torsdag 27 oktober 2011

Eurokrisen får politikerna att ändra åsikt

"EU är i en ständigt pågående kris", sade Göran Persson för många år sedan. Det stämmer och är i ännu högre grad sant när det gäller euron.

Krismötena avlöser varandra, Nicolas Sarkozy snäser av David Cameron och allt är dålig stämning. Det enda som egentligen fattas är att Helmut Kohl äter smör.

Nu har EU:s ledare tydligen enats om att skriva ned Greklands jätteskuld och att pumpa in ännu mer skattepengar i räddningsfonden. De köper således livbojar i guld. De köper sig endast begränsad tid för väldigt mycket pengar. Ty europrojektet är lika feltänkt i dag som i går eller för nio år sedan.

Krisen har inte gått svenska politiker obemärkt förbi. I nuläget är det bara Moderaternas och Folkpartiets ledamöter som fortfarande är tydligt för ett svenskt deltagande. I alla andra riksdagspartier är de flesta emot. Moderaten Per Bill tycker att det inte fanns något 2003 som tydde på att europrojektet skulle utvecklas på detta sätt. Så resonerar man bara om man varit instängd i en partipolitisk buddla och inte lyssnat till motargument. Det var nämligen precis detta som många skeptiker varnade för. Redan då.

Mattias Lundbäck tycker att det är dags att ifrågasätta hela europrojektet. Angela Merkel hävdar att om euron faller, faller Europa. På 1940-talet ansåg tyskarna att hotet mot Europa kom från öst, nu har de själva varit med och skapat det som enligt förbundskanslern själv kan "fälla Europa".

Inga kommentarer: