lördag 9 juni 2012

Demonstration mot Acta 9 juni

Det var en liten men trogen skara som deltog i demonstrationen mot Acta på Sergels torg i Stockholm under lördagen. Talade gjorde bland andra Piratpartiets Anna Troberg och påpekade att hon kände igen många i publiken.

Däri ligger förstås ett problem. Det är just denna lilla trogna skara som kommer på demonstrationerna, som bryr sig, som anser att att dessa frågor är tillräckligt viktiga för att man ska använda någon timme av sin tid på en lördag.Torget borde vara fullt. Av politiskt aktiva. Av utomparlamentariska krafter. Av vanligt folk.

Acta, Pipa, FRA - det angår oss alla.

Välbekanta besökare på den lilla demonstrationen mot Acta i Stockholm.

Inga kommentarer: