexualundervisningen. Det kan handla andra perspektiv samt ren och skär okunskap om hur undervisningen ser ut. Dessa föräldrar skulle bjudas in till skolan och få bevittna en lektion, kanske skulle det hjälpa några att avdramatisera det hela.

Sex är fortfarande något personligt och lite skamset att prata om i Sverige. Vi minns nog alla hur generade lärare med rödsprängda ansikten försökte förklara sex för oss i skolan. Och inte fick vi några hemläxor heller...

Det bästa vore om människor som av religiösa eller andra skäl inte vill att barnen ska bada tillsammans med det motsatta könet eller delta i svensk sexualundervisning kan placera sina barn i särskilda skolor. Om barnen går i en vanlig kommunal ickekonfessionell skola ska undantag inte ges. Det är en vettig utgångspunkt.

17 kommentarer:

Kontemplerande kille sa...

Det ska inte finnas några förbannade undantag. Om de inte gillar det, så bör de åka hem eller till ett annat land.

Annika B sa...

Det är säkert liberalt att acceptera konfessionella skolor men det är inte en väg till ett väl fungerande samhälle.

Problemen med invandring är att vi har accepterat att man lämnar sitt efterblivna samhälle, var det nu ligger, och får en fristad från eländet här i Sverige. Så långt inget problem.

Problemet uppstår när samma individer tillåts ta med sig vissa väl valda delar av kulturmönstret från det lämnade samhället. Man vill inte leva modernt fullt ut utan önskar behålla vissa högst omoderna levnadsmönster. Här kommer krocken.

Invandring fine, omodernt leverne inte.

Vill man bo i Sverige så lever man modernt. Annars kan man återvända till medeltiden och då får man ta hela paketet som gäller där.

Precis som här, det är inget smörgåsbord som erbjuds.

Hans Li Engnell sa...

Efterblivet? Annika, du ger uttryck för den storsvenska uppfattningen om Sverige som mer "modernt" och "utvecklat" än andra länder. Jag nöjer mig med att konstatera att vi lever i olika kulturer. Man kan gilla dem eller ogilla dem, men att påstå att människor med annan kulturell bakgrund som invandrar till Sverige skulle stå för ett "omodernt leverne" är rent och skärt förakt för andra människor.

Antingen ska vi ha en mångkulturellt samhälle eller så ska vi ha EN kultur, den "svenska" (vad det nu är). Väljer du det sistnämnda - hälsa Jimmie Åkesson från mig.

Anonym sa...

Hans

Vi vänder på resonemanget.

Välkommen till Sverige. Vi förstår att du inte är nöjd med yttrandefriheten därifrån du kommer och att du vill komma loss från ett oanständigt ledarskap där man i princip får välja mellan auktoritära skitskallar eller prästerskap.

Här slipper du auktoritära skitskallar (allt är relativt) och du slipper framförallt prästerna.

Men vi är så himla fina så vi erbjuder dig att få behålla vissa speciella nödvändiga kulturyttringar (typ balkongkastning och klanvendetta) för vi vill ju inte kränka dig och ditt etablerade levnadsmönster.

Bah, hör du inte hur dumt det låter?

OM man kan yttra, utan att bli påhoppad, att västvärlden (inte Sverige specifikt) är frihetlig, rik och framgångsrik så kan man med samma precision få yttra att många andra samhällen är outvecklade, efterblivna och mycket oattraktiva.

Vad är problemet?

Vad är grunden för att låtsas att kulturer är likvärdiga när det handlar om att erbjuda anständiga villkor för sina medborgare? Värderar du yttrandefrihet, pressfrihet och anständiga institutioner så lågt att de inget betyder när du jämför västvärlden med andra samhällen?

Jimmie och gänget är en samling tomtar som har uppfattat saken rätt i EN fråga, invandringen är inte utan problem. Och det faktum att det etablerade Sverige inte officiellt vill vidkännas omfattningen av detta problem ger SD en kraft som är helt onödig att skänka dem.

De röda, de bruna och de gravt religiösa hyser samma fäaktiga beundran för auktoriteter och därför skall vi inte ha konfessionella skolor.

Annika B sa...

Hans

Vi vänder på resonemanget.

Välkommen till Sverige. Vi förstår att du inte är nöjd med yttrandefriheten därifrån du kommer och att du vill komma loss från ett oanständigt ledarskap där man i princip får välja mellan auktoritära skitskallar eller prästerskap.

Här slipper du auktoritära skitskallar (allt är relativt) och du slipper framförallt prästerna.

Men vi är så himla fina så vi erbjuder dig att få behålla vissa speciella nödvändiga kulturyttringar (typ balkongkastning och klanvendetta) för vi vill ju inte kränka dig och ditt etablerade levnadsmönster.

Bah, hör du inte hur dumt det låter?

OM man kan yttra, utan att bli påhoppad, att västvärlden (inte Sverige specifikt) är frihetlig, rik och framgångsrik så kan man med samma precision få yttra att många andra samhällen är outvecklade, efterblivna och mycket oattraktiva.

Vad är problemet?

Vad är grunden för att låtsas att kulturer är likvärdiga när det handlar om att erbjuda anständiga villkor för sina medborgare? Värderar du yttrandefrihet, pressfrihet och anständiga institutioner så lågt att de inget betyder när du jämför västvärlden med andra samhällen?

Jimmie och gänget är en samling tomtar som har uppfattat saken rätt i EN fråga, invandringen är inte utan problem. Och det faktum att det etablerade Sverige inte officiellt vill vidkännas omfattningen av detta problem ger SD en kraft som är helt onödig att skänka dem.

De röda, de bruna och de gravt religiösa hyser samma fäaktiga beundran för auktoriteter och därför skall vi inte ha konfessionella skolor.

Hans Li Engnell sa...

Jag förespråkar inte ett samhälle med mångkulturalistisk ideologi där alla kulturella yttranden jämställs och tillåts. Svensk lag ska gälla alla, oavsett religion, politisk tillhörighet osv. I Sverige har vi emellertid religionsfrihet, vilket ska innebära rätten att starta och driva religiösa friskolor. Jag vill ge föräldrarna och barnen makten att kunna välja en sådan skola om de vill. Om människor med olika kulturella bakgrunder ska rymmas i vårt samhälle, krävs tolerans. Du behöver inte raljera. Jag vill inte tillåta shariadomstolar, privat rättsskipning eller könsstympning.

Kultur är ett oerhört brett och komplext begrepp som vi kan diskutera i dagar. Vad menar vi när vi säger kultur, egentligen? Oftast är det ett slarvigt begrepp som ska beskriva hela samhället. Men samhällen, även homogena sådana, innehåller massor av kulturer. Jag vänder mig mot påståendet att ”svensk”, ”europeisk” eller ”västerländsk” kultur skulle vara bättre än andra kulturer. Ska vi prata yttrandefrihet och politiska rättigheter är Sverige riktigt bra i ett internationellt perspektiv. Men det gör inte Sverige till ett högre stående land på alla plan jämfört med andra länder. Det gör måhända inslag i Sveriges politiska system bättre än i vissa andra länder, men det säger inget om alla övriga kulturella inslag i samhället. Som religion. Politiserad högre utbildning. Domstolsväsende. Media.

Att slå sig för bröstet för den egna kulturen som du gör är att samtidigt sätta sig till doms över andras levnadssätt. På samma sätt är det fel att påstå att alla kvinnor som bär slöja enligt muslimsk tradition skulle vara förtryckta bara för att det inte ingår i svensk tradition att kvinnor bär slöja.

Avslutningsvis är ”invandringen är inte utan problem” ett påstående som inte speglar Sverigedemokraternas hållning i frågan särskilt väl. De menar, och det är en betydande skillnad, att invandringen ÄR PROBLEMET.

Annika B sa...

När en människa har vanföreställningar kallas det mentalsjukdom
När många människor har vanföreställningar kallas det religion

Att ”ge föräldrarna och barnen makten att välja” skola är en ståndpunkt som låter frihetlig och god. Dock är det svårt att tro att små barn kan välja skola utan att föräldrarnas inflytande är helt avgörande och därför blir hållningen helt och hållet en rättighet för föräldrarna. Konfessionella skolor är ett elände och skolor som har tomtar, troll och andra hjärnspöken som fundament skall inte förekomma. Barn skall inte sättas i vare sig kommunistiska, fascistiska eller religiösa skolor.

