måndag 10 mars 2014

Okunskapen om EU är utbredd


Många väljare är skeptiska till EU-samarbetet som det fungerar i dag. Det visar en mätning som gjorts av Ipsos. Bara 18 procent av de svarande tycker att utvecklingen går i rätt riktning.

Siffrorna skulle kunna tolkas som att det i Sverige finns en utbredd och väldigt sund EU-skepsis. Att människor har ledsnat på detta elitens superstatsprojekt bortom demokratisk kontroll. Men det mätningen framför allt visar är att väljarna har väldigt liten koll på vad EU är och vad som sker i unionens namn.

Drygt 4 av 10 svarande svarade "vet ej" eller tyckte "varken eller" på frågan om utvecklingen i EU går åt rätt håll. Det är inte förvånande. EU-debatten på hemmaplan är i bästa fall infantil. Svenska mediers usla EU-bevakning har knappast hjälpt till att skapa en tydlig bild av hur unionen fungerar. EU är mycket mer än bara toppmöten. Men så länge debattnivån aldrig lyfts och så länge svenska journalister inte orkar granska EU, kommer ointresset och okunskapen att förbli hög hos gemene man.

Bland de som ändå svarade att utvecklingen går åt fel håll var det maktförskjutningen och ekonomin som var de vanligaste orsakerna till skepsisen.

Just maktförskjutningen är något vi måste prata mer om. Alla "vet" att mycket elände kommer från EU och att Sverige "måste" följa de direktiv som beslutas om på EU-nivå. Men hur pass stor del av svensk lagstiftning som härrör från EU, är det nog få som vet.

I den kommande valrörelsen kommer vi få höra de gamla vanliga flosklerna från partier som gör allt för att överföra makt till EU till vardags men tycker att det passar att låta lite EU-kritisk vart femte år.

Det är en tragisk teater. Som väljare och medborgare borde vi kunna kräva lite mer än så av personer som söker vårt förtroende. Men räkna med att de mest EU-fanatiska politikerna kommer att gå ut med parollen "ett smalare men vassare EU" den här gången också.

4 kommentarer:

Anonym sa...

Görs det överhuvudtaget några undersökningar om hur många väljare som är skeptiska till Sverige-samarbetet som det fungerar i dag?

Bevakningen och debatten av Mälardalens superstatprojekt är ännu mer okritisk och infantil.

"Vi äj ju alla svänskajj"...

EU vill åtminstone ge mer makt åt regionerna än Sverige.

Amnexis sa...

Vi kan inte hålla på att hugga av ett huvud i taget på denna EU-Hydra, det växer ju bara ut två nya för varje huvud PP och andra eldsjälar lyckas hugga av.

Bättre att svälta ut Hydran genom att lämna den och inte betala in skatt till den.

EU ut ur Sverige !

Sverige ut ur EU !

Anonym sa...

@ Amnexis

Sverige ut ur Norrland, Sameland, Jämtland/Härjedalen, Bohus, Gotland, Småland och Skåneland.

Norrland, Sameland, Jämtland/Härjedalen, Bohus, Gotland, Småland och Skåneland ut ur Sverige.

http://www.scania.org/activities/council2/illrep/large/Bild02.JPG

Amnexis sa...

@ anonym 10:41:

What ever... Lämna mig ifred :)

En väsentlig skillnad är ju dock att företrädare för Sameland, Norrland och de andra regionerna du räknade upp INTE skickar deras representanter till hemliga Bilderbergar- och CFR-möten med andra högdjur som hitter på nya lagar och förordningar över huvudet på oss.