måndag 1 december 2008

Extremhöger, nationalister eller bara nazister?

Jonas Morian reflekterar över att en del svenska journalister verkar ha börjat kalla de extremistgrupper som demonstrerade den 30 november för "nationalister" i stället för "högerextremister". Det sistnämnda brukar annars vara brukligt. Jag reagerade själv för det i ett Rapport-inslag nyligen. Inte för att det skulle vara direkt felaktigt att kalla dem nationalister utan för att det var ett tydligt avsteg från det begrepp som använts under så lång tid.

Jag har vissa invändningar mot begreppet "höger" i samband med nazistiska aktiviteter. När jag pluggade historia och skrev uppsatser om svensk nazism, använde jag begreppet nationalsocialistiska och rasideologiska grupperingar om politiska aktivister som utgör Svenska Motståndsrörelsen, f.d. Nationalsocialistisk front med flera. Det beskriver dem bättre. Vad säger egentligen "extremhöger"? Vad är "höger", först och främst? Många liberaler klassar sig själva som höger och kallas höger även om människor på vänsterkanten. Det är okontroversiellt. Om liberaler är höger torde nyliberaler och anarkokapitalister vara "extremhöger". I stället har det begreppet kommit att användas på nationalsocialister och rasister, vilket känns olyckligt.

Nationalsocialism står till att börja med för extrem kollektivism, inte extrem individualism. Det representerar tron på en stark stat, inte tvärtom. Det finns kort sagt få beröringspunkter med den ideologi som liberaler slåss för. Därmed inte sagt att nazismen inte har inslag som skulle kunna kallas höger eftersom även konservatismen finns på högerkanten (tyvärr) och nationalsocialister brukar hylla traditionella värderingar. Diskussionen som sådan är uppkommen ur vänster- och högermänniskors fullt naturliga beröringsångest med nazismen och av den anledningen brukar jag konstatera att nationalsocialismen innehåller det sämsta från både höger och vänster - med en god portion paranoia och historienostalgi.

"Nationalister" passar i någon mån bättre som begrepp, även om det närmast låter som en skönskrivning. Det är ju just som nationalister och fosterlandspatrioter som nazisterna vill uppfattas.

Heléne Lööw, som väl får sägas vara den främsta forskaren vad beträffar svensk nazistisk historia, berättar mer om 30 novemberfirandet i Expo.

Inga kommentarer: