torsdag 14 juni 2012

Inga anonyma vittnen

Ur ett rättstrygghetsperspektiv går det att förstå tanken med anonyma vittnen i rättegångar. För personer som riskerar att bli utsatta för hot och våld av kriminella skulle det självfallet vara att föredra att kunna vittna anonymt.

Frågan har aktualiserats i SVT sedan en undersökning visat att var tredje åklagare kan tänka sig anonyma vittnen i domstolar. Försvarsadvokaterna är föga förvånande inte fullt lika förtjusta i förslaget.

Det finns en rad viktiga invändningar. Den mest uppenbara är att en person som anklagas för något måste få en chans att försvara sig. Det är inte lätt att försvara sig mot vad en anonym person säger sig ha sett eller hört. Sätt dig själv i den anklagades sits. Och föreställ dig hur möjligheten med anonyma vittnen skulle kunna användas i elaka syften.

Därmed inte sagt att hot mot vittnen inte är ett problem. Det är ett gigantiskt problem att många inte vågar vittna, att utredningar läggs ned av det skälet och att grovt kriminella går fria och kan begå nya brott. Det är förfärande att personer med civilkurage straffas för sin insats genom att behöva se sig över axeln efter rättegången.

Frågan om hur människor ska våga vittna i rättegångar är således jätteviktig. Men den måste vi söka hitta ett svar på utan att tumma på rättssäkerheten.

2 kommentarer:

Anonym sa...

Vittnen är dessvärre förbrukningsvaror i rättsmaskineriet.

Att vittna mot grovt kriminella har bara nedsidor, så fort vittnesmålet är avlagt så står du mer eller mindre ensam, i bästa fall kan du få hemlig identitet och en hyresrätt i Umeå.

Och ett helt ödelagt liv.

Jag skulle aldrig lita på polisens löften om "ett nytt liv" någonstans. Till något sådant finns det aldrig slantar.

apa tycka, apa skriva sa...

> För personer som riskerar att bli
> utsatta för hot och våld av
> kriminella

Tänk om det fanns någon organisation som skyddade sådana. Vore inte det en jättebra idé?