måndag 31 oktober 2011

Konstruktivt

Personer med sexuell dragning till barn ska snart få en hjälptelefon de kan ringa till för att få hjälp. Vid årsskiftet startar en nationell hjälptelefonlinje vid KI, berättar SVT Text. Syftet är förstås att förhindra att dessa personer utsätter barn för övergrepp.

Se där en konstruktiv åtgärd vid sidan om alla rop på hårdare tag, kemisk kastrering och allmän lynchning.

Inga kommentarer: