onsdag 28 december 2011

Politiska domstolar

Efter SVT:s undersökning i vilken tillfrågade domare riktar hård kritik mot nämndemannasystemet öppnar justitieminister Beatrice Ask för att systemet med politiskt tillsatta nämndemän kan vara på väg bort. Det vore inte en dag för tidigt.

Det finns något djupt obehagligt i att politiker sitter och dömer i våra domstolar. En domstol ska rimligen befolkas av jurister, inte av lekmän och allra minst av partipolitiskt aktiva. Det går visserligen att förstå tanken bakom nämndemannasystemet. I andra länder finns jurysystem och tanken är densamma: något slags folklig representation. Men vad betyder det för rättssäkerheten att personer utan annat än i bästa fall ytterst basala juridiska kunskaper har makten att fria eller döma? Visserligen finns i våra tingsrätter även juridiskt utbildade domare, men det förminskar inte det faktum att nämndemännen är juridiskt inkompetenta.

Frågan aktualiserades ånyo efter att Sverigedemokraterna kommit in i riksdagen och vuxit ytterligare på lokal nivå. Nu kommer det även sitta sverigedemokratiska nämndemän i våra tingsrätter, något som fått en del att börja fundera över om det är rimligt att blanda ihop politik och juridik. I en intervju efter valet klargjorde en ung sverigedemokrat utan omsvep att hennes värderingar oundvikligen skulle påverka hur hon såg på olika rättsfall. Detta gäller naturligtvis inte enbart sverigedemokrater.

Jag tror inte att ens politiska värderingar försvinner bara för att man kliver in i en rättssal. Även jurister har förstås värderingar, men de är utbildade att bedöma sakfrågor ur ett rättsligt perspektiv. Nämndemännen sitter i rättssalen enbart på sin eventuella politiska kompetens. Därför måste systemet göras om och det snarast. Det vore önskvärt om det till att börja med uppstod en diskussion bland riksdagens partier.

3 kommentarer:

Anonym sa...

Vilken skenhetlig jävla idiot du är!! Vänstern har länge haft sina missfoster i våra tingsrätter utan att någon klagat allra minst du! Beror det på att de försöker att ge oss på moppo bara för att vi är etniskt medvetna? Va? Nej, det är bara för ND som det börjar knorras och ha sig precis som med presstödet. Du/Ni har aldrig beklagat er över att kommunister, radikala kristna eller islamster erhållit detta stöd men när NI gör det:.Ojbaa!!!

Nej, önskar dig sämsta tänkbara 2012!!

/Mats Melin ND Uddevala

Nils Dacke sa...

Hoppsan Pelle! Ett levande bevis på tesen att de som hatar sig fram i livet verkligen gör det på alla områden, dvs det är en personlighetsstörning. Tack för att du hjälpte mig på traven, Mats.

Ps. Du har stavat Uddevalla fel. Ds.

Hans Li Engnell sa...

Mastodontfilms-Mats: Har du läst min blogg länge? Förmodligen inte. Således har du missat att jag kritiserat nämndemannasystemet långt innan rasisterna i SD växte till sig.