söndag 21 december 2008

Kvar blir ja-sägarna

Jodå, det finns en och annan rakryggad moderat kvar. Eller snarare fanns.

Kristian Persson avgår från moderaterna i Tierp. Orsaken är partiets hållning i viktiga integritetsfrågor som FRA och den nya fildelningslagen. "Frågan om personlig frihet och med en minimal stat som inte övervakar medborgarnas åsikter har alltid varit viktig för mig." Men uppenbarligen inte för moderaterna längre.

Kvar i partiet blir karriäristerna och ja-sägarna.

Det är en anmärkningsvärd vandring som partiet har gjort under Reinfeldts ledning. Moderaterna, som tidigare var kritiskt mot den stora fackliga makten, omhuldar i dag den svenska modellen och försvarar facklig rasism mot utländska arbetare. Partiet, som tidigare kritiserade statliga monopol, försvarar i dag spelmonopolet och får en utredning på sitt bord som inte bara föreslår fortsatt dominans för Svenska Spel utan även Internetcensur för att bevara monopolet i fråga. De blå, som brukade prata om valfrihet för barnfamiljer, driver numera igenom "jämställdhetsbonus" för att leda människor "rätt" i vardagen. Till detta kan vi addera integritetskränkande lagar som FRA och IPRED som partiet med stor entusiasm drivit igenom med ena handen och klubbat ned alla kritiker med den andra.

Det är en sorglig vandring bort från frihetliga ideal och framtidstro som moderaterna gjort under Reinfeldts ledning. Sorglig.

Inga kommentarer: