lördag 2 november 2013

Friends vill ha åsiktsförbud

Jag minns att vi på gymnasiet vid några tillfällen fick chansen att lära oss argumentera för olika ståndpunkter. Klassen delades upp i lag och läraren bestämde vilka ämnen som skulle debatteras. Ett lag för var, ett lag var emot.

Eftersom jag var politiskt aktiv vid den tiden var jag inte främmande för argumentation. Men det var likafullt roligt, och jag minns att de flesta i klassen verkade tycka detsamma. Särskilt lärorikt var det för många att argumentera för ett perspektiv de själva inte hade valt. Ämnen som debatterades var bland annat legalisering av narkotika. Läraren delade sedan ut poäng och lektionen var över.

Antimobbningsorganisationen Friends får dagens pris i moralpanik när den kritiserar två högstadieskolor i Nacka som genomfört just sådana här debattövningar, om än i lite mer organiserad form. Ämnen som niondeklassarna debatterade var bland annat narkotikapolitik och homosexuellas rätt att adoptera, två tydliga frågor som handlar om värderingar.

Friends upprörs över att eleverna fick debattera frågan om homosexuellas rätt att adoptera, en fråga som blivit särskilt aktuell sedan Ryssland införde diskriminerande lagstiftning som förhindrar homoadoptioner (och i praktiken inskränker alla adoptioner om inte mottagarlandet garanterar att barnet hamnar i en heterosexuell familj). Detta är Ryssland ingalunda ensamt om - det är fortfarande ganska få länder som tillåter homosexuella att adoptera.

Friends menar att en debatt av detta slag "möjliggör för elever att tycka till om grupper av människor och deras rättigheter, vilket i sig är problematiskt ur ett maktperspektiv. Man ger också legitimitet åt frågan och visar att normen fortfarande är att heterosexuella adopterar barn, för den skulle aldrig ifrågasättas. Det är en icke-fråga."

Detta är ett väldigt underligt uttalande. I en debattävling är det viktigt att välja ämnen som engagerar och som över huvud taget går att debattera. Sexköp, narkotika och homoadoptioner vore utmärkta ämnesval (det förstnämnda verkar inte ha funnits med, då hade nämligen DN och SvD skrikit högljutt om detta). Det handlar inte om att ta ställning på ett personligt plan utan om att lära sig debattera, att ge och ta argument.

Det värsta är att Friends ifrågasätter elevers rätt att debattera. Organisationen anser att vissa frågor inte får dryftas i grundskolan, vilket är anmärkningsvärt och upprörande. I praktiken efterfrågar Friends ett åsiktsförbud. Detta ger ett minst sagt unket intryck av en organisation som ska arbeta mot mobbning.

Läs även:
Lake

1 kommentar:

Anonym sa...

Detta skiljer väl inte Friends från det allmänna svenska debattklimatet?

Vissa frågor skall helt enkelt inte diskuteras enligt temat att "alla vinner på att debatten lägger sig" som Reinfeldt sa.

Senast igår fick vi i Expressen läsa (om det är rätt återgivet) att sossarna inte klarar av att debattera med SD och därför skall försöka tiga ihjäl dem!?

Sååå sanslöst och en garanterad framgång för SD. Jimmie bara fnissar.