tisdag 26 maj 2009

Klimat(s)mart

Socialdemokraten Åsa Westlunds paroll i EU-valet är "rösta klimatsmart". Men ett vittne har berättat för Politikerbloggen att hennes kampanjbil är allt annat än "klimatsmart" - det visar sig nämligen vara en Chevrolet Uplander.

Ibland är den ofrivilliga ironin i politikens värld bara så underbar...

via Johan Ingerö

Om jag hade varit kandidat skulle det bara finnas en kampanjbil.

Inga kommentarer: