måndag 28 februari 2011

Vi oroar oss i onödan

Svenskar tillhör ett av världens mest oroade folk, enligt en undersökning. Och det är ju oroande i sig. Svenskar oroar sig för klimatförändringar, cancer (!) och rattfyllerister. I undersökningen deltog dock medborgare från endast ett fåtal länder vilket gör att resultaten får tas med en stor nypa salt. Britter, polacker och saudier oroar sig mycket för terrorism.

Allra mest oroar man sig i Kina. Till skillnad från svenskarna har kineserna emellertid högst reella skäl att oroa sig över sådant som jordbävningar, farliga ingredienser i maten och vattenbrist. Sverige är i jämförelse ett väldigt tryggt land. Ett land där polisen sätter in helikoptrar när någon rycker i Mona Sahlins ytterdörr.

Att folk, även skolbarn, går omkring och känner oro för något som vi näppeligen kan påverka särskilt mycket - jordens klimat och huruvida vi drabbas av sjukdomar eller ej - känns väldigt onödigt. Politiker vill förstås att vi oroar oss. Det ger dem ett existensberättigande. Medierna lever i sin tur på människors oro och rädsla. Företag tjänar på att vi oroar oss och mår dåligt eftersom de då kan erbjuda oss lindring i form av allt från tabletter till diet- och sömnföreskrifter samt en avkopplingshelg på spa. Alla tjänar således på att vi har en knut i magen - utom vi själva.

Inga kommentarer: