söndag 30 september 2012

Brittisk EU-folkomröstning på tapeten igen

Storbritanniens EU-minister David Lidington tar upp frågan om en folkomröstning om landets EU-medlemskap. Premiärminister David Cameron har tidigare lyft samma fråga.

Lidington tror inte på någon utträdesomröstning än. Han påpekar att britterna nog vill vara en del av Europa men inte styras från Bryssel. Men det finns en stark opinion för att det är det brittiska folket, inte icke folkvalda EU-byråkrater, som ska bestämma över politiken i Storbritannien.

Även UKIP kräver en folkomröstning. I takt med att de federalistiska tendenserna blir allt tydligare och maktförskjutningen till EU påskyndas, lär kraven på självständighet öka i antal och styrka.

Förhoppningsvis kommer allt fler länder att börja ställa frågan om det var detta EU de egentligen ville ha.

1 kommentar:

Anonym sa...

....och i Sverige har politikerklassen för säkerhets skull skrivit in EU-medlemskapet i grundlagen......

Svineri.