onsdag 17 juni 2015

Äpplen och päron i Ylva Johanssons lustgård


Regeringen har insett att integrationen av utrikes födda på svensk arbetsmarknad inte fungerar så bra. Arbetslösheten i denna grupp är dubbelt så hög som för befolkningen som helhet, och tredubbelt större än bland etniska svenskar.

Arbetsmarknadsminister Ylva Johansson säger att hon är övertygad om att det finns många svenska företag som skulle vilja göra mer för att välkomna fler medarbetare från andra länder. Målet är att alla ska få ett jobb inom två år. Därför har hon rest till Kanada för att få inspiration.

Man kan undra varför. Det är nämligen precis så som ministern säger: Kanada har en annan migrationspolitik, en politik byggd på urval av vilka som får komma. Detta är en viktig och fundamental skillnad mot den svenska svängdörrspolitiken som inte tar hänsyn till vad som möjligen är gynnsamt för landets ekonomi, eller vilken kompetens som efterfrågas, utan endast bygger på en påstådd humanism.

Genom att jämföra äpplen och päron tror sig arbetsmarknadsministern visa framfötterna. Men frågan är vad hon tror sig lära av ett land med en så annorlunda migrationspolitik än den svenska. Det säger sig självt att den som är anställningsbar och efterfrågad i sitt nya land har betydligt lättare att få jobb än den som inte är det. Efterfrågan på lågutbildade arbetskraft utan relevant yrkeserfarenhet är väldigt begränsad. I synnerhet i ett land som Sverige med en arbetsmarknad som har en av västvärldens lägsta andel av lågkvalificerade arbeten.

Jag tänker på hur den svenska asylinvandringen ser ut och får sedan en bild av mäklarfirman som gav tiggaren utanför arbete. Men då är det välgörenhet, inte ett sätt att utveckla företaget.

Ylva Johansson har inte rest iväg för att få inspiration till hur lågutbildade personer utan relevant yrkeserfarenhet ska komma i arbete. Rimligen för att det nog inte finns ett sådant land som Sverige kan lära av. Bättre då att vara tyst.

Den tystnaden kommer hemsöka regeringen under de kommande åren. För problemet löser sig inte av sig självt.

13 kommentarer:

Riga sa...

De flesta verkar ha en mycket god uppfattning om att Kanada är mycket selektiva ifråga om vilka som tillåts invandra.
Men tydligen inte någon i regeringen. Det gäller kanske att blunda hårt.

Anonym sa...

Politik och politiker utan markkontakt :(

Anonym sa...

Ylva Johansson ägnar sig åt projektion. Kanada-resan ska ge Ylva Johansson pluspoäng. Det handlar om varumärket, och att nämnas i det sammanhanget m.a.o. ytan, inte innehållet. Konkret blir det bara tom symbolik från Ylvas håll liksom politiken.

Anonym sa...

Frågan är väl under vilken socialdemokratisk/miljöpartistisk sten Stefan Löfven har hittat det B-lag han satt ihop sin regering av?
Om det här är de vassaste knivarna i lådan som vänstern kan prestera så är allt hopp ute för Sverige eftersom den andra sidans skärpa filas ner i den "aktiva oppositionen".

Anonym sa...

Jag tänker på hur den svenska asylinvandringen ser ut och får sedan en bild av mäklarfirman som gav tiggaren utanför arbete. Men då är det välgörenhet, inte ett sätt att utveckla företaget.
---------------------------

Liberalt och frihetligt sagt. En anställning är numer välgörenhet om det är en zigenare som som anställs.


Hans Li Engnell sa...

"Liberalt och frihetligt sagt. En anställning är numer välgörenhet om det är en zigenare som som anställs."

Hej, Micke. Eftersom företaget anställde tiggaren för att de "tyckte synd om" henne, är det mer välgörenhet än något annat.

http://www.st.nu/medelpad/sundsvall/ramona-byter-tiggeriet-mot-kontorsjobb

Anonym sa...

Äh! Hon ville bara ut och resa.

Anonym sa...

Sprid inte statens lögner.

Den verkliga arbetslösheten bland utomeuropeiska invandrare är mycket högre än vad som anges, eftersom många av dem arbetar med skattefinansierade låtsasjobb.

Man kan självklart hävda det samma om svenskar som arbetar inom offentlig sektor, men skillnaden är att arabiska och afrikanska invandrare som talar knagglig svenska och har en annan och mycket mindre produktiv kultur i hög utsträckning inte skulle ha blivit anställda där heller om det inte funnits politiskt tvång.

De som arbetat på en sådan arbetsplats så vet att det för det mesta är en grupp svenskar som gör majoriteten av jobbet och man försöker låta bli att blanda in klantskallarna, som dräller omkring och ofta sitter och fikar. Vilket är tur, för när de vill ta tag i något så ställer de oftast till problem. Självklart finns det klantskallar även bland svenskar, och duktiga arbetare även bland araberna.

Men det är ingen tvekan om trenden.

Även om en svensk socialsekreterare ofta sysslar med ett meningslöst icke-produktivt jobb, så skulle den ofta kunnat arbeta med något produktivt på en annan arbetsplats i den privata sektorn. Icke så för lejonparten av de etniskt inkvoterade. Det är helt enkelt ett alldeles för stort handikapp på en riktig arbetsplats att inte tala fullgod svenska och att inte fullt förstå svensk kultur. Med kultur menar jag då främst svenska kutymer och vad som anses vara gångbart betéende.

Sedan är det naturligtvis också ett handikapp att komma från arabisk övre medelklass där man anser det förnedrande att behöva göra "smutsjobb", vilket brukar innefatta ungefär allt riktigt arbete, även skrivbordsjobb.

Anonym sa...

Liberalt och frihetligt att tala om "urval av vilka som får komma" vs "svängdörrspolitik", istället för om att Kanada inte alls har lika fyrkantiga arbetsmarknadsregler.

Eller att lågutbildade och ungdomar i Sverige är lika utestängda som invandrare.

Hur intellektuellt hederligt är det att du fortfarande kallar dig liberal, istället för statskonservativ, Hans?

Anonym sa...

"även om man kommit hit av flyktingskäl så är drivkraften och viljan att arbeta stark"

Jag är skeptisk. Tror snarare det finns hela spektret från "gammaldags luthersk" till "låt dem försörja mig om de är så dumma".

Anonym sa...

Det värsta är att danskarna,finskarna och norskarna tydligen inte tänker lyssna på Sverige och i stället bli rasister och SD:are.Nu måste vi isolera dom och arbeta för den svenska linjen både i Norden och i EU.Och gå med i Nato.

Amnexis sa...

Anonym 12:34:


Riktig frihet är alltså att världens avfall ska dumpas i Sverige på svenska skattebetalares bekostnad..? Inse att Sverige är extremt.

Jag mäter inte liberalism genom mängden asylinvandring (människor som till 80% röstar S) till statens pengatutte.

Det som sker i Sverige nu är inte ett utslag av frihet, det är ett utslag av totalitarism och folkförakt.

Anonym sa...

Riktig frihet är frihet från all politisk och religös tro (det är samma sak) . I synnerhet dom varianter som har tvång som grund.