torsdag 7 november 2013

Övervakningen: Ingen som bryr sig?


Massövervakningen har debatterats i en rad parlament den senaste tiden, som det brittiska, svenska och Europaparlamentet. I Sverige gjorde ledamöter i försvarsutskottet studiebesök hos FRA och sade sig vara nöjda med de svar de fått (kaffet var väl gott). Detta förväntas vi nöja oss med.

Samtidigt presenteras en Sifoundersökning som visar att 75 procent av de ettusen svarande inte är rädda för att övervakas på nätet. Detta presenterades i SVT:s Rapport som grönt ljus för fortsatt övervakning. Så kan det ju vara, och det är sant att övervakningsfrågorna är lågprioriterade bland svenskarna. Vi ska exempelvis inte räkna med att de blir särskilt heta i nästa års valrörelse.

Men jag kan inte undgå att ifrågasätta själva frågan. Jag är inte heller rädd för att bli övervakad på internet. Däremot tycker jag att massövervakningen är obehagligoacceptabel och problematisk ur demokratisk synpunkt.

Det viktigt att poängtera att det de facto finns en folkbildningsinsats att göra här för att fler ska förstå riskerna med det samhälle som nu skapas under övervakningens lupp. Det är en besvärlig uppgift. Övervakningen på nätet är för abstrakt för många. Den syns inte och sätter inga tydliga spår i vårt vardagsliv. Därför har den också kunnat expandera så lavinartat - utan vår vetskap.

Dessutom finns det förstås stollar som försvarar den massiva övervakningen och avlyssningen av världens uppkopplade medborgare. Eftersom alla detaljer är sekretessbelagda går det resonemanget i Sverige ut på att allmänheten måste lita på tillsynsmyndigheten SIUN och Försvarsunderättelsedomstolen.

Den som vill kan ju göra det.

Läs även:
HAX: Näringslivet måste vakna!
Marcin de Kaminski: Svenskar, er avlyssningslättja gör mig orolig

4 kommentarer:

Dennis Nilsson sa...

Skulle våra MSM-media nyttja rätt ord för detta som att "önskar vi leva i ett samhälle som bygger på KGB/Gestapo's principer" så skulle detta inte längre vara "mera fjärran och diffust".

Då skulle vi se engagerande demonstrationer var och varannan dag.

Jerker Montelius sa...

Jag tror att om man på 1600 talet hade frågat 1000 kvinnor om de var rädda för häxeridomstolen så skulle man fått ungefär samma resultat. Att säga ja i båda de fallen implicerar ju att man är suspekt.

Anonym sa...

JAG bryr mig och flera borde göra det! Även om jag kanske delvis har en annan politisk utgångspunkt än du uppskattar jag dina blogginlägg för din integritet och ditt konsekventa ställningstagande för individens frihet.
Erik S

Anonym sa...

Finns en del media som tar upp FRA etc. och det kan vi tacka Snowden för.Kommer han att gå till historien som en hjälte eller som en förrädare?Vi får hoppas på det första.Synd bara att våra riksdagspartier verkar så toppstyrda att inga folkvalda vågar stå för en avvikande åsikt.Kan det i sin tur bero på att dom bara sneglar på opinionssiffror?