onsdag 3 december 2008

Reinfeldt har inte lärt sig någonting

Fredrik Reinfeldt fick sin image som "lyssnande ledare" skadad i och med den bristfälliga och arroganta hanteringen av FRA-frågan under sommar och tidig höst. Reinfeldt och Tolgfors gjorde gemensam sak utåt och anklagade alla motståndare för att vara dåligt insatta, ja rent av korkade. Det slog tillbaka, regeringen fick backa (åtminstone utåt) och kritikerna visade sig vara fler än bara några hundra kufiga bloggare.

Man kunde kanske tro att en person som Reinfeldt, med den position han har, skulle ha lärt sig något av detta. Att ta till sig kritik, att faktiskt lyssna på människor med avvikande åsikter i stället för att snoppa av dem. Icke så. FRA-frågan är tillfälligt död, nu gäller den s.k. Ipred-lagen. Och nu är folk idioter igen.

"Vi har fört en diskussion och svarat på en del frågor. Det är väldigt mycket missförstånd som har varit kring detta".

Missförstånd. Kritikerna har som vanligt inget begripit. Det är åter igen arrogant och avsnoppande från Reinfeldts sida. Karln nedlåter sig inte ens till att låtsas vara förstående och lyssnande genom att säga saker som "jag förstår oron". Han skiter i kritiken, lagen ska baxas igenom. Det ska bli intressant att höra om gruppmötet i partiet hade några gemensamma vuxenmobbningsdrag med FRA-diskussionen i samma parti.

Gruppledaren Lars Lindblad menar att lagen måste baxas igenom för att undgå vite för EU. Det är förstås oerhört bekvämt att skylla allt på EU den här gången, något man inte hade lyxen att göra med FRA-lagen. Förhoppningsvis är inte svenska folket så korkat att det går på det. Förhoppningsvis väcks vreden hos alla som fildelar (en grupp som jag för övrigt själv inte ingår i) och alla som intresserar sig för frågan.

Reinfeldt är på väg att göra det han tidigare sade att hans regering inte skulle göra: jaga en hel ungdomsgeneration. Chansen att lära sig ett och annat efter FRA-debaclet fanns, men den chansen har inte Reinfeldt och moderaterna tagit. Det finns bara en sak att säga: skyll er själva.

4 kommentarer:

Anonym sa...

Här är du fel ute. Lagar och upphovsrätt gäller även "ungdomsgenerationen". Någon retroaktiv juridik skall inte tillämpas.

Så vad vill du med din argumentering? Påståendet att "andra" kan utnyttja din dator är tunt och skulle det inträffa så får det lösas med vanliga polisiära/juridiska metoder.

Anonym sa...

Reflektioner: Det är rättsvidrigt att stifta retroaktiva lagar och vi har ingen sådan tradition i Sverige. Att lova att inte stifta retroaktiva lagar är som att lova att solen kommer gå upp i morgon. Det kan omöjligt ha varit det han menade.

Hans Li Engnell sa...

Reflektioner,

Jag skrev ingenting om retroaktiv lagstiftning. Det är självklart att lagar inte ska gälla retroaktivt, det ska inte behöva diskuteras eller ses som någon positiv förändring av en lag.

Mitt fokus var regeringens (åter igen) dåliga hantering av dess kritiker. Jag är själv ingen fildelare, jag är för upphovsrätt. Min Ipred-lagen, som den ser ut nu, är ingen bra lag. Den ger privata intressen polisiär makt och det är ytterst oklart vem som ska straffas när det inte går att bevisa VEM som har använt ett nätverk eller en dator för upp- eller nedladdning av upphovsrättsskyddat material. Sådana lagar kan vi inte ha.

Anonym sa...

HÖR UPP... det här är viktigt.
Jag hoppas du läser dina kommentarer och tar upp detta!


EU kan inte begära vite. EG-domstolen har slagit fast att det är upp till varje medlemsland att själva bestämma ifall de vill införa den här delen av IPRED1

Från: Telefónica-målet 29/1 -08
mål C-275/06

"Direktivet utgör således inte hinder för att medlemsstaterna föreskriver en skyldighet för berörda att lämna ut personuppgifter i ett tvistemål. Direktivet innebär emellertid inte heller att medlemsstaterna är skyldiga att föreskriva en sådan skyldighet.
Vad gäller direktiven om immateriella rättigheter konstaterar domstolen att inte heller dessa innebär att medlemsstaterna är skyldiga att föreskriva en skyldighet att lämna ut personuppgifter i tvistemål, i syfte att skapa ett effektiv skydd för upphovsrätten."

Hela dokumentet här: http://curia.europa.eu/sv/actu/communiques/cp08/aff/cp080005sv.pdf

SPRID DET. HELA TIDEN, ÖVERALLT.

Ursäkta versalerna.

Aeon