måndag 30 mars 2009

Positiv dom mot diskriminering

Uppsala tingsrätt har fällt Sveriges Lantbruksuniversitet för könsdiskriminering.

44 kvinnor sökte in på veterinärutbildningen, men deras ansökningar nedprioriterades eftersom kvinnor är en överrepresenterad grupp bland skolans studenter. Kvinnorna hade högsta betyg från folkhögskolan och intagningen gjordes genom ett viktat lotteri där män gavs 85 procents chans att vinna lottningen mot en kvinna med samma meriter.

Det är inte första gången en grupp diskrimineras i jämlikhetsideologins tjänst där det är etnisk och könsfördelning som är relevant, inte människors meriter. Tidigare har manliga sökande till andra utbildningar drabbats liksom infödda svenskar till förmån för utlandsfödda. Den "positiva särbehandlingen" måste upphöra.

Förhoppningsvis är denna dom ett steg i riktning mot att det är meriter och inte kön eller ursprung som ska avgöra vem som kommer in på olika utbildningar.

1 kommentar:

Anonym sa...

I dagens samhälle sker kvotering hela tiden. När kvinnor kvoteras in i olika instanser, politik, styrelser mm så är det inte kvotering när det gäller lika meriter. Där kan kvinnor kvoteras in med lägre kompetens. När sedan män kvoteras in som minoritet på en utbildning så är det diskriminering. Nä öppna ögonen och skärp dig!!!