lördag 23 november 2013

En lek med siffror


Nationellt centrum för kvinnofrid (NCK) i Uppsala har gjort en studie som visar att unga i hög grad är utsatta för sexuella övergrepp. Nyheten fick stor spridning i rikstäckande medier, och organisationer som arbetar med offer för sexuella övergrepp säger att de inte är förvånade.

I studien tillfrågades 20 000 kvinnor och män i åldrarna 18-75 år. Svarsfrekvensen var låg, för att inte säga usel (52 procent). Detta är ett besvärande bortfall som de ansvariga bör reflektera kring. Av de som valde att svara menade 13 procent av kvinnorna att de "tvingats till samlag eller utsatts för försök till detta innan de fyllt 18 år".

Redan här ringer varningsklockorna. Vad är det egentligen vi fått veta? Att ha tvingats till samlag och "utsatts för försök" är två skilda saker. Frågan har gjorts medvetet bred för att få upp antalet jakande svar. Detta är intellektuellt ohederligt och borde självfallet ha påpekats i nyhetsrapporteringen. Men medierna är som alltid lata och väldigt okritiska till det material de får.

Jag vågar påstå att de flesta, även jag själv, utsatts för ett så kallat försök till samlag innan de fyllt 18 år. Detta är inte samma sak som ett övergrepp - om nu inte NCK menar att man inte ska syssla med sex innan man fyllt 18 år och att all sexuell aktivitet dessförinnan är att betrakta som ett övergrepp.

Studien kommer att publiceras i sin helhet i februari nästa år. Det finns således skäl att återkomma med kritiska ögon när det sker. Något säger mig nämligen att den kommer få ännu mer uppmärksamhet i medierna då.

7 kommentarer:

Amnexis sa...

Allt som orsaker en vidgning av våra medvetanden och våra sinnen ska helst förbjudas. Nu blir det ju svårt att helt förbjuda sex, så då ska det skambeläggas och göras till något fult istället.

Så jobbar den totalitära och bankirgödda politiska eliten av idag. Folket måste gå i törnrosa sömnen, annars kommer diktaturbygget att genomskådas av bredare massor än nu.Och då faller korthuset.

Förklaring i ett nötskal.

Anonym sa...

Det är ytterst oseriöst av en forskare att presentera sina resultat till utvalda media innan forskningen finns allmänt tillgänglig.

Och det är ytterst oseröst av media att rapportera om forskning som inte finns tillgänglig för kontroll av metodik, resultat och presentation.

Anonym sa...

Oklart. Men det kan vara så att de menar "eller utsatts för försök till påtvingat samlag".

Men fortfarande väldigt luddigt.

Anonym sa...

Väldigt många kvinnor ångrar de samlag de varit med om som lika berusade som de partners som lovat de feta äcklen evig kärlek kvälllen innan.

Anonym sa...

Ett raggningsförsök kan ju ses som ett försök till samlag och är alltså något alarmerande enligt studien!

Anonym sa...

Om inga "försök till samlag" gjordes blev människan frivilligt utrotad. Självklart försöker folk få till ett ligg då och då. Men det blir så snett:

Kvinna bjuder man på drink - slampa!
Man bjuder kvinna på drink - våldtäktsförsök...

Instämmer helt med Anonym 14.38. Men den fula metodiken ingår i taktiken när sanningen skall förvrängas till oigenkännlighet. Ryggdunkningarna skall inkasseras från de frälsta i genuslobbyn, så att all vidare diskussion eller kritik blir omöjlig - den förvrängda bilden skall etableras innan den kan granskas.

Brooke sa...

"tvingats till samlag eller utsatts för försök till detta innan de fyllt 18 år".

Antagligen menas följande:

"Tvingats till samlag eller utsatts för försök till att tvingats till samlag"

Den urspsuringliga formuleringen var väldigt dålig.