Visst kan det kännas obekvämt för en hukande, fotskrapande och blygsam svensk att säga att västerländskt är bra men vi är ju dessbättre inte ensamma om denna uppfattning. Tvärtom, all världens flyktingar verkar hysa denna uppfattning - att det västerländska är gott.

Hur svårt är det att kunna observera att världens flyktingströmmar, i den omfattning de har ekonomisk förmåga, söker sig till västvärlden? Flyktingar söker sig inte till Iran, Burma, Kina, Libanon, Sudan eller något annat dysfunktionellt land med oanständigt ledning, när de har möjlighet att söka sig till västvärlden. Eftersom det förhåller sig på detta vis så är det väl inte märkligt att man kan förledas till att tro att västvärlden representerar universella goda värden avseende mänskliga rättigheter och möjligheter till goda levnadsomständigheter? Är det något att skämmas för? Borde vi inte istället vara glada för att vi har lyckats skapa en samhällsmodell som är attraktiv till skillnad från det som praktiseras i Syrien, Zimbabwe, Mali och Pakistan?

Sedan kan du naturligtvis på ett koketterande (falsk blygsamhet?) vis ”vända dig mot” att vår västerländska kultur är så allmänt uppskattad. Men varför?! Kan du inte istället vara stolt över att vara en liten del av denna framgång? Fukuyama kanske var lite tidigt ute, men ändå inne på ett inte alltför vansinnigt spår. Time will tell.

Visst är det problematiskt med det svenska politiserade rättssystemet, det är rent av beklämmande med att politiska nämndemän existerar och att lagtext inte kan skrivas så att man inte behöver studera förarbeten. Förvaltningsdomstol kan vi bara drömma om. Erkännes, men leder inte på något vis till allmänt underkännande av det västerländska systemet.

Avslutningsvis, apropå Guds genetiska gåva i form av SD, så är problemet med invandringen snarare ett problem för den svenska modellen. LO, med stöd av LAS, utgör en formidabel mur för varje invandrare (och ungdom) som vill etablera sig på arbetsmarknaden och det sker under solidaritetens varma argumentation. Härlig varmluft som inget kostar. Vidrigt.

SD älskar LO och LAS.

Anonym sa...

Rösta på SD!

Hans Li Engnell sa...

Det är intressant att du måste ta länder som Iran, Burma och Pakistan för att bevisa din tes om västvärldens härlighet. Andra länder, då? Är Japan västerländskt för att det är demokratiskt? Är Ghana det? Jag förstår din poäng, jag har bara inte samma behov av att heila västvärlden som du. Till skillnad från dig underkänner jag inte hela länder bara för att de dras med vissa problem. Åter igen: begreppet kultur omfattar mer än bara politiska rättigheter. Vi måste väga in alla aspekter om vi talar om ett så vitt begrepp som "kultur". Det jag gillar mest med västvärlden är yttrande- och mötesfriheten. Men i västvärlden ingår USA, ett land som fängslar 1 procent av sina medborgare och avrättar en del av dem samt internerar människor i strid med internationell rätt. Är det en del av de västerländska idealen?

För varje år lutar jag mer och mer åt ett opolitiserat samhälle där en ekonomisk elit sköter landet som ett företag och där det som i dag sköts av politiker lämnas till oss medborgare att själva bestämma över. En utopi, naturligtvis, men att bara bli lämnad i fred och få leva sitt liv i lugn och ro är vad jag mest av allt vill ha. Kanske är det ett tecken på viss politisk apati också.

För övrigt: Vad gäller friskolor har vi rakt motsatta uppfattningar.

Anonym sa...

Hur tusan kan du säga att väst har yttrande- och mötesfrihet?

SD:s möten sabbas rutinmässigt. Revinister fängslas om de ifrågasätter den sk "förintelsen". Mord och misshandel på fötroendevalda blir vanligare och vanligare. Iran är mer demokratiskt på vissa områden.

/Skeptikern

Hans Li Engnell sa...

Vi har yttrande- och mötesfrihet i lag. Det är polisens uppgift att se till att möten, oavsett politisk färg, kan hållas i fred. Mord och misshandel på förtroendevalda är faktiskt ovanliga. Hot, däremot, förefaller vara desto vanligare. Vilket är illa. Men det ska samtidigt inte överdrivas.

