tisdag 1 februari 2011

Hycklarna

Det är långt mellan gångerna, men Expressen har i dag en riktigt bra ledare som säger just det jag och många andra har sagt om och om igen: när man har hittat ett skäl att filtrera och censurera internet är det väldigt lätt att hitta ännu ett. Och ännu ett. Därför bör vi av principiella skäl aldrig acceptera att politikerna kontrollerar internet med verktyg som riskerar dess frihet. Ty snart upphör internet att vara det fantastiska verktyg som i dag bygger demokrati i diktaturer, skapar arbete och välstånd i fattiga länder och innovation och förströelse för oss alla.

Bland svenska politiska partier är det bara Piratpartiet som har begripit detta fullt ut. Socialdemokraterna går inte att lita på ett ögonblick och de borgerliga partierna har under sin tid vid makten snarast drivit på den globala övervaknings- och censurutvecklingen. Och jag skulle inte lägga några utslagsröster om internets frihet i händerna på vänster- och miljöpartister.

Att se västvärldens ledare kritisera den egyptiska regimen för att ha stängt ned internet är därför en smula ironiskt. Ingenstans drivs frågan om ökad filtrering och nätcensur inför öppen ridå som i just västvärlden. Sverige och andra västländer borde således sopa rent framför egen dörr innan de öppnar munnen. Det värsta är att de förmodligen inte ens förstår kritiken. Våra ledare är helt enkelt en samling hycklare.

Inga kommentarer: