fredag 29 maj 2009

Varför talas det aldrig om vänsterpopulism?

Högerpopulism. Ordet används frekvent och det betyder alltid samma sak: främlingsfientlighet.
Med tiden har begreppet populism kommit att förknippas med främlingsfientliga partier och åsiktsyttringar. Detta är ett problem eftersom populism i minst lika hög grad hittas på den politiska vänsterkanten.

Främlingsfientliga personer, som sverigedemokrater, nationaldemokrater eller andra, kallas vanligtvis "högerpopulister" eller "högerextremister", som om det vore "höger" att vara främlingsfientlig. Diskussionen om vad som är höger och vänster är ganska ointressant och kan lämnas därhän (det är dock värt att nämna att sverigedemokraterna främst lockar besvikna socialdemokratiska väljare, inte borgerliga).

Vad som behöver diskuteras är vad som egentligen är populism. Begreppet har i dag i princip blivit synonymt med främlingsfientlighet och rasism, vilket är märkligt. Populism har i sig ingen direkt beröringspunkt med extrema åsikter från bruna mörkermän utan handlar om att ta ställning för "massan", "folket", mot en fiende. Fienden kan vara den politiska eliten, etniska eller religiösa grupper eller andra grupper i samhället (företagare, kapitalister). Således kvalar en hel del vänsterpartier och -politiker in som populistiska.

Den kanske mest välkända och skickliga populisten i svensk politik de senaste tio åren är Gudrun Schyman. Hon ledde ett parti bestående av socialister, radikalfeminister och övervintrade kommunister - vars åsikter och ställningstaganden ytterst sällan skulle delas av svenska folket i stort - men lyckades trots detta profilera partiet och politiken som handlade den om kvinnors rätt till heltid och sex timmars arbetsdag. Schyman lockade besvikna socialdemokratiska väljare till Vänsterpartiet genom att lova mer av allt till vanligt folk. Följden blev att Vänsterpartiet fick 12 procent i valet 1998, en nivå partiet inte lyckats närma sig sedan kommunisten Lars Ohly tog över. Partiet har visserligen fortsatt att lova allt till och lite till den stora massan, men för att populism ska vara lyckad krävs också en lyckad kommunikation och en agitators utstrålning. Ohly har inte riktigt kvalat in där.

Vänster eller höger - populister hittar vi överallt. Ska indelningen i "vänster" och "höger" göras, bör vi även tala om vänsterpopulister. De lovar allt till "vanligt folk", vem som ska betala kalaset förblir oftast oklart. De skyller problem, särskilt arbetslöshet, på onda arbetsgivare och giriga kapitalister och ger politiken en frälsningsroll för att ställa saker till rätta igen. Sådana populister är minst lika farliga och skadliga som någonsin främlingsfientliga agitatorer.

1 kommentar:

Anonym sa...

Ser inte ND och SD som främlingsfientliga, än mindre som rasister. Precis som allt annat är detta en definitionsfråga. En del menar att det är rasism att inte tillåta massinvandring till sitt eget land medan andra menar motsatsen, dvs att det är fel av såväl stater som inivider att tränga sig på andra utan lov.

Många beklgar tex att stora delar av omvärlden "stal" dagens USA från indianerna, men de tiger om att även tex Sverige håller på att koloniseras av divese hubba bubbor och balonas från djungelns alla hörn.

/Cecil Rohdes