måndag 23 mars 2009

Ska ett avståndstagande ens behövas?

Det frågas från vänsterhåll varför vi liberaler inte tar tydligt avstånd från det nazistiska våldet mot en vänsterpolitiker.

För det första saknas inte alls avståndstaganden. För det andra undrar jag varför ett offentligt avståndstagande alls behöver göras. Tror någon att jag som liberal skulle sympatisera med någon som oprovocerat misshandlar en annan människa, ska den personen veta hut. Annars handlar det endast om ett krav på att ta avstånd från våld för att det utövas av en nazist (om det verkligen är nationalsocialister som ligger bakom vet vi inte med säkerhet) och mot en vänsterpolitiker.

Jag tycker att en oprovocerad misshandel av en människa är lika vidrig oavsett vem som är förövare och offer. Jag går aldrig i demonstrationståg tillsammans med våldsromantiker och behöver därför inte klargöra min syn på politiskt våld. Till skillnad från många på vänsterkanten.

2 kommentarer:

Henrik Hall sa...

Visst behövs ett avståndstagande! Det är klart att alla (egentligen) förstår att ingen liberal sympatiserar med nazister, på samma sätt förstår vi ju att Lars Ohly inte är antisemit trots att han går i demonstrationståg med sådana. Däremot så legitimerar Lars Ohly antisemiterna som han demonstrerar med och det blir en viss legitimering av det nazistiska våldet (om än i tysthet) om det inte protesteras mycket kraftigt mot det, framför allt som många liberala debattörer koncentrerat sig på vänsterextremas våld, även när det varit riktat mot nazister. Det gör att nazisterna glöms lite av och ett allmänt intryck av att de är fredliga kan ges. Några sådana illusioner får aldrig ges och om inte protesterna (och därmed medieutrymmet) tar stor plats kan lätt de intrycket ges.

SixDays sa...

Varför skriker inte vänstern när nazister blir nedslagna av AFA?

Dubbelmoral är verkligen något vänsterpatrasket har fulländat till fullo och sällan är det tydligare än här.