torsdag 2 april 2009

Regeringen bryter mot FRA-kompromissen

Ja, vi blev blåsta.

FRA 2.0-kompromissen var inte bra, men det gick nog inte att gå längre. Tyckte många. Nu visar det sig att regeringen, precis som många har misstänkt, kissar alla kritiker som slutligen accepterade kompromissen i ansiktet. Under ledning av den förre Säpochefen Anders Eriksson förbereds nu ett förslag som innebär att även Säpo ska få använda sig av FRA:s avlyssning. Säpo var inte nöjda med FRA 2.0-uppgörelsen och får nu alltså sin vilja igenom. Signalspaning ska få bedrivas även mot svenska medborgare (trots att det under hela FRA-debatten tydligt betonades att FRA-lagen bara gällde utrikes förhållanden och inte inhemska sådana).

Utredningsförslaget ska lämnas till regeringen i juni, alltså ungefär ett år efter den omdiskuterade omröstningen i riksdagen när svenska folkets integritet såldes ut. Tja, man kan ju inte anklaga regeringen för att vara konflikträdd efter det här. Den måste inse konsekvenserna.

Dags för nya demonstrationer? You betcha!


Mer finns att läsa här och här.

2 kommentarer:

Jonas B sa...

Att FRA ock KSI får spana mot personer i Sverige slogs fast i den nya försvarsunderrättelselagen som klubbades för två år sedan. Det var då man vidgade FRA:s mandat från "yttre militära hot" till "yttre hot".

I lagen sägs att "utländska förhållanden" även kan innefatta enskilda inom landet, liksom svenska medborgare utomlands. Beslutet fattades en sen kväll i midsommarveckan 2007. Debatten var närmast obefintlig. Oppositionen ville bordlägga frågan ett år, men lagrådet ansåg att regeln om minoritetsbordläggning enligt grundlagen inte var tillämplig.

Ingenting om spaning mot svenskar ändrades i FRA-överenskommelsen i höstas. Det enda som slogs fast var att all inrikestrafik måste förstöras. Man enades också om att Säpos och den öppna polisens spaningsbehov skulle utredas, vilket nu sker.

Daniel sa...

Självklart ljög regeringen när FRA skulle drivas igenom. Var det någon som trodde något annat?

Alla lager som drivs igenom av moderater måste tolkas på det sättet att de kommer att förvärras med tiden. Får de bara en fot genom dörren kan de pressa in resten av sina lagar också.