måndag 27 april 2009

Låter som skitsnack

Sverige har flest våldtäkter i EU, basunerar SvD och DN. Men stämmer det verkligen?

I Sverige anmäls över 5 000 våldtäkter årligen, vilket utslaget på den ringa befolkningen är avsevärt mer än i andra europeiska länder. Frågan är då vad vi ska dra för slutsatser av detta. Onekligen är anmälningsbenägenheten i Sverige större än i andra länder. Men vi ska vara väldigt försiktiga med att påstå att våldtäkter för den sakens skull är vanligare i Sverige och, som studien antyder, skylla detta på "efterfester, tidig sexdebut, hög alkoholkonsumtion, fri sexualitet och rätten till ett sent nej" (huruvida sexualiteten är "fri" i Sverige är en lång separat diskussion som vi kan lämna därhän för tillfället).

Att vi i Sverige skulle ha fyra gånger så många våldtäkter som våra nordiska grannländer låter inte rimligt. Det saknas saklig grund för en sådan anmärkningsvärd skillnad om vi inte kan förklara det med ländernas lagstiftning på området och en varierande anmälningsbenägenhet. Det hävdas i studien att hänsyn tagits till ökad anmälningsbenägenhet men att skillnaderna består ändå. Då är frågan hur det går att veta det med exakthet. Våldtäkt i Sverige är i lagens mening inte detsamma som våldtäkt i Italien eller i Grekland. I Sverige har det feministiska inflytandet förändrat sexbrottslagstiftningen och vidgat, det vill säga förringat, våldtäktsbegreppet. Det har naturligtvis betydelse för hur många anmälningar som rör "våldtäkt" i stället för "sexuellt utnyttjande". I Sverige är vi på väg mot en omvänd bevisbörda där det är den tilltalade som ska bevisa att det påstådda offret ville ha sex.

Undersökningen är gjord av EU-finansierade fonden Daphne II, som mellan 2004 och 2008 arbetade mot "våld mot barn, unga och kvinnor i Europa" till en kostnad av 50 miljoner euro.

11 kommentarer:

Kålan sa...

Du gjorde samma analys som jag. Vi får väl skicka en räkning till Bryssel :)

Vad jag förstår så är det i Sverige numera våldtäkt om en 15-åring har sex med en 16-åring.

Hans Li Engnell sa...

Nej, det är inte olagligt för en 15-åring och en 16-åring att ha sex med varandra. Det är inte olagligt ens för 13- eller 14-åringar att ha sex. Däremot finns det ju ett fall där en lite äldre (omogen och oerfaren) kille i 20-årsåldern hade sex med en (mogen och erfaren) ung tonåring och dömdes för våldtäkt mot barn eller sexuellt utnyttjande av underårig. Sådana knepiga fall är svåra att hantera på ett vettigt sätt med en trubbig lagstiftning.

Kandisen sa...

Jag antar att du dissar undersökningen för att den gjordes av Daphne II, som enligt dig borde ha varit ...gratis? Är det bara intressant vad projektet kostade? Och totalt ointressant ifall det mynnat ut i bättre kunskap kring problematiken, uppdaterade handlingsplaner, samordnade myndighetsaktioner och/eller rentav mindre våld mot de utsatta? Eller räknas inte sådana mål i din värld eftersom de inte går att mäta i pengar?

För övrigt är den varje myndig människas självklara skyldighet att hålla koll på om det är en byxmyndig person man har sex med, istället för att komma med genanta undanflykter. Undanflykter och hårklyverier tycks f.ö. vara populära bland grabbiga boys nuförtiden, pinsamt pinsamt...

Hans Li Engnell sa...

Nej, jag dissar inte rapporten på grund av prislappen utan på grund av dess långtgående slutsatser om våldtäktsstatistiken i Sverige (vilket i stort sett hela bloggposten ägnades åt). Däremot anser jag inte att detta är något som EU:s skattebetalare borde tvingas finansiera.

Anonym sa...

Så gammal statistik samt att det blir fler fejkade anmälningar kan ursäkta gangrapes och sönderslagna kvinnor och tjejer? Har vi trots inte det för många våldtäkter? Ska vissa få fortsätta med att vara överrepresenterare?? Sedan när då blev fejkade anmälningar ett större problem än de våldtäkter som kan bevisas???
Är ni från vänster?? - tänkte nästan skriva vettet.
Vi har några tusen , 1, 2, 3 tusen våldtäkter varje...men det är tydligen accepterat.

Anonym sa...

När det gäller våldtäkt så har vi fått in ett folk med klanbeteende som utmanar en annan klan dvs oss. Vi har inte förstått detta och svarar inte på för dom ett begripligt sätt.... Våldtäkter i Afrika beskrivs av FN personal som en epedemi och inte som enskilda fall.... och så kommer dessa män hit och vi tror att deras beteende förändras vid gränsen....

Anonym sa...

Hög andel invandrare + låga straff = stort antal våldtäkter


Behöver man knappast vara raketforskare för att förstå.

Fredrik sa...

Överrepresentation gällande våldtäkter enl BRÅ: Irakier - 13. Afrikaner - 17.
Vari ligger det orimliga att Sverige skulle ha 4ggr fler våltäkter än grannländerna när vi t.e.x 2007 tog emot 49% av alla Irakier som tog sig till EU (typ 18.000 st) samtidigt som vi representerar ca 2,5% av EU:s invånare ?? Tror inte du behöver använda miniräknare för att få ihop det. Min fråga är när fdrivande makthavare ska börja straffas för det dom åsamkat Sverige, dess invånare & demokratin ?

Anonym sa...
Den här kommentaren har tagits bort av bloggadministratören.
Anonym sa...

Tur vi har norge, eftersom svensk media eller stat ej fungerar som det borde i en demokrati.

Ur rapporten voldtekt i oslo 2007

“Statsborgerskap og landbakgrunn: Majoriteten av ofrene i de anmeldte voldtektene i 2007
hadde norsk statsborgerskap (84,7 %). De fleste har også norsk landbakgrunn. For
anmeldelsene i 2007 gjaldt dette 73,0 % av ofrene. Majoriteten av gjerningsmennene har norsk
statsborgerskap (60,3 %). Personer med en annen landbakgrunn(alltså invadrarbakgrund) enn norsk blir stadig mer
overrepresentert blant gjerningspersonene i de anmeldte voldtektene, sett i forhold til
befolkningssammensetningen i Oslo. I 2007 hadde 72,8 % av gjerningsmennene en annen
landbakgrunn enn norsk.”

http://www.politi.no/pls/idesk/docs/f2051920309/voldtektioslo2007.pdf

Alltså flest norska tjejer(med norsk bakgrund) 73%, blir våldtagna av 72,8% som inte är norskar (utlänningar eller med utlänsk bakgrund).

Någon som tror det ser annorlunda ut i Sverige?
Givetvis ser det ännu värre ut eftersom invandringsandelen är högre i sverige.

Anonym sa...

"Hög andel invandrare + låga straff = stort antal våldtäkter"

SÅ ÄR DET, det förstår alla med vanligt bondförnuft.

Tyvärr saknar våra politiker detta.

Tänker markera genom att trösta på SD i fortsättningen.