onsdag 5 september 2012

SVT kokar soppa på en spik


Stockholms stad och dess kranskommuner har särskilda sorters stödboenden för personer med social problematik. Förenklat kan sägas att förutom boenden med personal dygnet runt finns även tillfälliga boenden i form av jourlägenheter, där man bor självständigt men får dela kök, toalett och vardagsrum med andra i samma situation. Och slutligen finns även tränings- och försökslägenheter. 

En träningslägenhet är en lägenhet som en person med social problematik (kan vara missbruk) eller bristande omsorgsförmåga om barnen får träna att bo med olika sorters stöd (kan vara kontakt med boendestödjare och/eller behandlingsassistenter). En sådan lägenhet kan aldrig övertas. Den som flyttar in får avsäga sig besittningsrätt vid inflyttning. 

I en träningslägenhet bor man under en begränsad tid - i mellan ett och tre år - och målsättningen är att personen ska kunna flytta vidare till en försökslägenhet. Ibland går det bra, ibland inte. Försökslägenheten kan klienten, om några störningar inte förekommer, sedan överta. Detta är den grundläggande skillnaden mellan en tränings- och försökslägenhet. Socialtjänsten får tillgång lägenheterna i ett samarbete mellan Bostadsförmedlingen och hyresvärdarna.

Det kan således falla sig så, att en kvinna eller man med barn får bo i en trång jourlägenhet medan en ensamstående person kan få en fin träningslägenhet att bo i mellan ett och tre år. Allt hänger på vilka eventuella sociala eller andra problem personen i fråga har. Den som är självförsörjande förväntas alltid lösa sin bostadssituation av egen kraft. 

Inget av detta framkommer föga förvånande när SVT gör ett reportage om en familj som inte får bo kvar i sin lägenhet. Lägenheten är en träningslägenhet och på kontraktet står modern. Nu när modern avlidit får inte fadern och barnen bo kvar. För den som har kunskap om hur arbetet med träningslägenheter fungerar är detta inget märkligt. En träningslägenhet ges inte till vem som helst och kan över huvud taget inte övertas (vilket framgår av det kontrakt som kvinnan skrivit på). 

Så här fungerar det överallt i Stockholm, inte bara i Täby. Hur SVT kan anse att detta var värt ett TV-inslag är lite svårt att förstå.

Inga kommentarer: