fredag 21 oktober 2011

Sista avsnittet i såpan Saab?

Följetongen om Saab fortsätter som en dålig såpopera. Turerna vill aldrig ta slut. När en lösning tycks nära kommer ett bakslag. När slutet tycks uppenbart dyker en ny räddningsplan upp och hoppets stjärna tänds ännu en gång, om än svagare och svagare. Så har det rullat på i månad efter månad. I dag existerar Saab egentligen bara på papper.

Victor Muller ska ha cred för att han aldrig ger upp, men i det nya läge som uppstått verkar han rent personligen stå i vägen för Saabs långsiktiga överlevnad. Då borde han faktiskt stiga åt sidan för företagets bästa. Enligt de nya uppgifter som framkommit vill de tilltänkta ägarna Youngman och Páng Dà inte investera i Mullers ägarbolag Swedish Automobile utan köpa hela Saab Automobile direkt. Detta vill inte Muller eftersom han därmed skulle bli helt knuffad åt sidan.

Rekonstruktören Guy Lofalk har begärt att få avbryta rekonstruktionen. Företaget har inga pengar och det har skurit sig mellan Muller och Lofalk och kanske även mellan Muller och de kinesiska investerarna. Muller ska ut på pengajakt igen. Nu har han dock ingen tid att spela med och efter alla brutna löften är det få som sätter någon tillit till hans ord.

Allt tyder på konkurs. Det har det visserligen gjort länge, men att låta relationerna med de livräddande finansiärerna gå i stöpet är att gräva Saabs grav. Att tacka nej till det enda realistiska bud som finns när alternativet är undergång tyder på att Muller sätter sina egna intressen före företagets.

Visst, ingen vet vilka intentioner kineserna egentligen har och vad som långsiktigt skulle hända med fabriken i Trollhättan om de kinesiska företagen tog över helt. Att de vill åt Saabs teknologi är självklart, men är de även intresserade av att företaget överlever eller ser de affären först och främst som en möjlighet att komma över teknologi?

Saab kommer att gå i konkurs, så mycket kan vi nog säga. Det behöver dock inte betyda att företaget försvinner. Det enda rimliga alternativet är att Youngman och Páng Dà köper konkursboet. Detta är Saabfantasternas sista hopp. Då kanske Saab äntligen får en riktig ägare som vet hur man tjänar pengar. Vid en konkurs uppstår visserligen en rad bekymmer, som att rättigheterna till varumärket Saab försvinner, men sådant är trots allt detaljer.

1 kommentar:

Anonym sa...

Saabs VD vill bara dra ut på det så länge som möjligt och plocka hem sin feta månadslön. Det är väldigt tydligt. Han bryr sig inte om arbetarna över huvud taget. :( Otroligt att det svenska etablisSemanget låter honom hållas!