lördag 9 maj 2009

Osäker opinion inför valet

Moderaterna och Socialdemokraterna dominerar opinionsmätningarna inför valet till Europaparlamentet stort. Hur det kommer att gå för övriga partier vet vi mycket lite om.

Piratpartiet har varit i blickfånget sedan en mätning gav dem 5,1 procent av väljarsympatierna och därmed ett mandat i parlamentet. Samtidigt verkar både Junilistan och Sverigedemokraterna få svårt att komma in. Mätningarna är dock omgärdade av enorm osäkerhet. Två andra mätningar ger Piratpartiet allt från 8,5 procent och två mandat till 3,4 procent och noll mandat. Det kommer säkerligen att bitas på piratpartistiska naglar den 7 juni.

Margot Wallström vill att vi röstar. Oavsett var rösten hamnar, ska vi gå och rösta, tycker hon. Det handlar om hennes och EU:s legitimitet, inte om någon genuin oro för demokratiskt underskott som sådant. Det har EU och Margot Wallström själv inga som helst problem med. Just därför ska vi inte ge EU legitimitet. Just därför ska vi inte rösta alls.

4 kommentarer:

Christoffer Willenfort sa...

har nämt det på andra bloggar. sifo med flera ringer bara till fasta telefoner vilket gör att PP's starka väljargrupper blir underrepresenterade då de i stor utsträckning endast har mobiler.

Detta bör man ta hänsyn till.

Vi kan ju konstatera att om varje medlem i PP i medel får 2 andra personer att rösta så har pp säkrat ett mandat.

Anonym sa...

"Just därför ska vi inte rösta alls."

EU parlamentet i sig är ju den enda demokratiskt förankrade institutionen i EU, och den som faktiskt ibland lyssnar till väljarna.

Ministerråden och komissionen är däremot mest använda som "policywashing" instrument; sånt som är impopulärt bland väljarna flyttar ministrarna i våra länder in till EU och drar igenom där istället.

Mest talande kanske var en fransk UMP ledamots uttalande; när parlamentet drog igenom skydd för medborgarna i tilllägg 138 i EU parlamentet var uttalandet han kom med: 'vi skiter i EU parlamentet'.

Även för många EU förespråkare är Lissabon oacceptabelt. Det förstärker parlamentet lite grand, men till bekostnad av ännu mer makt till ministerråd och komission. För att inte tala om sättet man försöker få igenom det. Vidrigt.

Så i slutändan kan jag, med knapp marginal, inte hålla med dig. Rösta i valet. En röst på en EU parlamentariker ger ingen legitimitet till komissionen eller rådet: de är inte folkvalda, de representerar inte oss, de blir inte mer legitima bara för att vi röstar i ett val till ett parlament som de så ofta skiter i.

Anonym sa...

Genom att ligga på sofflocket förändrar man inte världen. Är du inte nöjd med de partier/personer som sitter där får du helt enkelt rösta in andra som kan förändra systemet inifrån.

Även om det sannerligen är ett statement med ett extremt lågt valdeltagande så ger de i praktiken bara mer makt till självutnämnda makthavare. Och de kommer inte på allvar ta tag i frågan vad det låga valdeltagandet beror på!

Hans Li Engnell sa...

Att inte rösta löser ingenting konkret, det är sant. Men som jag ser det löser det ingenting konkret att rösta i EU-valet heller. Jag har ända sedan min MUF-tid varit positiv till EU som institution, kritiserat enskilda felaktigheter men ändå ansett att grundtanken är bra och positiv. Nu anser jag att vi bör titta på hur EU fungerar i PRAKTIKEN, hur EU har påverkat Sverige sedan anslutningen 1995. Då finns det utifrån ett frihetligt perspektiv mest bara negativt att säga (och borgerlighetens EU-heilande är direkt vämjeligt).

Vi röstar inte in parlamentariker i dag för att göra gott utan för att skademinimera. Att förändra systemet inifrån har ju inte fungerat, oavsett om majoriteten är blå eller röd. Arbetet handlar alltså inte om att göra bra saker utan om att minska effekterna av de dåliga. Tyvärr, men någonstans där längs tappar jag intresset för EU. Hyckleriet, korruptionen, det demokratiska underskottet och en politisk elit som inte har någon som helst kontakt med verkligheten längre - allt detta gör att jag omöjligt kan bidra till att legitimera systemet. Därav mitt val att avstå. Jag önskar dock Piratpartiet all lycka. Min fromma förhoppning är att valdeltagandet kommer att bli rekordlågt.