torsdag 24 februari 2011

Bildt mäklar fred

Aftonbladet har en klämkäck rubrik till Carl Bildts debattartikel, i vilken han försvarar sig mot den storm av kritik som kommit från både höger och vänster om flathet gentemot diktatorn Gadaffi. "Bildt: Jag försöker att få stopp på dödandet."

Så här då, ungefär?

Inga kommentarer: