tisdag 9 juni 2015

Regeringen tror att det bara är kvinnor som drabbas av våld


Feministerna kallar det "mäns våld mot kvinnor". Detta språkbruk signalerar att våld i relationer alltid handlar om att män är förövare och kvinnor offer. Vi vet att det inte är så, men det passar utmärkt in i den förenklade feministiska tankeramen.

Alliansregeringen tillsatte den 20 februari 2014 en särskild utredare med uppdrag att föreslå en samlad strategi mot mäns våld mot kvinnor. Detta utifrån det av riksdagen antagna jämställdhetspolitiska målet att "mäns våld mot kvinnor ska upphöra". Åter igen: mäns våld. Kvinnor som offer.

Juno Bloms utredning är nu klar. Det är anmärkningsvärt att en statlig utredning får arbeta utifrån en så här förenklad bild av det som inom socialtjänsten mer rättvisande kallas våld i nära relationer (vilket alltså inbegriper båda könen och alla sorters parrelationer). I stället för att titta på allt våld i alla relationer, fokuseras alltså på en sorts våld som begås av män. Själva utgångspunkten för utredningen är tokig.

I utredningen talas om att täppa till kunskapsluckor. Faktum är att det aldrig har arbetats så mycket med just mäns våld mot kvinnor - samtidigt som annat våld i nära relationer i princip ignoreras. Det är således främst i de sistnämnda fallen som ökad kunskap behövs.

Men nu var alltså utredningens mål inte att titta på sådant utan endast fokusera på mäns våld. Män som förövare. Kvinnor som offer.

Längre än så har vi tydligen inte kommit i Sverige år 2015.

Rapporten finns som PDF här.

5 kommentarer:

Anonym sa...

Det är alltid värre med mäns våld eftersom de är medelålders.feta och kör SUV.

Anonym sa...

Den överväldigande majoriteten av allt våld i samhället drabbar, precis som det alltid varit, män.
Män är cirka 13 gånger oftare inblandade i arbetsrelaterade olyckor med dödlig utgång än kvinnor.
Procentuellt sett är det fler kvinnor som dödar män, än vad det är män som dödar kvinnor.
But that's none of my business...

Anonym sa...

Män är offer för våldet. Att män är överrepresenterade i våldsstatistiken är ingenting annat än diskriminering. Det är kvinnornas uppfattning om män som måste ändras. Det är pga. kvinnornas diskriminerande blick som män utför våldsdåd.Vi måste börja med att förändra kvinnornas uppfattning om män, för att komma åt grundproblemet med överrepresentationen av våldsbrott med en manlig förövare.

/ Magne

Anonym sa...

Kvinnor kan vara lika våldsamma, fånigt att könsseparera våld öht. Vad vill man dölja blir min första tanke i kontakt sådana rapporter. Ingen blir klokare av vinklad ideologiproduktion, värdelöst i forskningssammanhang.

http://www.breitbart.com/london/2015/05/07/attack-of-the-killer-dykes/

Anonym sa...

Grattis Sverige. Det var många män som sköt ute i Malmö denna vackra sommardag. Sammantaget kunde "[...] 27 män [...] gripas, misstänkta för mordförsök och grovt vapenbrott". "– Det här är egentligen ett trevligt, avslappnat område. Det är 'off and on' med våldet. Just nu är det 'on'. Det finns många bad boys", säger Fuzzy Osman Kadiga. Det finns många elaka män där ute i Rosengård, är väl slutsatsen?

Shit, dessa män, allt våld där ute i Rosengård... och nu 27 män som greps på en gång, inblandade i en omfattande eldstrid.

http://www.dn.se/nyheter/sverige/kollade-pa-vm-nar-kulor-ven-in-genom-fonstret/

/ Magne