Däremot är det sant att HMF-lagen är en inskränkning av yttrandefriheten. Den borde tas bort.

Anonym sa...

Håller med HE.

Det enda som bör vara illegalt är mordhot, förtal och uppvigling.

Dan Nielsen

Annika B sa...

Jag ”heilar” inte västvärlden, det behövs inte för det gör så många andra genom praktisk handling, jag bara beskriver hur det förefaller som om västvärlden är ytterst, för att inte säga extremt, attraktiv som samhällsmodell. Varför söker sig så många hit om så inte vore fallet? Även USA som fängslar och avrättar samt internerar är, trots dessa tillkortakommanden, ett mycket attraktivt land för den som kan lämna korrupta, dysfunktionella och oanständiga ledarskap.

Jag underkänner inte andra länder och andra system, dock uppfattar jag dem som i många fall efterblivna och det är ett tillstånd som kan upphävas, genom utveckling. Vi skall uppmuntra till utveckling istället för att hjälpa till med att bevara efterblivenheten. På så vis kan människor få en god tillvaro på hemmaplan och man behöver inte lämna sina skitskalleländer för att kunna leva ett anständigt liv.

Vi, som har förmånen att redan leva här i västvärlden, kan naturligtvis kosta på oss att anmärka på vårt system och det är just också möjligheten till debatt och därmed utveckling som driver vårt västerländska samhälle framåt och kommer att göra det ännu bättre i framtiden. Och samtidigt ännu mer attraktivt för andra.

Att få bli lämnad ifred av politikerklassen är precis som du skriver en utopisk dröm. Aldrig att de släpper dig. Och deras verktyg är den representativa demokratin som ger en röst åt i princip varje människa som innehar medborgarskap och inget annat. Ingen kunskap av något slag är nödvändig för att tillerkännas rätten att få rösta. Man behöver inte ens kunna språket i landet där man kan få rösta, bara man har medborgarskap. Eftersom de flesta röstande är relativt okunniga i sakfrågor och många gånger saknar förmåga att dra slutsatser och se konsekvenser så blir resultatet ofta ett kraftfullt ”JA” på frågan om de vill ha högre lön eller längre semester.

Verktyget representativ demokrati anses vara så kraftfullt att det till och med används av Saudiarabien, Zimbabwe, Burma och mängder av andra skitskalleländer för att legitimera värsta sortens styre. Den vite mannen tillber ju denna seans (att gå bakom ett skynke och få vara med och bestämma vilken klan som skall få snatta ur statskassan den närmsta tiden) på ett sätt som gör att hållande av val kan höja vilken rövarregim som helst i västerlandets ögon. Korkat.

Det som nästan alltid glöms bort är att det representativa valet är det sista steget i den demokratiska processen. Den ”riktiga” demokratin uppstår när det skapas fungerande samhälleliga institutioner, (typ pressfrihet, lantmäteri, rättsväsende, allmän skolgång, osv, osv, osv, mm, mm) och för det behövs inga val, det räcker faktiskt med några anständiga individer i förarsätet. Klassisk god paternalism.

Demokrati är den sämsta styrelseformen, förutom alla andra metoder som provats. (Churchill)

Markus "LAKE" Berglund sa...

Meh, slackerHans!

Här ger jag dig en massa bra tips på artiklar du missat som skapar en massa "spännande" diskussioner på din blogg, och så orkar du inte ens bemöda dig med att lägga en länk tillbaka till min blogg. 8-P

http://lakonism.blogspot.com/

Hans Li Engnell sa...

Lake,
Jag vet att jag är glömsk av mig, men vilket tips var det du skickade som hade med denna bloggpost att göra? Eller vilka andra tips tänkte du på?

Markus "LAKE" Berglund sa...

Sorry, jag postade i fel tråd. Det var ju Hakelius-tipset som du tackat för, men inte länkade:

http://motpol.blogspot.com/2009/05/ge-eu-politikerna-fingret.html

Hans Li Engnell sa...

Ah, nu trillade enkronan ned. Mjo, jag brukar bara länka om det är något skrivet på en blogg/sajt och jag har hämtat inspirationen eller nyheten därifrån. Men jag kanske borde ha länkat ändå. Frukta icke, bättring lovas! :-)