fredag 20 november 2015

Ett halvår senare


Jag lyssnade i går på Stefan Löfvens tal på S-kongressen. Han höll talet i slutet av maj när Socialdemokraterna samlades i Västerås. Kommunpolitiker från hela landet hade velat prata om den mest brännande frågan för dem ute i verkligheten. Men migrations- och integrationsfrågorna hade partiledningen lyft bort från agendan. Nu skulle det pratas jobbpolitik, inget annat.

Föreställningen som sådan är ganska talande för vilken verklighet som regeringspartiet levde i för bara ett halvår sedan. I sitt tal nämnde Löfven knappt konsekvenserna av regeringens svängdörrspolitik på migrationsområdet. Han noterade att många ute i kommunerna är oroliga, men fokus i talet var att alla ska komma i jobb. Lite "aktiv näringspolitik", då löser det sig. Några miljarder i byggsubventioner ska lösa den alltmer extrema bostadsbristen.

Löfven återkom flertalet gånger till att de jobb som nu växer fram i Sverige är kunskapsintensiva. Det betyder alltså att det är jobb för akademiker, inte för lågutbildade människor utan relevant yrkeserfarenhet. Så hur ska då alla lågutbildade som anländer till Sverige kunna komma i arbete? Löfven vet inte. Regeringen vet inte.

"Vi ställer icke människa mot människa", sa Löfven i sitt tal. Ändå är det precis det som hans eget parti tvingas göra ute i kommunerna när asylmottagandet tränger ut ordinarie verksamhet. Malmö är skyltfönstret som Socialdemokraterna nog helst vill gömma bakom draperiet just nu.

Spola fram till i dag. Ylva Johansson säger till Bloomberg att regeringen kan komma att tvingas överge sitt jobbmål på lägst arbetslöshet i EU till 2020. Jag antar att vi sorterar detta under avdelningen "Nähä, det säger du?".

Andel beviljade asylansökningar.

Det arbetsmarknadsministern säger därefter är väldigt talande för den naivitet som präglat regeringens politik och som månne förklarar dess yrvakna tillstånd just nu. Johansson säger:
Vi hade ingen aning om att vi skulle hamna i det här läget.
Menar hon allvar?

Regeringen bedriver EU:s överlägset mest generösa asyl- och migrationspolitik. Sverige har mer generösa ersättningsnivåer än andra länder. Vi beviljar i snitt 77 procent av alla asylansökningar (jämfört med Frankrikes 22 procent och Tysklands 42 procent). För ensamkommande barn och ungdomar är siffran ännu högre, och vi ålderstestar inte systematiskt den som påstår sig vara under 18 år. Dessutom är ett avslagsbesked i Sverige inte ett besked om att man måste lämna landet. Det går utmärkt att avvika och leva kvar i Sverige utan att någon aktivt letar efter dig.

När allt detta läggs samman måste en tänkande människa rimligen begripa vad resultatet blir. Detta är inte ett dugg komplicerat. Och det har funnits tid även för den trögtänkte att komma till rätt slutsats. Sverige har haft en stadig ökning av antalet asylsökande under flera år. 2014 kom över 80 000, en väldigt hög siffra. Migrationsverket lade för ett år sedan en prognos som varnade för över 100 000 under 2015. Ingen tog notis.

Nu kan Migrationsverket inte längre garantera tak över huvudet. Asylsökande som inte får plats för natten får lösa sin situation själva – eller sova ute. Människor bussas planlöst runt i landet. I Sundsvall tas personal från bland annat hemtjänsten till flyktingmottagning. MSB larmar att det nu föreligger en risk för människors liv och hälsa och "samhällets funktionalitet".

Dagens akuta situation hade kommit förr eller senare. Den påskyndades av att EU:s yttre gräns föll. I detta extrema läge fortsätter regeringen att famla i mörkret, ropa på avlastning från EU och pressa Danmark att hjälpa Sverige ur den situation som Sverige självt försatt sig i.

På bara ett halvår har Stefan Löfven och regeringen gått från att propagera för en "aktiv näringspolitik" och EU:s lägsta arbetslöshet till att prata om kris, systemkollaps och kommuner som går på knäna. Verkligheten har äntligen hittat hem till Sveavägen 68.

Men än har Socialdemokraterna inte velat lägga om den politik som orsakat den situation vi nu befinner oss i. Än har vi således inte sett det värsta.

Tidigare bloggat:
Trollkarl sökes

Läs även:
Ivar Arpi, Fnordspotting

16 kommentarer:

Anonym sa...

Ingen kan komma ifrån att idiotin är godkänd av den så kallade oppositionen.
Ingen kan komma ifrån att media inte med ett ord kommenterar de senaste opinionsundersökningarna eftersom SD är några tiondels procent mindre än regeringspartierna tillsammans.
Ingen kan komma ifrån att idiotin förväntas rulla på tills det spricker.
Och det på ett godartat sätt får man förmoda.

Anonym sa...

Hej.

Verkligheten skall följa ideologin. Det finns inga sanningar, alla sanningsanspråk och kunskapsdito är maktutövning och således arbiträr och föränderlig. Därför kommer den förda politiken att vara framgångsrik.

Postmodernism som ideologi; bild på en pipa mot röksug.

Kamratliga hälsningar,
Rikard, lärare

Riga sa...

Tycker du är pessimistisk och orättvis. Gå och läs ett reportage om en syrisk läkare eller irakisk ingenjör som fått arbete. Ett sådant reportage ger en mycket bättre bild av verkligheten än de generaliseringar du gör och den statistik du redovisar. (Viss ironi från mig men tydligen inte från Sveriges journalistkår)

Anonym sa...

- Retroaktiva föräldradagar
- Generös anhöriginvandring
- Inga krav på identifikation
- Livstids försörjning
- Medborgarskap efter några få års vistelse (helt utan ytterligare krav än just vistelsetid)
- Regelmässigt PUT istället för TUT
- Den som så önskar betraktas som barn
- Vård och skola för illegala invandrare

Etc, mm, osv….

Detta är de internationella överenskommelser som Sverige måste bryta mot för att begränsa invandringen.

Överenskommelser som uppenbarligen all världens övriga länder bryter mot utan ett uns av tvekan och utan att skämmas för en ögonblick.

Eller har jag missat något?

Anonym sa...

Bara humbug från de 7 partierna i riksdagen,Löfven bjuder in de andra till överläggningar om migration och säkerhet.Men inte landets tredje största parti,protesterar de andra partierna,nej de håller tyst,medvetna om att de står bakom den mångkulturella grundlagen.Sverigedemokraterna ensam tar parti för det svenska,nu när migranter sover utomhus i brist på sängplatser,och otaliga IS sympatisörer huserar på flyktingförläggningar där bråk ständigt förekommer,fortsätter utan hinder från regeringen utförsbacken för Sverige.De har tydligen givit sig sjutton på att omforma landet till avarten Swedestan.

Anonym sa...

Man måste beundra socialdemokraterna för deras idealism. Trots att väljarunderlaget minskar för varje undersökning håller de fast vid sin kurs.

Anonym sa...

Romson och Fridolin lär ha föreslagit gruppvalideringar för att påskynda integrationen i Sverige.

Valideringen är tänkt att ske buss för buss och tanken är att i varannan buss så snabbvalideras migranterna till neurokirurger och i varannan buss bekräftas en civilingenjörsexamen.

"Ett ansträngt läge för Sverige innebär också att man måste våga agera utanför boxen" kommenterar en stolt Åsa Romson det helt färska och progressiva förslaget.

Anonym sa...

Idiotiska färger i grafiken. Åtminstone för mig.

Hans Li Engnell sa...

"Idiotiska färger i grafiken. Åtminstone för mig."

Det kan man tycka. :-)

Anonym sa...

Ja, med de förutsättningarna är ju utgången given.
Vem ser inte det? Och varför får de styra något större än en trehjuling.

Anonym sa...

Det är tyvärr alltför vanligt att helt hänsynslöst negligera oss "färgsinnesrubbade" som det hette när jag fick intyget på papper i grundskolan.

Som underordnad (den nya tidens överordning) invalidiserad grupp kräver vi att samhället tar sitt ansvar (var har jag hört det förr?) och inrättar statligt sanktionerade färgskalor för diagram som gör det möjligt för oss färginvalider att fullt ut delta i debatten.

Häpp!

Anonym sa...

Sverige och svenskarna är helt enkelt en icke förnyelsebar resurs som politikerna gärna bränner för att värma sig själva.

Fd moderat sa...

Käre Hans,

idag ger Migro ut en rapport som visar att läget är lugnt. Det är lite ansträngningar på kort sikt men i övrigt är allt jättebra.
Det är precis som den som har hoppat från en skyskrapa som får frågan hur det står till när man har 10 våningar kvar till marken och får svaret "Allt är bra än så länge".

Ådärkomdenja sa...

I ett fritt samhälle, "liberalt", så är väl utomhusboende ett naturligt inslag? Inget att oja sig över m a o. I landet har vi numera både utslagna svenskar (i strykklass), och nyanlända, utrikes ankommande flyttingar. I sann liberal bemärkelse samma kategori?

Hans Li Engnell sa...

Bara för kåkstadsliberaler.

Frihetsgudinnan sa...

Det du punktar upp är inte överenskommet internationellt. Lika lite det som SD har sagt länge och nu regeringen inför är brott mot internationella konventioner. Det flumsnacket är bara propaganda från liberaler och socialister.