torsdag 7 juni 2012

Luftkvaliteten en het potatis i Kina

Föroreningar av vatten och luft i Kina är en ständig källa till oro. Privatpersoners koleldning, fabriker och alltfler bilar sätter sina spår på människors hälsa. Alla som har varit i Shanghai eller Beijing känner igen det där bekanta diset och det är självklart att det orsakar hälsoproblem på lång sikt.

De kinesiska myndigheterna vill emellertid inte att bilden av en hälsofarlig huvudstad ska spridas varför de har egna mätningar som visar att luftkvaliteten i Beijing inte alls är så dålig som många hävdar. Förklaringen är förstås de olika sätten att mäta. Den amerikanska ambassaden mäter mindre partiklar än de kinesiska mätstationerna och får således resultat som visar på sämre luftkvalitet, ja direkt hälsofarlig.

Detta har retat den kinesiska regeringen som menar att utländska ambassader varken har rätten eller kunnandet att utföra mätningar av luftkvaliteten i Kina. Den låter också hälsa att den inte kommer att börja mäta luftkvaliteten i amerikanska storstäder.

Kina har förstås en poäng i sin lilla protest, men samtidigt kanske den borde fokusera mer på att försöka göra miljön bättre för medborgarna än att störa sig på utländska mätresultat av luftkvaliteten.

Ibland liknar stormakterna verkligen småbarn i sandlådan.

Inga kommentarer: