onsdag 5 mars 2014

Är kvinnor särskilt utsatta i Sverige?


Var tionde norsk kvinna har blivit våldtagen, kunde vi läsa om nyligen. Särskilt många uppgavs vara unga kvinnor och flickor. Det låter alldeles förfärande. Men samtidigt inte helt sannolikt.

Enligt ny statistik från EU:s rättighetsbyrå, European Agency for Fundamental Rights (med den mindre smickrande förkortningen FRA), ligger Sverige i topp tillsammans med bland annat Danmark när det gäller såväl fysiskt, psykiskt och sexuellt våld mot kvinnor som sexuella trakasserier och stalkning. Tänkbara orsaker anses vara den nordiska alkoholkulturen och icke-traditionella könsroller.

För att kunna bedöma en studies trovärdighet brukar man titta på hur undersökningen genomfördes. I detta fall gjordes kvalitativa intervjuer med 42 000 slumpvis utvalda kvinnor i åldersspannet 18-74 år i alla EU-länder.

Det känns märkligt att se Sverige i toppen i kategori efter kategori (se PDF). Hur kan man exempelvis förklara att svenska minderåriga i högre grad än brittiska varit utsatta för fysiskt våld före 15 års ålder? I rapporten diskuteras just detta, och en tänkbar orsak som pekas ut är en högre anmälningsbenägenhet i Sverige jämfört med andra länder.

I studien påpekas att det finns kulturella skillnader i hur öppet kvinnor berättar om sina upplevelser. Detta är ett mycket viktigt påpekande eftersom det i Sverige talas mycket mer öppet om sexuella övergrepp än i många andra länder.

Därtill kommer själva definitionen av ett övergrepp. Även här ligger Sverige sannolikt i topp vad anmälningar beträffar - en klapp på rumpan kan leda till en rättssak och gör det också. Våldtäktsbegreppet har utvidgats och omfattar i dag även fall där våld inte har brukats. Numera behöver offret heller inte ha varit i ett hjälplöst tillstånd. I andra länder ser det annorlunda ut.

Jag tror att det är i detta sken vi ska se de till synes alarmerande resultat som EU:s rättighetsbyrå presenterat. Det kan vara värt att påpeka eftersom det alltid finns någon som kan få för sig att likställa strukturerna i Sverige och Afghanistan...

5 kommentarer:

Anonym sa...

Statistik och pk i all ära men norska NRK gick fakiskt tidigare ut med att ALLA grupp- och överfalls våldtäkter begicks av främst somalier och pakistanier. Offren var till 99% etniska norskor. Undrar om DN eller Aftonlögnen kunnat skriva något liknande?

/SD 2014

Anonym sa...

... och givetvis hakar SD-trollen på feministdrevet med grova generaliseringar om olika grupper.

För 100 år sedan var det skånska skandinavister och socialdemokrater som demoniserades:
http://runeberg.org/folklynn/

Anonym sa...

FRA har hur många undersökningar som helst om våld mot kvinnor men inget om våld mot män. Är inte det diskriminerande forskning?

Anonym sa...

Senast igår läste jag om hur en ung hittat på en våldtäkt bara för att få uppmärksamhet. Detta var i Metro. Hur vanligt kan detta vara?

Mvh Janne Saxman

Anonym sa...

"Därtill kommer själva definitionen av ett övergrepp. Även här ligger Sverige sannolikt i topp vad anmälningar beträffar - en klapp på rumpan kan leda till en rättssak och gör det också. Våldtäktsbegreppet har utvidgats och omfattar i dag även fall där våld inte har brukats. Numera behöver offret heller inte ha varit i ett hjälplöst tillstånd. I andra länder ser det annorlunda ut."

Exakt! Det är precis som med de sk hatbrotten. Lagarna ser olika ut. I USA finns tex inte HMF och i Bosnien har transexuella ett specifikt skydd vilket de saknar i bla Sverige.

Man tycker ju att en våldtäkt borde just inkludera fysiskt våld. I annat fall så är det väl ofredande, sexuella övergrepp eller ärokränkning eller dyl. Jag menar man döms ju inte för mord om man klipper till en person i fyllan så denne avlider, då är det ju dråp, vållande till annans död eller grov/dödlig misshandel.