måndag 11 maj 2009

Kina mot strömmen

Samtidigt som bilindustrin kämpar för sin överlevnad i västvärlden ökar bilförsäljningen i Kina. Under april månad var ökningen av personbilsinköp hela 37 procent. Två förklaringar till den dramatiska ökningen är skattelättnader och statliga bidrag.

GM, som står på randen till konkurs och nyligen begärde ytterligare miljarder från de amerikanska skattebetalarna, ökade sin försäljning av minibussar i april i Kina med 50 procent.

Inga kommentarer: